Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

STUDIO AXIS – pozvánka na školení v září a říjnu 2021

Plánujeme jednodenní intenzivní přípravu na autorizační zkoušky pro žadatele o autorizace ČKAIT, téma obnova památek a akce ke stavební legislativě.

Ilustrační foto redakce

STUDIO AXIS, spol. s r.o. – Centrum vzdělávání ve stavebnictví zve širokou odbornou veřejnost na vzdělávací akce pořádané v období září – říjen 2021.

2. 9. 2021 – čtvrtek – od 9 do 16.30 h
PŘÍPRAVA K AUTORIZAČNÍM ZKOUŠKÁM ČKAIT /Praha/
Jediná jednodenní intenzivní příprava na autorizační zkoušky pro žadatele o autorizace ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) ve všech oborech, na které obdržíte zdarma rozsáhlé studijní materiály a otázky pro přípravu k písemnému testu. Lektory jsou dlouholetí specialisté ČKAIT na právní a technické předpisy.

14.–15. 9. 2021 – úterý a středa – od 9 do 17 h
OBNOVA PAMÁTEK 2021 - SGRAFITO /Praha/
20. ročník konference s doprovodnou výstavou a exkurzemi. Ve spolupráci s NPÚ, FA ČVUT v Praze a ČNK ICOMOS.

30. 9. 2021 – čtvrtek – od 9 do 13 h
ŘÍZENÍ NA STAVEBNÍM ÚŘADĚ /on-line/
Přehled jednotlivých řízení, které stavební zákon zná. Zjednodušené procesy dle stavebního zákona. Obecné informace o řízení dle správního řádu. Žádosti o vydání rozhodnutí či jiných opatření a jejich obsah. Popis procesu u jednotlivých řízení dle stavebního zákona. Řádné a mimořádné opravné prostředky aj. Školení je určené především žadatelům, projektantům atd.

12. 10. 2021 – úterý – od 9 do 14 h
STAVEBNÍ ZÁKON – STÁVAJÍCÍ I NOVÝ /Praha/
Seminář bude zahrnovat jak platnou právní úpravu, tak informace o obsahu nového stavebního zákona a o změnách souvisejících zákonů. Nový stavební zákon vyšel ve Sbírce zákonů pod číslem 283/2021 Sb., stavební zákon, a tzv. změnový zákon vyšel pod č. 284/2021 Sb.

19. 10. 2021 – úterý – od 9 do 14 h
ZÁPISY DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ PO NOVELE /Praha/
Od 1. 1. 2021 jsou nové možnosti výmazu starých věcných břemen z katastru podle novely č. 481/2020 Sb. Obsahem semináře bude přehled právních předpisů, druhy zápisů do katastru nemovitostí, společná ustanovení pro zápisy práv, vklad práv zapisovaných do KN včetně práva stavby, práva zapisovaná záznamem, druhy poznámek, zápisy jiných údajů do KN, judikatura soudů týkající se zápisů do KN.

Kompletní přehled všech akcí najdete na webové stránce:
http://www.studioaxis.cz

STUDIO AXIS, spol. s r.o.
Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7 – Holešovice
Tel.: 234 221 123–124
E-mail: studio@studioaxis.cz
www.studioaxis.cz

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