Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Samoregulační kabely - ochrana okapových žlabů proti zamrzání (II)

Majitelé domů se v zimních měsících často setkávají s problémy typu: zatékání do objektu, tvorba rampouchů, které ohrožují chodce, námraza rozrušující fasádu apod. Příčinou je počasí nebo nevhodné stavební řešení střešní konstrukce. Okapová soustava zamrzá a je zcela nefunkční.

Snad jediným možným řešením je vyhřívání okapových svodů a exponovaných částí okapových žlabů pomocí topných kabelů. Ty v kritickou dobu zvýší teplotu v okapovém žlabu a voda tak může odtékat i při klesající okolní teplotě bez rizika, že by zamrzla a ucpala žlaby a svody.

Z výše uvedeného tedy i vyplývá, že systém ochrany okapových žlabů je preventivní systém, který zabraňuje zamrzání, ale neřeší důsledek.

Pro tyto účely s velkou výhodou využíváme funkce samoregulačních kabelů Raychem, kterou jsme si popsali v minulém článku. V našem případě v okapových žlabech dochází ještě k jednomu efektu, kdy samoregulační kabely Raychem přicházejí do kontaktu s vodou a ledem, jejich výkon se zvýší (viz graf). To je způsobeno zvýšeným ochlazováním.

Ekonomické hledisko ochrany

Je závislé na konkrétních podmínkách, rozsahu akce, regulaci apod. Prokazuje se však, že pořizovací a provozní náklady jsou mnohem nižší než náklady spojené s odstraňováním škod.

Rovněž provoz samoregulačních kabelů je cca o 1/3 nižší, jak provoz dříve používaných odporových topných kabelů.

Rozsah a výkon ochranného systému

Při návrhu potřebného výkonu je třeba přihlédnout k několika faktorům. Především kvalitě zateplení střech a zjištění, zda sníh odtává i při nízkých teplotách (tzv. teplá špatně zaizolovaná střecha) a sněhovému zatížení (lokalita, nadmořská výška - viz sněhová mapa). Dále může instalovaný výkon ovlivňovat rozměry střechy a okapů, umístění objektu a jeho orientace podle světových stran, sklon střechy a typ krytiny, atd.

 

Zjednodušeně lze říci, že u klasických, dostatečně zateplených objektů (tzv. studené střechy) v nižších polohách se spodním žlabem, je dostatečným řešením použití jednoho samoregulačního topného kabelu FroStop BLACK uloženého v okapovém žlabu a svodu.

V případě špatně tepelně izolovaných střech, (tzv. teplé střechy), kde dochází k odtávání sněhu i při teplotách hluboko pod 0°C, výkon kabelu nebo jejich počet zvyšujeme.

Rozlišujeme tyto čtyři rozsahy ochrany:

1. Minimální → svody v celé délce s přechodem žlab/svod
2. Základní → svody včetně žlabů
3. Zvýšená → vyhřívání okraje střechy - lineární / zubování
4. Ochrana proti rampouchům → vyhřívání okrajů oplechování

Mechanické upevnění kabelu

O funkčnosti a životnosti ochranného systému značně rozhoduje upevnění kabelů v okapových žlabech. Mnoho střech a okapů je originálem a proto nelze vytvořit jeden univerzální úchyt.

Nejpoužívanějším a nejosvědčenějším způsobem kotvení jsou univerzální nerezové úchyty vkládané do a nebo ohýbané podél žlabu, nebo pájené úchyty podle typu žlabu.

Možnosti regulace ochrany okapových žlabů

Jak bylo výše uvedeno, jedná se o preventivní systém. Musí být tedy sepnut ve chvíli, kdy začíná docházet k zamrzání.

Samotné samoregulační kabely mají na rozdíl od odporových kabelů značně úspornější provoz. Pro velmi malé rozsahy na rodinných domech by postačila ruční regulace ON/OFF, většinu instalací však vybavujeme alespoň termostatem, který odpojí vyhřívání v nad nulových teplotách.

 

Pro celé domy už je vhodné použít alespoň teplotní, nebo lépe automatickou regulaci fungující v závislosti na teplotě a přítomnosti ledu a sněhu.

