Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Jak ušetřit za energie? Řešením může být kvalitní zateplení budovy

Až do roku 1980 se stavěly domy s roční potřebou tepla v rozmezí 150 až 300 kWh/m2 vytápěné plochy. Od počátku tohoto století je doporučený standard v rozmezí 50 - 90 kWh. Dá se očekávat, že v roce 2020 bude vyžadována výstavba, která zajistí potřebu tepla jen kolem 20 kWh/m2 vytápěné plochy.Měsíční účty za energie se u málokoho setkávají s nadšením. Výdaje na teplo v zimě a za klimatizaci v létě totiž tvoří v rodinném rozpočtu nemalou částku. Přitom snížit tyto náklady lze velmi jednoduše, například správným zateplením domu. Úspory pak mohou dosáhnout až desetitisíců korun ročně.

V diskusích, ať již v kruhu přátel či na veřejnosti, se často setkáváme s otázkou: jak ušetřit náklady na chod domácnosti? Politici a vědci pak řeší otázku, jak zajistit dostatek zdrojů pro příští generace. Ač spolu zdánlivě oba problémy nesouvisí, mají společné řešení – úspory energií. Těch lze úspěšně dosáhnout zateplením, které zajistí nikoli nezajímavé snížení plateb za energie a navíc je přátelské vůči životnímu prostředí. Říkáte si, že zateplení domu je příliš velká investice, která se nevyplatí? Pak se zkuste zamyslet.

Zateplením dosáhneme výrazných úspor

Až do roku 1980 se stavěly domy s roční potřebou tepla v rozmezí 150 až 300 kWh/m2 vytápěné plochy. Od počátku tohoto století je doporučený standard v rozmezí 50 - 90 kWh. Dá se očekávat, že v roce 2020 bude vyžadována výstavba, která zajistí potřebu tepla jen kolem 20 kWh/m2 vytápěné plochy. Z uvedených údajů je zřejmá tendence ke zpřísňování požadavků, jejímž výsledkem bude mimo jiné i vzrůstající význam otázky energetických nákladů při volbě bydlení. „V tomto desetiletí budeme bezesporu svědky revoluce ve stavebnictví – pokles potřeby energie na topení pro nové budovy bude násobně rychlejší než kdykoliv v minulosti. Hlavní přínosy se přitom projevují v podstatě okamžitě na fakturách za topení,“ uvedl předseda Cechu pro zateplování budov Ing. Milan Machatka.

Tabulka 1 – Snížení roční potřeby tepla na vytápění při zateplení vnějších stěn a komplexním zateplením podle dnes doporučených požadavků:

Druh budovy Dosahované snížení výpočtové roční potřeby tepla na vytápění vztažené na
1 m2 celkové plochy
Zateplení vnějších stěn Komplexní zateplení
Bytové panelové domy postavené
do počátku 80. let minulého století
32 - 37 % 66 %
Samostatně stojící rodinné domy
postavené v poválečném období
do počátku 80. let minulého století
26 – 37 % 70 – 79 %

Největší snížení spotřeby tepla představuje pochopitelně komplexní zateplení (tzn. zateplení vnějších stěn, střechy, stropní konstrukce pod půdou a nad sklepy, vstupních zádveří a výměna okenních a dveřních konstrukcí). Avšak již samotné zateplení vnějších stěn představuje podstatný podíl úspor.

Náklady na zateplení se nám vrátí

Investice do snížení energetické náročnosti budovy je výhodná a trvalá a navíc není tak vysoká, jak by se mohlo na první pohled zdát. Pokud zateplíme obvodovou stěnu, činí cena zateplení přibližně 1 000 korun na m2, přičemž je vždy lepší volit větší tloušťky použité tepelné izolační vrstvy. Zvýšení investice při zvýšení tloušťky zateplení o 1 cm se přitom při využití pěnového polystyrenu (EPS) rovná výši jen do 10 Kč na m2.

Máme velké rezervy

Zateplování domů probíhá v Evropě bez přerušení od počátku sedmdesátých let. U nás má přitom velký potenciál. „Přesto, že majitelé objektů v České republice si význam zateplení již pomalu uvědomují, stále zůstává přes 200 milionů m2 obvodových stěn nezateplených,“ vysvětlil Ing. Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR.


Sdružení EPS ČR

Sdružení EPS ČR je národní organizace založená v roce 1998 s cílem podporovat a koordinovat společný vývoj aplikací z pěnového polystyrenu (EPS), podílet se na tvorbě norem, kontrolovat kvalitu výrobků z EPS, poskytovat konzultace v oblasti výroby a použití výrobků a aplikací z EPS, zvyšovat bezpečnost výrobků z EPS a podílet se na úsporách energie.

Sdružení EPS ČR má 12 řádných členů, včetně zástupce Plastics Europe Brusel (www.plasticseurope.org). Dva výrobci tvarovek pro obalový průmysl jsou přidruženými členy a dále má sdružení 4 čestné členy. Sdružení pokrývá z 90% český trh EPS. Roční obrat se pohybuje kolem 4,5 miliardy Kč při zpracování více než 50 tis. tun EPS. V posledních letech společnosti investovali téměř 4 miliardy Kč do rozvoje a inovací. Zaměstnávají přes 1000 pracovníků.

Členy sdružení jsou výrobci suroviny, výrobci EPS a další společnosti a odborníci z oblasti EPS působící v České a Slovenské republice. Sdružení úzce spolupracuje s příbuznými profesními organizacemi, školami, výzkumnými pracovišti, státními institucemi a s mnoha odborníky z různých oborů. Sdružení EPS ČR je také členem EUMEPS, Evropského sdružení výrobců EPS. Více informací naleznete na www.epscr.cz.

Cech pro zateplování budov ČR

Cech pro zateplování budov je sdružení podnikatelů − právnických a fyzických osob − činných v oboru zateplování budov. Byl založen v roce 1993 a sídlí v Praze. V současné době cech sdružuje více než padesát odborných firem a specialistů, jejichž předmětem činnosti je výroba a distribuce zateplovacích systémů, provádění a montáže těchto systémů, navrhování a posuzování či expertní činnost. Základním cílem cechu je podpora a prosazování vysokých standardů kvality v oboru zateplování budov, s obzvláštním důrazem na užívání dlouhodobě ověřených komplexních systémů pro obvodové pláště budov. Více informací na www.czb.cz.


Kontakty

Sdružení EPS ČR
Ing. Pavel Zemene, Ph.D.
info@epscr.cz
Telefon: +420 315 725 747

Cech pro zateplování budov ČR
Ing. Milan Machatka, CSc.
czb@czb.cz
Telefon: +420 244 007 429

Native PR

Lucie Neubergová
lucie.neubergova@nativepr.cz
Telefon: +420 221 592 450
Mobil: +420 731 615 033