Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Kulatý stůl o programu ELENA, podpora pro podnikatele bezúročným financováním

Pod tlakem rostoucích cen energií jsou i podnikatelé. Snížit provozní náklady a ulevit rozpočtům lze s Národní rozvojovou bankou (NRB) a programem ELENA. Inspirujte se v diskusi u kulatého stolu.

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Program ELENA pro pomoc podnikatelům zvládnout lépe účty za energie

Do studia ESTAV.tv jsme pozvali 4 hosty k diskusi o finanční pomoci podnikatelům. V době, kdy jsou energie levné, tak firmy nic moc nenutí investovat do úspor, vítězí jiné priority. V době, kdy se rapidně zvyšují ceny energií, neví se, jak bude fungovat zásobování s plynem, apod., vzrůstá poptávka po opatřeních na úspory energie, na OZE. Cílem diskuse je zhodnotit situaci, doporučit energeticky úsporné projekty, ukázat na aktuálnost.

Pozvání do diskuse přijali:

  • Dr. Ing. Čestmír Hrdinka, koordinátor programu ELENA, Národní rozvojová banka
  • Ing. Mgr. Pavel Laube, vedoucí oddělení kapitálových vstupů, MPO ČR
  • Ing. Petr Pávek za Svaz moderní energetiky
  • Ing. Jan Pejter, Senior Manager PricewaterhouseCoopers ČR

Témata k diskusi

Jak se současná situace se zdražováním energie a tím vyšší potenciál projektů pro úspory energie projevuje v praxi? Jaké jsou již běžící konkrétní projekty, kde se zájemci mohou inspirovat? K možnostem financování úspor energie je základní otázka – Dotace nebo úvěr? A proč? Otázku jsme položili všem hostům, protože každý zastupuje jiný úhel pohledu. Investiční dotace běží, mělo by se však přecházet na využívání finančních nástrojů, což České republice doporučuje i EU. Ostatně i první zateplování bytových domů v programu Panel běžely v režimu úvěrové podpory. NRB spravuje dva programy (Úspory energie a ENERG) a plánuje se využití finančních nástrojů v mnohem větší míře.
V rámci diskuse jsou důležité a zajímavé příklady opatření na úsporné projekty z různých oblastí zateplení, výměna kotlů, OZE, renovace sítí, úspornější technologie atd. Poslechněte si v diskusi, některé příklady překvapí.

Dotace nebo úvěr?

„Nyní v rámci Eleny poskytujeme bezúročné úvěry a v minulosti jsem se zabýval dotacemi pro podnikatele, tudíž mohu srovnávat proces dotace a úvěru. Pokud jsou podmínky stejně, podnikatele sahají po dotacích. V současné době roste výhodnost úvěru. Velkou výhodou pro malé podnikatele je to, že nemusí dělat veřejnou zakázku. V dotacích se nejvíce dotací vrací právě v důsledku chyb v procesu veřejné zakázky. Máme řadu podnikatelů, kteří původně chtěli dotaci, bylo to složité, a tak šli pro úvěr od NRB, protože to je jednodušší,“ říká Čestmír Hrdinka. „Naše snaha je v novém dotačním období spojit dotace s finančními nástroji.“

„Program Elena je v současné době jednou z výhod pro podnikatele. My se snažíme připravit a dopilovat s podnikateli plán včetně výběru vhodných finančních nástrojů. S vyladěným plánem pak podnikatelé, města a obce mohou jít do Národní rozvojové banky. Já si myslím, že dotace jsou jako rozjezdový nástroj velice dobrý, ale aby byl trh závislý jen na dotacích, to není nejlepší směr. Finanční nástroje ať již nízkoúročené úvěry, nebo projekty s EPC se specializovanými firmami, které za města a obce projekty realizují a garantují úspory, to je to, co by se mělo na našem trhu rozvíjet,“ říká Ing. Jan Pejter, Senior Manager PricewaterhouseCoopers ČR.

„Výhodou úvěru je zejména to, že projekt může být komplexnější. Nejsme tolik svázáni konkrétním dotační titulem. Nemusí se čekat na dotační výzvy a do jednoho projektu lze zahrnout více opatření podle své potřeby a snížením provozních nákladů si výrazně pomoci v konkurenceschopnosti. Vidíme to u podnikatelů, kteří již opatření realizovali dříve a jejich provozy jsou úspornější a nyní se výsledek ještě násobí nárůstem cen energií,“ říká Ing. Petr Pávek za Svaz moderní energetiky.

3x pro úvěry. Co na to stát?

"Rád bych přidal dlouhodobější perspektivu. Úvěrový nástroj jsme s kolegy z NRB spouštěli před asi 4 roky. Ta myšlenka byla dát podnikatelům nějakou alternativu, která bude jednodušší, kde nebude dotační administrativa. Již zde byly zmíněna výběrová řízení, kolové výzvy atd. Cílem bylo i oslovit a do procesu úspor zapojit i jiné žadatele, než jen čekatele na dotační výzvy, kteří jsou na nich závislí nebo jsou na ně zvyklí," říká Ing. Mgr. Pavel Laube, vedoucí oddělení kapitálových vstupů, MPO ČR a rekapituluje, že se zatím úplně nedaří. „ Program vyčerpal cca 200 mil Kč, což ve srovnání s miliardami dotací nesplňuje naše očekávání. Jako jeden z problémů je spuštění v souběhu s běžícími dotačními tituly, banka si také na pilotní program musela zvykat. Nyní jsme v nastavení programu ušli velký kus cesty a věříme, že i s ohledem na radikální změnu situace na trhu bude letos zájem výrazně vyšší.“

 
 
Reklama