Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

DEKSOFT spustil nový výpočtový program pre tvorbu energetických certifikátov na Slovensku

Na začiatku septembra tohto roku bol v rámci webovej aplikácie ENERGETIKA fungujúcej na webe www.deksoft.sk spustený modul ECB (Energetická certifikácia budov), ktorý je určený pre výpočet a hodnotenie energetickej hospodárnosti budov podľa zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov v znení zákona 300/2012 Z.z.. a podľa vyhlášky č. 364/2012 Z.z. Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Práve prebiehajú školenia aplikácie ENERGETIKA v slovenských mestách. Podrobnosti ku školeniam aplikácie ENERGETIKA na Slovensku

Cena aplikácie ENERGETIKA pre Slovensko

Aplikácia ENERGETIKA je do konca roku 2015 úplne zadarmo.

Pre používanie aplikácie sa stačí zaregistrovať na webe www.deksoft.sk. Od 1.1.2016 bude aplikácia spoplatnená, ale cena aplikácie bude veľmi priaznivá. Cena ročnej licencie stojí 99 EUR. Účastníci školení navyše získavajú zľavu 50% na nákup aplikácie.

školení aplikace ENERGETIKA ve slovenských městech

Základný popis aplikácie ENERGETIKA pre Slovensko

Pohled do aplikace – zadávání
Pohľad do aplikácie – zadávanie
Pohled do aplikace – protokol pro INFOREG
Pohľad do aplikácie – protokol pre INFOREG
Pohled do aplikace – globální ukazatel („energetický štítek“)
Pohľad do aplikácie – globálny ukazovateľ („energetický štítok“)

Modul výpočtu pracuje v mesačnom kroku výpočtu podľa postupov uvedených v STN EN ISO 13 790 so vstupnými okrajovými podmienkami výpočtu (vonkajšími aj vnútornými) podľa STN 73 0540-2. Hodnotiace kritériá sú nastavené podľa požiadaviek vyhlášky č. 364/2012 MDVRR SR.

Vďaka mesačnému výpočtu umožňuje aplikácia ENERGETIKA vytvoriť energetický certifikát nielen na rodinné a bytové domy (kde je možné použiť tiež zjednodušený sezónny výpočet), ale tiež na ďalšie typy budov, ako sú napr. administratívne budovy, budovy pre obchodné účely, športové stavby atď. (kde už nie je zjednodušený sezónny výpočet prípustný).

Aplikácia ENERGETIKA umožňuje nielen výpočet spotreby energie na vykurovanie, ale tiež podrobný výpočet spotreby energie na strojné chladenie, nútené vetranie a vlhkostnú úpravu vzduchu. Je tiež možné počítať umelé osvetlenie. Aplikácia umožňuje rýchly ("rýchla metóda") aj podrobný výpočet spotreby energie na umelé osvetlenie podľa technickej normy STN 15 193. Umelé osvetlenie zatiaľ nie je možné počítať komplexnou metódou.

Výstupy modulu ECB aplikácie ENERGETIKA

  • prehľadný "energetický štítok" pre rýchly prehľad hodnotenia globálneho ukazovateľa a ukazovateľa spotreby energie v budove
  • koncentrovaný prehľadne štruktúrovaný protokol (INFOREG) podľa formulárov na www.inforeg.sk s vypísanými údajmi o energetickej náročnosti budovy a ich vyhodnotením, ktoré je možné potom prekopírovať na web www.inforeg.sk, kde sa musia registrovať všetky spracované energetické certifikáty, a z ktorého sa následne tlačí ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT. V súčasnej dobe pracujeme na možnosti priameho uploadu výsledkov na www.inforeg.sk.
  • podrobný protokol (SPRÁVA) popisujúca všetky stavebné a technické systémy zadané do programu pre vyhodnotenie energetickej náročnosti budovy, ktoré je možné vygenerovať do pdf a priložiť k CERTIFIKÁTU BUDOVY. Správa obsahuje všetko, čo predpisuje príloha č. 4 vyhlášky 364/2012 Z.z. MDVRR SR.

Všetky výstupy je možné zobrazovať priamo v aplikácii alebo vyexportovať do PDF súboru.

Technická podpora aplikácie ENERGETIKA pre Slovensko

Ku všetkým aplikáciám DEKSOFT ponúkame technickú podporu bezplatne. Užívatelia programu nás zastihnú na kontaktoch uvedených na www.deksoft.sk. Máme dlhodobé skúsenosti s technickou podporou v Českej Republike. Pre Slovensko plánujeme rovnako kvalitnú technickú podporu.

Za tím DEKSOFT
Ing. Tomáš Kupsa

 

DEKSOFT – ČESKÁ REPUBLIKA
Tiskařská 10/257
108 00 Praha 10 - Malešice
www.stavebni-fyzika.cz

Konzultace (uživatelská i technická):
info@stavebni-fyzika.cz

DEKSOFT – SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Chemnická 1
831 04 Bratislava III.
www.deksoft.sk

Konzultácia (uživateľská i technická):
info@deksoft.sk


DEKPROJEKT s.r.o.
logo DEKPROJEKT s.r.o.

Provádíme specializované projekty stavebních konstrukcí, expertní a znalecké posudky staveb, návrhy konstrukcí z pohledu stavební fyziky, energetické výpočty, akreditovaná měření a diagnostiku staveb, certifikaci staveb BREEAM a LEED, rozpočty.