Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Sádrokarton má mnoho životů – jeden z nich je akustický

Je tak trochu paradox, že materiál, který začínal svoji kariéru se špatnou akustickou pověstí, se stal v oblasti akustiky snad nejuniverzálnějším řešením. Nabízí totiž nejenom vynikající zvukovou izolaci, ale rovněž i akustickou pohltivost. Jeho možnosti jsou dány variabilitou nejenom samotných desek a jejich kombinací, ale variabilitou celkové skladby konstrukce.

Vedle toho se ochrana před hlukem stala v posledních letech jedním z nejfrekventovanějších témat důležitých pro uživatele. Neboť ticho je dnes opravdu tak trochu luxus. Vývoj sádrokartonových desek v posledních několika letech natolik pokročil, že je možné velmi dobře volit řešení podle požadovaného akustického standardu i peněženky uživatele či investora a nakonec i prostorových možností. Úvodem předesílám, že tento trend není zřetelný jen v České republice, ale v celé Evropě.

Účinek ticha podpoří vhodně zvolená sádrokartonová konstrukce

Již běžné sádrokartonové desky (Knauf White) zaručují velmi vysoký akustický standard okolo 56 dB, což je hodnota převyšující betonovou stěnu tl. 200 mm. Ale to je jen akustický začátek. Již několik let se setkáváme na trhu s deskami Knauf RED Piano, které na stejné konstrukci zajišťují o cca 3 dB vyšší hodnoty vzduchové neprůzvučnosti. Zdá se vám to málo? Ne tak docela, každé 2 dB vnímá lidské ucho jako zdvojnásobení izolačních vlastností. Jedná se tedy o jakousi vstupenku do světa akustiky. Deska je použitelná jak pro podhledy tak příčky.

Další bránou je deska Knauf Diamant. Jedná se již o speciálně navrženou akustickou robustní desku sdružující vysokou hmotnost s ohybovou měkkostí a tedy maximálním využitím obou efektů v oblasti akustiky. U konstrukcí z těchto desek se začíná projevovat další důležitý fenomén, kterým je výrazně vyšší účinnost i v nižších a středních kmitočtech oproti jmenovaným předchůdcům. Tím se její subjektivní, ale v tomto případě i objektivní účinek výrazně znásobuje. Pokud jde o hodnoty vážené laboratorní vzduchové neprůzvučnosti, pohybujeme se zde již v hodnotách přes 60 dB a ocitáme s v oblasti akustických materiálů tak trochu sami. Deska Knauf Diamant je ideální pro každou běžnou stavbu, kde si uživatelé uvědomují, že ticho je opravdu hodnota a přitom nemusí stát majlant.

To další stupeň je už trochu jiná. Jde o desku Knauf Silentboard. Unikátní patentované technologie desky o hmotnosti 17 kg/m2 zachovávající si ohybovou měkkost a tím i ohromující účinnost. Efekt izolace na nízkých a středních kmitočtech je zde ještě daleko silnější než u Diamantu. Silentboard posouvá koencidenční kmitočet příčky či podhledu pod pro ucho slyšitelné pásmo, a tím se vyrovnává fungování betonu, ovšem s daleko menší hmotností. Jak jsem již předeslal, Knauf by rád tuto desku prodával na běžné stavby, ale jedná se spíše o řešitele problémů u stávajících staveb nebo pro vysoce náročné zákazníky.

Pokud se tedy objeví v již stávající výstavbě hudebně nadaný soused, tvrdou muziku milující adolescent nebo třeba dodatečně provedená strojovna vzduchotechniky, potom je Knauf Silentboard ta správná deska. Neboť při minimální tloušťce (12,5 mm) a již zmiňované nijak divoké hmotnosti nabízí bezkonkurenční výkon. V Tabulkách 1-2 je vidět srovnání vzduchových neprůzvučností konstrukcí příček v závislosti na jejich tloušťce, typu desek a počtu jejich vrstev.

Tabulky 1-2: Přehled laboratorních hodnot vzduchových neprůzvučností vybraných konstrukcí W111 a W112
Tabulky 1-2: Přehled laboratorních hodnot vzduchových neprůzvučností vybraných konstrukcí W111 a W112
Tabulky 1-2: Přehled laboratorních hodnot vzduchových neprůzvučností vybraných konstrukcí W111 a W112

Oddělení bytů sádrokartonovou konstrukcí Knauf W 115

Detail 1: Mezibytová příčka W115 se střední deskou
Detail 1: Mezibytová příčka W115 se střední deskou

