Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Úpravy vykurovacích systémov po zateplení domov

ENBRA je špecialista na reguláciu vykurovacích systémov

Máte konečne kompletne zateplený dom, vymenené okná aj dvere a tešíte sa na to, koľko ušetríte peňazí za vykurovanie? Váš optimizmus čiastočne zbrzdí odborník na vykurovacie sústavy Ing. Pavel Burian zo spoločnosti ENBRA, a.s.

Česká verze:
Úpravy otopných systémů po zateplení domů

odborník na vykurovací systémy Ing. Pavel Burian zo spoločnosti ENBRA
Ing. Pavel Burian

Prečo iba zateplenie budovy nestačí na celkovú úsporu za vykurovanie bytu?

Viac ako polovica bytových domov je dnes zateplená. Zatepľuje sa hlavne kvôli energetickým úsporám a úsporám prevádzkových nákladov. Lenže úspory sú teoretické aj skutočné. Teoretické vychádzajú z podielu strát pred zateplením a po zateplení objektu. Skutočná spotreba je potom rozdiel medzi fakturovanými čiastkami pred a po zateplení. Tento rozdiel však môže byť ešte vyšší, pokiaľ pristúpime na vyregulovanie vykurovacieho systému, ktoré by malo ísť ruka v ruke so zateplením. K tomu však spravidla nedochádza.

Prečo nie, keď to prináša nemalé úspory?

Dôvodom sú financie. Presnejšie povedané cena navrhovaná firmou, ktorá zateplenie domu vykonáva. Pokiaľ by totiž do celkovej kalkulácie zahrnula aj nutné vyregulovanie vykurovacieho systému po vykonaní zatepľovacích prác, nebola by vďaka vyššej cene konkurencieschopná voči ponukám firiem, ktoré iba zatepľujú. Naviac by pre investora nebola takáto ponuka zaujímavá. Tak sa v praxi stáva, že obyvatelia zateplených domov síce za vykurovanie šetria, ale nie toľko, koľko by skutočne mohli.

Prečo je vyregulovanie vykurovacej sústavy také dôležité?

Ročná spotreba tepla závisí, okrem odstránenia tepelných strát zateplením fasády a výmeny okien, aj od ďalších parametrov. Konkrétne od priemernej dennej vonkajšej teploty, počtu vykurovaných dní v roku, počtu hodín za deň, počas ktorých byt vykurujeme, a od priemernej teploty vnútorného vzduchu v objekte. Prvé parametre sú pre všetky domy rovnaké, avšak priemerná teplota vnútorného vzduchu je po zateplení domu v bytoch vyššia. Pokiaľ teda chceme dosiahnuť úsporu, musíme obmedziť dodávku tepla. V jednotlivých bytoch to dosiahneme ručným obmedzením prietoku vykurovacej vody alebo nastavením nižšej teploty na termohlaviciach pri radiátoroch. Vďaka týmto opatreniam sa však vykurovací systém celého domu nestane úsporným.

Vykurovací systémy ENBRA

Čo všetko je nutné na vykurovacej sústave urobiť, aby začala byť úsporná?

Medzi základné parametre určujúce dobre vyregulovanú vykurovaciu sústavu sa radia: výkon, prietok, teplotný spád, hydraulická stabilita, diferenčný tlak. Pokiaľ vykurovaciu sústavu chceme mať pod kontrolou, musíme zabezpečiť reguláciu kvantitatívnu alebo kvalitatívnu. Pri regulácii kvantitatívnej dochádza ku znižovaniu prietoku vykurovacieho média, pri kvalitatívnej ku zmene parametrov vykurovacieho média – v našom prípade teploty.
Vykurovacie sústavy sú v rôznych domoch rôzneho veku aj vyhotovenia. Niektoré sú kvalitne vybavené, inde sú natoľko zastaralé, že tu o akejkoľvek regulácii nie je možné ani náznakom hovoriť. To však neznamená, že pokiaľ sa zateplí dom s dobre vybavenou vykurovacou sústavou, že s ňou nie je nutné nič robiť. Aby byli dosiahnuté aktívne úspory, je nevyhnutné pristúpiť k jej úprave. V podstate ide o zabránenie navyšovania vnútornej teploty.
Z toho vyplýva, že vyváženie vykurovacej sústavy musí byť termo-dynamické. Pre jej správne fungovanie nestačí len statické vyváženie, teda riešenie nedostatočných prietokov či nadprietokov. Dynamika vykurovacích sústav je daná zvýšením pomeru tepelných ziskov a tepelnej straty objektov. Z toho vyplýva, že na domoch, ktoré sú zateplené, je nevyhnutná existencia zmiešavacích uzlov.

