Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Realizace atypických střech

Výrobní závod, Žirovnice, autor: Ing. Milan Špulák (ateliér JPS Jindřichův Hradec)

Jedná se o střechu nad vstupní, reprezentativní částí závodu. (obr. 1) Střecha připodobňuje tvar talíře (podnik vyrábí talířové hmoždinky). Největším problémem tohoto řešení byly oblé okraje střechy s velice malým poloměrem. Jako materiálové řešení se jevilo nejvhodnější použití hliníkové krytiny (Prefa - systém Prefalz - válcované plechy). Oplechování těchto částí střechy bylo nutné z důvodů stékající vody a z důvodu estetiky (pod střechou se nachází krytý ochoz). Tento materiál byl zvolen také pro svoji velkou tažnost. Ta je potřeba z důvodu postupu výroby.


Obr. 1 - Celkový pohled na střechu kryjící ochoz (foto: Kristian Hanko)
 
Obr. 2 - Profilovací stroj pro vytvoření svislých drážek po okraji plechu

Nejprve se potřebná šířka "šáru" rozměří, vyrýsuje na plech a ustřihne. Poté se na profilovacím stroji (obr. 2) vytvoří svislá drážka a takto upravený plech se ohne pomocí dalšího stroje (obr. 3) do požadovaného poloměru střechy. Je jasné, že největší tahové napětí tedy nastává u horního okraje svislé drážky a je proto za potřebí vysoce tažného materiálu. Tento poloměr zvládne z dostupných plechových krytin pouze hliník. Dalším důvodem je doba výstavby. Střecha je vytvářena v teplotách okolo nuly. S hliníkem lze pracovat v celém rozmezí pro člověka běžných pracovních teplot, aniž by byla nějak ovlivněna kvalita materiálu či jeho povrchu při ohýbání. Takto upravený plech se uchytí pevnými nerezovými příponkami. Pevné, tj. neposuvné příponky jsou zde možné z důvodů malých rozměrů dílců.


Obr. 3 - Ohýbací stroj na vyprofilování pásu plechu do potřebného poloměru
 
Obr. 4 - Pevné nerezové příponky, dobře rozeznatelná stojatá drážka, se kterou je třeba celý plech zohnout do požadovaného poloměru (foto: Kristian Hanko)

Největším problémem této střechy je nepravidelný tvar připraveného krovu. Každý pruh plechu je tedy mírně jiného tvaru a velikosti. Z toho plyne vysoká pracnost, nároky na odbornost klempířů, zvýšený prostřih materiálu a tím pádem vyšší cena. Všeobecně lepší je také montovat plechové krytiny při vyšších teplotách z důvodů teplotní roztažnosti. Krytina montovaná v létě je prováděna z roztaženého materiálu a při snížení teplot se zkrácení projeví ve stojatých drážkách jejich "rozkročením", v opačném případě se však ze zimy hotová střecha v létě natáhne a může se projevit boulením plechu.


Obr. 5 - Čistý detail okapního nosu, odvětrávacího otvoru krytého mřížkou
a oplechování okolo sloupu (foto: Kristian Hanko)

Tribuna a šatny, Kardašova Řečice, autor: Ing. Milan Špulák (ateliér JPS Jindřichův Hradec)

Použitým materiálem je opět Prefalz. Tato střecha je o mnoho jednodušší než předchozí, jelikož se vychází z jednoduchých rovných hran hřebenu a okapu. Byly zde však použity solární panely na ohřev vody a to znamenalo mnoho kulatých prostupů ve střeše. Na lemování prostupů použila prováděcí firma - na rozdíl od převažujícího materiálu - titanzinkové plechy jelikož ty je možno letovat a kulatý lem pospojovat z více kusů.

Z doporučení klempíře vyvstává jasný závěr: Každý prostup střechou je problémovým místem, nejen že je pracný, ale často i poruchový. Lepší než hodně malých prostupů je prostupy sdružit do jedné šachty, která jako celek (nejlépe hranatá) projde skrz střechu. Někdy i neproveditelným může být mnoho malých kulatých prostupů blízko sebe.


Obr. 6 - Celkový pohled na budovu s křídlovitou střechou (na střeše viditelné solární panely)
 
Obr. 7 - Detail ukončení střechy a odvětrávacího otvoru krytého mřížkou (foto: Kristian Hanko)

Prodejna motocyklů, Horní Žďár, autor: Ing. Milan Špulák (ateliér JPS Jindřichův Hradec)

Použitou krytinou je podobně jako na předchozích hliníková Prefalz. Zajímavostí je, že budova ač má hranaté tvary, střecha je alespoň na části o kruhovém půdorysu. Dle provádějící klempířské firmy to byl největší kámen úrazu. Aby bylo totiž dosaženo pohledově pravidelně rozmístěných pásů bylo potřeba střechu přesně rozměřit, ale při rovných zdech se pracovníci neměli čeho chytnout. Na rozměření museli být přizváni geodeti. Dle jejich laserových zaměřovačů si klempíři udělali na krovu přesné značky, podle těch následně stříhali plechy.


Obr. 8 - Celkový pohled na budovu
 
Obr. 9 - Dobře rozeznatelný kulatý půdorys střechy a polygonové stěny, detaily zakončení okraje a uchycení hromosvodu, odvětrávací otvor se nachází u stěny (foto: Kristian Hanko)

Odvod vody je řešen na všech objektech širokým žlabem ukrytým ve střeše.

Závěr

Pokud realizujeme atypické tvary střechy, je nutné dbát zvýšené pozornosti při volbě materiálu. Pro tyto střechy jako jediné vhodné materiálové řešení byl plech, zde výhradně hliníkové Prefalz. (z dalších možností titanzinek, pozinkovaná ocel, měď). Vždy je třeba zvážit nejen vlastnosti zabudovaného materiálu, ale i jeho vlastnosti v podmínkách provádění (venkovní teplota). Zvláště u složitých tvarů střechy je dobré již v návrhu konzultovat s osvědčenou klempířskou firmou. Čistota detailu a kvalita řemeslné práce je u plechových střech naprosto určující. Jakékoli chyby znamenají degradaci celé střechy a vzhledem k ceně materiálu i velké a zbytečné finanční náklady. Vyplatí se výběru kvalitního klempíře věnovat zvýšenou pozornost.

Zdroj: Prefa Aluminiumprodukte s. r. o., Střechy JH s. r. o., JPS Jindřichův Hradec s. r. o.

 
 
Reklama