Intervalový termostat HTS-D ve spojení se samoregulační technologií je ideálním řešením pro menší instalace cca do 30-50. Umožňuje nastavit horní spínací teplotu, kdy začíná docházet k problémům a zamrzání okapů. Současně umožňuje nastavit spodní vypínací teplotu, kdy jsou venkovní teploty hluboko pod bodem mrazu, kdy už nesněží a nedochází k odtávání sněhu. Ochranný systém tak funguje pouze v intervalu kritických teplot kolem 0°C.

Automatická řídící jednotka EMDR-10, úsporná automatická regulace pro instalace více jak cca 30m. Ovládá ochranný systém v závislosti na teplotě a přítomnosti ledu nebo sněhu. Ochranný systém je v provozu pouze tehdy, kdy je potřeba. Toto řešení vykazuje až 80% úspory energie.

 

Bezpečnost a životnost topného systému

  • Topný systém je provozován na síťové napětí 230V a výrobce firmy Raychem vyžaduje použití proudového chrániče 30mA. Rovněž veškeré zásahy do topného systému a elektrických rozvodů smí provádět pouze osoba s odpovídající odbornou kvalifikací.
  • Samoregulační topné kabely FroStop a IceStop určené pro okapové žlaby jsou odolné UV záření.
  • Samoregulační kabely Raychem instalované v souladu s technickými podmínkami by měly mít shodnou životnost jako technologická zařízení cca 20 let. V případě okapových žlabů jsou kabely vystaveny náročným povětrnostním podmínkám a především mechanickému namáhání. O životnosti systému ochrany okapových žlabů tedy velkou měrou rozhoduje způsob a kvalita instalace. Zde je nutno dodat, že firma Raychem vyrábí tyto kabely již od roku 1974.

Kontrola, údržba a čištění

  • Okapové žlaby, úžlabí, svody apod. je nutné udržovat v čistém a průchozím stavu. Jejich kontrola by se měla provést především před nadcházející zimní sezónou.
  • Spolehlivá funkce a výše provozních nákladů je závislá na stavu regulace, proto je nutné udržovat senzory v čistém stavu tak, aby nedocházelo k jejich zanášení a zkreslování naměřených hodnot.

Systém samoregulačních kabelů v okapových žlabech se vyznačuje:

  • Jednoduchostí - návrh systému FroStop je jednoduchou a spolehlivou záležitostí. Kabel FroStop se umísťuje přímo do okapových žlabů a svodů.
  • Spolehlivostí - samoregulační kabely FroStop jsou velice spolehlivé a bezúdržbové. Díky jejich samolimitující schopnosti nehrozí jejich přehřátí při ztížených ochlazovacích podmínkách.
  • Flexibilitou - samoregulační kabely FroStop lze zkracovat na libovolnou délku, přesně podle délky žlabu nebo svodu.
  • Žlaby se neucpávají - Samoregulační kabel instalujeme přímo do okapového žlabu nebo svodu s minimálními nároky na kotevní techniku. Okapové žlaby jsou tak maximálně průchodné a nehrozí jejich zanášení, jako při používání odporových kabelů.

Pracovníci firmy ŠTORC TZB mají více jak 18-leté zkušenosti s návrhem, instalací a systémy ochrany okapových žlabů.

Princip funkce samoregulačních kabelů FroStop

Výdej tepla samoregulačního topného kabelu zajišťuje teplotně závislý odporový prvek, který je umístěn mezi dvěma paralelně vedenými měděnými vodiči. Technické provedení umožňuje, že samoregulační topný kabel může automaticky zvyšovat nebo snižovat svůj výkon na kterémkoliv místě po celé své délce v závislosti na okolní teplotě:

Inteligentní samoregulační systém FroStop od firmy Raychem je úspornější než běžné odporové kabely. Je-li okapový žlab suchý, výdej tepla je malý a topný kabel topí na snížený výkon (3). Dostane-li se kabel FroStop do kontaktu s vodou, ledem nebo sněhem (2), výrazně se zvýší jeho ochlazování a dojde ke zvýšení výdeje tepla a zvýšení výkonu (1).


ŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK a UBBINK pro ČR
logo ŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK a UBBINK pro ČR

Firma Štorc TZB - autorizované zastoupení a importér Raychem a Brink a Ubbink pro ČR. Nabízíme větrání se zpětným získáváním tepla Brink a Ubbink, podlahové vytápění Raychem, regulace, ochrana potrubí, okapů a ploch před ledem a sněhem, technologické ohřevy.