Ako rieši problémy s reguláciou vykurovacích systémov spoločnosť ENBRA, a.s.?

Naši odborníci si prehliadnu konkrétny dom a posúdia stav jeho vykurovacej sústavy. Potom navrhnú, či bude k regulácii objektu využité súčasné zariadenie alebo ho bude nutné doplniť o ďalšie nevyhnutné vybavenie.
Ako už bolo povedané, aby vykurovacia sústava fungovala správne, je nutné pre odberné miesto zabezpečiť zníženie dodávky tepla. Toho docielime vytvorením zmiešavacieho uzla na päte objektu, ktorý umožní zmenu teplotného spádu v dôsledku miešania teplej vody s vodou vracajúcou sa z vykurovacieho systému. V prípade, že bol už v minulosti zmiešavací uzol na vykurovacej sústave vytvorený, upravia sa na ňom parametre vykurovacej krivky.
Ďalšími prvkami pre termo-hydraulickú úpravu sú škrtiace vyvažovacie armatúry (päty objektov, vetvy, stúpačky), regulátory diferenčného tlaku (päty objektov, vetvy, stúpačky), elektronické obehové čerpadlá (päty vykurovacích sústav), termostatické ventily (vykurovacie telesá). Prvky pre termickú úpravu sú elektronické regulačné systémy (Hélia, Ethaterm), ekvitermická regulácia a zmiešavacie uzly.

Vykurovací systémy ENBRA
Schéma regulačného uzla: 2cestný regulačný ventil bez skratu
Vykurovací systémy ENBRA
Schéma regulačného uzla: 3cestný ventil so skratom

Ako z uvedeného rozhovoru vyplýva, po zateplení by malo nasledovať vyregulovanie a vyváženie vykurovacej sústavy. Preto pri plánovaní zateplenia domu je na mieste prizvať nielen odbornú stavebnú firmu na zateplenie fasády, ale aj odborníkov na vykurovanie. Po úprave vykurovacieho systému by malo vždy nasledovať vystavenie regulačného protokolu, v ktorom budú uvedené základné parametre vykurovacej sústavy a nastavenie prietoku jednotlivými regulačnými armatúrami.

Pokiaľ sa v objekte neurobí žiadny ďalší zásah, napríklad do plášťa domu, nepristavia sa ďalšie trakty a podobne, môže vykurovacia sústava spoľahlivo pracovať niekoľko rokov. Akýkoľvek zásah do vykurovacej sústavy však vyžaduje ďalšie overenie ich parametrov, prípadne jej ďalšie preregulovanie. Servisné oddelenie spoločnosti ENBRA, a.s. preto odporúča svojim klientom uzavrieť servisnú zmluvu, ktorá im zaručuje v prípade potreby okamžitú pomoc. Naviac je zásah omnoho jednoduchší, než pre firmu, ktorá by si najprv musela urobiť prepočty a so sústavou sa zoznámiť.

Firma ENBRA, a.s. svojim partnerom a zákazníkom ponúka všetky služby spojené s vyregulovaním vykurovacích sústav vrátane odborného poradenstva.


ENBRA, a.s.
logo ENBRA, a.s.

ENBRA, to je topení, chlazení a měření spotřeby vody. Dodáme Vám to, co potřebujete, nejlépe, jak umíme. Jsme jednička na trhu vodoměrů, jsme v první trojce na trhu měřičů tepla, rozumíme metrologii, umíme vyřešit vytápění i chlazení.