Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

SCHÖCK pro dřevostavby

Společnost Schöck uvádí na trh nové inovativní produkty pro tepelněizolační napojení svislých nosných konstrukcí. Nová produktová skupina má jméno Schöck Sconnex® a řeší tepelné mosty u stěn a sloupů.

Madlen Hilsamer
Madlen Hilsamer

Stěny a sloupy způsobují 40 % všech tepelných mostů a jsou zodpovědné cca za 10 % tepelných ztrát energie. S řadou produktů Schöck Sconnex® přenáší Schöck své odborné znalosti z balkónů na stěny a sloupy. Nabízí tak uživatelsky přívětivé a vysoce kvalitní řešení, které přispívá k trvale udržitelnému konceptu budovy. Pojďte se podívat, jak se zmiňované produkty dají uplatnit i ve sféře dřevostaveb.

Sconnex® typ W je klasické termické přerušení pro napojení hlavy nebo paty stěn ze železobetonu na železobeton v oblasti přízemí.

Sconnex® mi otevřel zcela nové možnosti řešení zateplení: Termickým přerušením stěn přímo na základové desce se nám podařilo přesunout rovinu tepelné izolace z polohy pod budovou do jejího vnitřního prostoru. Sconnex® nám umožnil snížit náklady na tepelnou izolaci a najít udržitelné a fyzikálně optimální řešení zateplení,“ říká architekta Madlen Hilsamer.

PŘEHLED VÝHOD

Stavební fyzika

 • Redukce tepelných mostů zvyšuje energetickou účinnost
 • Souvislá tepelně izolační vrstva zajišťuje bezpečné projekty
 • Vysoké povrchové teploty stěn předcházejí stavebním poruchám

Vzhled

 • Elegantní vzhled, protože se izolace nevyvádí na navazující konstrukce
 • Architektonická svoboda u termicky namáhaných stavebních konstrukcí
 • Větší možnosti při návrhu náročných geometrií budov

Hospodárnost

 • Vyšší kvalita a udržitelnost
 • Snížení nákladů, protože odpadá vyvádění izolace na navazující konstrukce
 • Systematické používání vede ke zmenšení tloušťky vnějšího zateplení

CERTIFIKACE JAKO KOMPONENT PASIVNÍHO DOMU

Prvky Sconnex® typ P a typ W byly certifikovány ústavem Passivhaus Institut, což dokládá jejich vynikající stavebně fyzikální vlastnosti. Produkty s označením „Certifikovaný komponent pasivního domu“ se testují podle jednotných kritérií, mají vynikající energetickou kvalitu a jejich charakteristické hodnoty lze srovnávat.

1. Případ použití: Sconnex® typ W u montovaných dřevostaveb

1. Případ použití: Sconnex® typ W u montovaných dřevostaveb

 • Tepelná izolace probíhá nad úrovní železobetonové desky přízemí.
 • Železobetonový obrácený průvlak/sokl se v oblasti, kde stříká voda na fasádu, provádí ze železobetonu.

Cílem je nevystavovat dřevěnou konstrukci riziku zvýšené vlhkosti. Výhodou tepelněizolačního napojení Schöck Sconnex® je výrazné zjednodušení vedení hydroizolace bez tepelného mostu v železobetonové konstrukci.

2. Případ použití: Sconnex® typ W u nepodsklepených dřevostaveb

2. Případ použití: Sconnex® typ W u nepodsklepených dřevostaveb

 • Tepelná izolace s produktem Schöck Sconnex® probíhá nad ŽB deskou, namísto standardního řešení, kde je izolace vedena pod deskou.

Cílem je zjednodušené řešení tepelného mostu nad základovou deskou (namísto pod ní). Toto řešení vede obecně ke snížení nákladů.

3. Případ použití: Sconnex® typ M u nepodsklepených dřevostaveb

3. Případ použití: Sconnex® typ M u nepodsklepených dřevostaveb

 • Tepelná izolace s produktem Schöck Sconnex® probíhá nad ŽB deskou, namísto standardního řešení, kde je izolace vedena pod deskou.

Cílem je opět zjednodušené řešení tepelného mostu nad základovou deskou (namísto pod ní). Toto řešení vede obecně ke snížení nákladů.

Tepelně izolační prvek Schöck Sconnex typ W zajišťuje požadovanou štíhlou estetiku stěny z pohledového betonu a zajišťuje tepelné oddělení mezi betonovou stěnou a spodní konstrukcí dřevostavby
Tepelně izolační prvek Schöck Sconnex typ W zajišťuje požadovanou štíhlou estetiku stěny z pohledového betonu a zajišťuje tepelné oddělení mezi betonovou stěnou a spodní konstrukcí dřevostavby
Schöck Sconnex® typ W
Schöck Sconnex® typ W
Schöck Sconnex® typ M
Schöck Sconnex® typ M


Schöck-Wittek s.r.o.
logo Schöck-Wittek s.r.o.

Ať již se jedná o novostavby nebo o sanace: Společnost Schöck nabízí progresivní stavební řešení a systémy, které splňují nejrůznější požadavky z hlediska stavebně-fyzikálního, statického i konstrukčního.