Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Konference o regeneraci bytových domů i budov občanské vybavenosti začíná již 8. listopadu

Letošní již 7. ročník konference Regenerace bytového fondu bude reagovat na aktuální otázky související se změnami v dotačních titulech Státního fondu rozvoje bydlení („Nový panel“) a Státního fondu životního prostředí („Zelená úsporám“). Zástupci těchto fondů seznámí odbornou veřejnost s výsledky kontrol projektů čerpajících dotace a s opatřeními, která jsou přijata při zjištění některých nedostatků. Zároveň budou tito zástupci informovat o prognóze budoucího vývoje státní podpory regenerace bytových domů či staveb občanské vybavenosti, a to včetně nástrojů, které bude stát pro tento účel využívat.

Podrobný článek o konferenci Regenerace bytového fondu 2011 čtěte zde

Odborný program letošního ročníku konference je rozšířen i na problematiku regenerace budov občanské vybavenosti (škol, školek, nemocnic, atd.). Zástupci Státního fondu životního prostředí a Centra pro regionální rozvoj ČR podají informaci o možnostech využití dotací z fondů OPŽP nebo IPRM.

Dalšími zařazenými tématy jsou mimo jiné:

  • Dopady ustanovení směrnice Evropského parlamentu a RADY 2010/31/EU o energetické náročnosti budov (EPBD) na navrhování budov v ČR
  • Zateplování historických budov a využití vnitřních kapilárních zateplovacích systémů
  • Sanace již provedených zateplovacích systémů
    a další.

Celostátní odbornou konferenci REGENERACE BYTOVÉHO FONDU pořádá již tradičně soudně znalecký ústav Centrum stavebního inženýrství a. s. Konference se za dobu své existence stala největším setkáním veřejnosti zabývající se touto problematikou v České republice. Loňského ročníku této konference se zúčastnilo více než 512 osob.

Výstupy a poznatky získané v průběhu jednotlivých ročníků konferencí jsou využívány nejen odbornou veřejností v praxi, ale i orgány státní správy při formulování příslušné legislativy.

Uzávěrka přihlášek k účasti je již 2.listopadu.
POZVÁNKA, PROGRAM, PŘIHLÁŠKA

Ing. Petr Kučera, CSc.
odborný garant konferenceVíce informací včetně důležitých termínů a možnosti prezentace získáte na internetových stránkách www.regeneracebytovehofondu.cz nebo mobilním čísle organizačního garanta p. Bezoušky +420 724 915 231.