Ploché střechy - přehled konstrukčních variant (definice, terminologie)

Datum: 9.1.2006  |  Autor: Ing. Lenka Hanzalová, Ph.D.

Problematika střešních plášťů je značně široká, protože tyto konstrukce jsou díky své poloze v objektu vystaveny působení řadě vnějších i vnitřních vlivů.

Plochá střecha je střecha se sklonem α ≤ 5°. Plochá střecha může být nepochůzná, která umožňuje pouze přístup pověřených a poučených osob pro kontrolu stavu konstrukce i zařízení a nezbytnou údržbu, a pochůzná (provozní), která je využívána veřejně pro účely dopravy, rekreace a umístění speciálního technologického vybavení objektu, apod.

V následujícím přehledu jsou uvedeny definice a popř. stručná charakteristika nejčastějších konstrukčních variant plochých střech:

 • Jednoplášťová střecha je střecha, která odděluje vnitřní prostředí od vnějšího jedním pláštěm - kontaktním souvrstvím jednotlivých funkčních vrstev. Jednoplášťové střechy pro nevytápěné objekty, na které nejsou kladeny tepelně izolační požadavky, plní pouze nosnou a hydroizolační funkci. Jejich konstrukce je jednoduchá, spád krytiny zajišťuje sklon nosné konstrukce. Jednoplášťové střechy bez parotěsné vrstvy se navrhují vyjímečně a pouze nad prostory, ve kterých je relativní vlhkost ovzduší nižší než 60 %. Dříve navrhované střechy byly i jednoplášťové se systémem větracích kanálků, napojených na vnější prostředí.

 • Jednoplášťová střecha nevětraná je střecha bez systému větracích kanálků napojených na vnější prostředí a se zpravidla klasickým pořadím vrstev, tj. hydroizolační vrstva je umístěna nad tepelně izolační vrstvou.

 • Jednoplášťová střecha větraná je jednoplášťová střecha, v jejíž skladbě je systém větracích kanálků napojený na vnější prostředí a se zpravidla klasickým pořadím vrstev, tj. hydroizolační vrstva je umístěna nad tepelně izolační vrstvou. Tento typ souvrství střešního pláště se již v současnosti nenavrhuje a je uveden proto, že je v současnosti předmětem častých rekonstrukcí.

 • Jednoplášťová střecha s opačným pořadím vrstev (též střecha obrácená či inverzní) je střecha, ve které je hydroizolační vrstva umístěna pod tepelně izolační vrstvou.

 • Jednoplášťová střecha s kombinovaným pořadím vrstev (též střecha "duo") je střecha, ve které je část tepelné izolace umístěna pod hydroizolační vrstvou a část tepelné izolace umístěna nad hydroizolační vrstvou. Toto souvrství je vhodné pro prostředí s vyšší relativní vlhkostí vnitřního prostředí (cca nad 80 %) a pro prostory s požadavkem účinné ochrany hydroizolační vrstvy a pro prostory s požadovanou zvýšenou hydroizolační bezpečností a při rekonstrukcích.

 • Jednoplášťová střecha "plus" je střecha vytvořená kombinací jednoplášťové střechy s klasickým pořadím vrstev a střechy s kombinovaným pořadím vrstev. Navrhuje se při rekonstrukcích stávajících střech.

 • Plochá střecha lehká je speciální jednoplášťová střecha, jejíž plošná hmotnost je nižší než 100 kg/m2. Nosnou konstrukci tvoří zpravidla trapézový plech nebo dřevěné bednění a výjimečně např. betonové skořepiny. Lehké střechy mají výrazně nižší schopnost akumulace tepla a proto je třeba při návrhu navýšit jejich tepelně izolační vlastnosti o cca 15 %.

 • Provozní střechy jsou střešní konstrukce, které umožňují "využití střech jako pochůzných nebo pojížděných teras nebo střešních zahrad, sportovních hřišť, bazénů, odpočinkových ploch atd. Částečně se navrhují i u nepochůzných střech v místech sloužících ke kontrole a údržbě střechy".

 • Pochůzná střecha je určena pro trvalé využívání osobami. Jedná se o terasy, balkony, či lodžie na střechách nadzemních i podzemních objektů. Na střešních pláštích nepochůzných se doporučuje vymezit speciální pruhy pro častější pohyb osob za účelem obsluhy technického zařízení objektu.

 • Pojížděná střecha je určena pro trvalé využívání, např. pro pojíždění vozidel a jejich parkování. Provoz na pojížděné střeše působí na skladbu souvrství koncentrovaným svislým zatížením prostřednictvím kol vozidel (tlakové síly) a dále účinky akceleračních a brzdných sil (vodorovné smykové síly). Speciálním případem jsou např. heliporty a střechy s vlakovými či tramvajovými kolejemi.

 • Střešní zahrady (event. též vegetační či zelené střechy) esteticky dotváří objekty a slouží jejich aktivnějšímu využívání. Zahrady lze různě kombinovat s pochůznými nebo pojížděnými střechami a i jinak využívanými plochami. Z hlediska použitých typů ozelenění rozlišujeme:

  • extenzivní střešní zeleň: odolné, nenáročné a do plochy se rozrůstající rostliny, např. mechy, trávy, divoké byliny, kobercové trvalky, skalničky a event. plazivé dřeviny,
  • intenzivní střešní zeleň: trávníky, květiny, různé druhy keřů a stromů,
  • kontejnerovou zeleň (přemístitelná, mobilní): umístěná v kontejnerech, přemistitelných nádobách nebo ve velkoobjemových květináčích.

 • Plochá střecha dvouplášťová je střecha oddělující vnitřní prostředí od vnějšího prostředí dvěma střešními plášti (horní plášť - vnější plášť, nebo dolní plášť - vnitřní plášť) mezi nimiž je vzduchová vrstva.

 • Dvouplášťová střecha nevětraná má uzavřenou vzduchovou vrstvu a navrhuje se pouze vyjímečně, v poslední době je možným řešením u rekonstrukcí původních dvouplášťových střech, pokud se požaduje zlepšení jejich tepelných vlastností.

 • Dvouplášťová střecha větraná má vzduchovou vrstvu napojenu na vnější prostředí a je vhodná pro použití nad prostory s vysokou relativní vlhkost (i nad 80 %).
 

Hodnotit:  

Datum: 9.1.2006
Autor: Ing. Lenka Hanzalová, Ph.D.Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (žádný příspěvek, přidat nový)


Témata 2018

Partneři - Izolace střechy fasády

logo SATJAM
logo LINDAB
logo KNAUF INSULATION
logo ROCKWOOOL
 
 

Aktuální články na ESTAV.czTradiční český výrobce dveří CAG představí své novinky na veletrhu FOR HABITATNenechte si ujít to nejlepší z FOR HABITAT 2018 a přijďte již tento týden do Letňan!Moderní dům s tradičními prvky a velkou garážíNonstop úklid s robotickým vysavačem Kärcher RC 3