Popularita sádrokartonových stěn začíná více a více růst v bytové výstavbě. Zvláště poté, co Knauf zavedl na trh bezpečnostní konstrukce stěn v kombinaci právě s akustikou. Tyto stěny v konfiguraci pro mezibytové příčky obsahují mezi vrstvami desek ocelový plech, zajišťující definovanou ochranu proti průniku RC 3 Národním bezpečnostním úřadem. V této oblasti se živelně prosazuje varianta stěn W115 se střední deskou, která splňuje požadavky na prostorovou úspornost, vysoký akustický standard, robustnost a v neposlední řadě i striktně dělící funkci obou bytů (Detail 1). Umožňuje v dělící stěně umístit zásuvky, aniž by tím byla vážně narušena akustická izolace a odděluje i veškeré možné rozvody obou bytů. Přestože ji v českých technických listech zatím nenajdete, jedná se o velmi doporučovanou a proměřenou konstrukci v rámci technického poradenství firmy Knauf. Ostatně v sousedním Slovensku byla masivně využita ve výškovém objektu Panorama City, kde nakonec i kvůli hmotnosti jiná varianta nepřicházela v úvahu.

Dalším velmi oblíbeným použitím sádrokartonu jsou předsazené stěny – montované před stávající, většinou zděné konstrukce (Tabulka 3). Platí zde to samé co v předchozím odstavci. Volbou typu desky mohu regulovat výkon předstěny i její kmitočtový průběh. Zde je nutné podotknout, že výsledná hodnota zlepšení vzduchové neprůzvučnosti je závislá i na hodnotě původní konstrukce. Čím je tato hodnota nižší, tím je předstěna účinnější. Je tedy trochu zcestné udávat třeba hodnotu zlepšení 26 dB, když jejím předpokladem je původní stěna o vzduchové neprůzvučnosti cca 35 dB, což je stěna haly ze sendvičového panelu na bázi PUR izolace a trapézového plechu.

Tabulka 3: Zlepšení zvukové izolace předsazenou stěnou W 626 (pro srovnání použito stávající stěny z pórobetonu tl. 175 mm, Rw 38 dB)
Tabulka 3: Zlepšení zvukové izolace předsazenou stěnou W 626 (pro srovnání použito stávající stěny z pórobetonu tl. 175 mm, Rw 38 dB)

Vše výše popsané platí nejenom u stěn, ale také u stropů. Sádrokarton je však zde řešením i pro snížení kročejového hluku. Neboť když se hmota použije účelně, nemusí jí být nijak moc. U lehkých stropů na bázi oceli či dřeva zvláště. Zde, kromě plovoucí sádrokartonové nebo sádrovláknité podlahy, dělá zavěšený nebo samonosný podhled doslova zázraky.


Komplexní akustické know-how

Firma Knauf disponuje dvěma vlastními moderně vybavenými akustickými zkušebnami nejen pro testování, ale mimo jiné i pro sběr dat potřebných pro efektivní předběžný návrh konstrukce. Testují se zde nejenom samotné vzduchové neprůzvučnosti, kročejový hluk či akustická pohltivost, ale rovněž hodnoty důležité pro správný návrh jako jsou kritické kmitočty desek, vedlejší přenosové cesty atd. Díky tomu je akustické know – how velmi komplexní a vzájemně se doplňující. Probíhá zde neustálá kontrola jakýchkoli navržených hodnot s hodnotami skutečně změřenými. Jedná se tedy o velmi relevantní zdroj informací pro individuální návrhy prováděné projektanty či akustiky.

Detail 2: Příčka postavená na čistou podlahu (vlevo) má horší zvukově izolační parametry než správně provedené napojení na podlahu vpravo.
Detail 2: Příčka postavená na čistou podlahu (vlevo) má horší zvukově izolační parametry než správně provedené napojení na podlahu vpravo.

Důležité maličkosti - pozor na zvukové mosty

Velmi důležitým prvkem akustického komfortu je zhodnocení vlivu vedlejších přenosových cest, v ČSN sice zohledněného, ale nekvantifikovaného. Akusticky sebekvalitnější příčka nezajistí deklarované hodnoty vzduchové neprůzvučnosti, pokud stojí například na nepřerušeném potěru a nevede až k nosné konstrukci (Detail 2). Z hlediska provádění komplikovanější, z hlediska akustiky stěžejní. Rozdíl 10 dB při stejném typu příčky není vůbec vzácný. Proto v Knauf podkladech naleznete i hodnoty podélného přenosu zvuku právě těmito cestami. A nenechte se mýlit. Pokud je byť v jediné ohraničující konstrukci zvukový most, je výsledná hodnota vzduchové neprůzvučnosti takřka shodná s hodnotou neprůzvučnosti právě tohoto mostu.

Prostorová akustika – abychom sami sebe nerušili

Vedle vzduchové neprůzvučnosti nelze zapomenout na problematiku prostorové akustiky. Tedy pohlcování a omezení hluku přímo v místnosti, kde vzniká. I zde je na českém trhu patrný zřetelný nárůst zájmu. Děrovaná sádrokartonová deska nejen dobře vypadá, ale je i po čertech akusticky pohltivá v rozmezí ɑw 0,40 až 0,80 (alfa w – vážený činitel zvukové pohltivosti). Zde se opět volbou typu děrování volí vhodná pohltivost na požadovaných frekvencích.

Obrázek 1: Knauf Cleaneo RE – nový design s vysokým akustickým účinkem
Obrázek 1: Knauf Cleaneo RE – nový design s vysokým akustickým účinkem

Obrázek 1: Knauf Cleaneo RE – nový design s vysokým akustickým účinkem
Obrázek 2: Knauf Cleaneo Single Smart – absorbér pro stěnu a strop
Obrázek 2: Knauf Cleaneo Single Smart – absorbér pro stěnu a strop

V roce 2018 Knauf vyvinul zcela nové děrování akustických desek, značení RE (Obrázek 1), ale přidal i dodatečně montovatelné pohlcovače Cleaneo Single Smart. Posledně jmenovaný produkt již není na bázi sádrokartonu ale PE materiálu, ale o to je rychleji a snadněji instalovatelný třeba v restauracích, školách apod. a to nejenom na stropy, ale i na stěny (Obrázek 2).

Velmi častá je kombinace akusticky pohltivých vlastností s akusticky izolačními nebo požárními. Pro tyto účely má Knauf definovanou skladbu podhledu pod podhledem, která splňuje všechny požadavky najednou. Je však limitována hmotností spodního podhledu do 15 kg/m2.

Přehled systémových řešení zvukové izolace i prostorové akustiky ZDE

NOVINKA: Kalkulátor prostorové akustiky Knauf

U akusticky pohltivých podhledů není kámen úrazu jejich funkčnost, ale jejich správný návrh. Konkrétně návrh správné doby dozvuku. Na stránkách knauf.cz/vypocet-akustiky firma Knauf nově nabízí užití programu, který umožňuje předběžně navrhnout (snížit) dobu dozvuku konkrétního prostoru s použitím akusticky pohltivých nebo difuzních materiálů Knauf. Přínosná je zde možnost snadné změny parametrů a možnost rychlého srovnání hodnot doby dozvuku. Vítaný je i možný tisk protokolu s popisem ke zvolené konfiguraci.

Obrázek 3: Kalkulátor prostorové akustiky usnadní návrh potřebné doby dozvuku s použitím akustických desek Knauf
Obrázek 3: Kalkulátor prostorové akustiky usnadní návrh potřebné doby dozvuku s použitím akustických desek Knauf

Obrázek 3: Kalkulátor prostorové akustiky usnadní návrh potřebné doby dozvuku s použitím akustických desek Knauf

Kdo by chtěl problémy prostorové akustiky trochu zhmotnit, ať si na tento článek vzpomene při návštěvě restaurace, starší tělocvičny nebo třeba nákupního centra. Ve většině restaurací je největší pohlcovač samotný návštěvník a to zjevně nestačí. Doby dozvuku jsou zde strašidelné, často přesahující sekundu či dvě. Přičemž rozumná hodnota je cca 0,6 s a méně. Dochází zde k tzv. Lombardovu efektu. Návštěvníci se špatně slyší a o to hlasitěji mluví. A to pořád dokola. Zvláštní je, že po počáteční popularitě děrovaných desek v obchodních centrech nastal v poslední dekádě přechod na hladký a tedy odrazivý sádrokarton (součinitel pohltivosti pod 0,1). Autor tohoto článku si jen orientačně změřil hluk v obchodních centrech bez akusticky pohltivých desek. Hladina hluku okolo 70 dB je zde spíše standardem než výjimkou. Navíc, když sedíte ve správném místě vůči 10 m vzdálenému sousedovi, není problém slyšet každé jeho slovo. Neradostné pro obě strany.

Pro zlepšení hladiny hluku v místnosti nemusí pomoci jen samotné akusticky pohltivé desky, ale i jejich kombinace s difuzéry. V řeči sádrokartonu štěrbinové desky, které dokáží dopadající zvuk rozptýlit a nedopadá tak všechen do jednoho místa dle zákona dopadu a odrazu. Tento jev se nakonec hodně využívá třeba v koncertních místnostech ale i tělocvičnách či víceúčelových sálech, kde může výrazně zlepšit srozumitelnost řeči či hudby a v kombinaci s děrovanými deskami výrazně zvýšit akustický komfort.


Knauf Praha s.r.o.
logo Knauf Praha s.r.o.

Společnost KNAUF Praha s.r.o. působí na českém stavebním trhu od roku 1991. Je jedním z nejvýznamnějších výrobců stavebních materiálů v oblasti sádrokartonových produktů a systémů. Značka Knauf je vždy spojována s vysokou kvalitou a nadstandardním ...