Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Evropská unie chce do roku 2030 zrenovovat 35 milionů budov

Evropská komise vyzývá členské státy k tomu, aby na renovace budov využily nejen finance z víceletého finančního rámce EU, ale také z nového fondu obnovy, který má pomoci evropské ekonomice zpátky na nohy. Česko je k tomuto účelu využívá již nyní, zejména v rámci programu Nová zelená úsporám.

Renovace budov bude možné financovat z fondů Evropské unie, ilustrační foto © Fotolia.com
Renovace budov bude možné financovat z fondů Evropské unie, ilustrační foto © Fotolia.com

Renovační strategie pro nižší emise skleníkových plynů, nižší spotřebu energie a více pracovních míst

 • Více než 220 milionů budov v EU bylo postaveno před rokem 2001.
 • Většina z nich je vytápěná fosilními palivy a je závislá na starých a neefektivních technologiích.
 • Budovy jsou tak v současné době zodpovědné za 40 % celkové spotřeby energie v EU a podílejí se na 36 % emisí skleníkových plynů.

V EU se nyní každoročně renovuje pouze 1 % budov, v Česku se jedná o 0,6 až 0,8 %. Podle Komise to ale není dostatečné a tempo renovací chce v následující dekádě zdvojnásobit.
Do roku 2030 by podle unijní exekutivy mohlo být v EU renovováno zhruba 35 milionů budov, což přinese nejen úspory energií a peněz, ale také 160 tisíc pracovních míst. Evropská komise to uvedla v dnes zveřejněné renovační strategii. Ta má ovlivnit celý systém renovací – od koncepce projektu až po jeho financování a dokončení.

„Navrhneme lepší způsoby měření přínosů renovace a minimální normy energetické náročnosti, více finančních prostředků z EU a technickou pomoc, která podpoří zelené hypotéky a více obnovitelných zdrojů energie v oblasti vytápění a chlazení. To bude pro vlastníky domů, nájemníky a veřejné orgány zásadní změna,“ shrnula obsah strategie evropská komisařka pro energetiku Kadri Simsonová.


V ČR funguje státem podporovaná služba energetického poradenství EKIS.
O tom jak funguje, pro koho a co je vše v rámci služby zdarma najdete v článku Služba energetických středisek EKIS je zdarma. Letos nově pomohou i s úvodní studií.
Ve vloženém videu pak i informace o zvyšování energetické účinnosti, dotacích v praxi a o budoucnosti EPC

Renovace budov by Česku mohly výrazně pomoci se splněním evropských klimatických cílů pro rok 2030

Zatímco současné emisní cíle počítají s 40% snížením emisí do roku 2030, nový návrh Evropské komise počítá s 55% snížení. Česko navíc musí plnit evropský cíl pro úspory energií, které EU stanovila na 32,5 %.

Renovace budov bude možné financovat z fondů Evropské unie

Investice do renovací budov bude možné financovat z fondů Evropské unie. Česko je k tomuto účelu využívá již nyní, zejména v rámci programu Nová zelená úsporám. Ze strategie EU přitom vyplývá, že financí na renovace bude v následujícím programovacím období od roku 2021 ještě více než v tom stávajícím.
Komise vyzývá členské státy k tomu, aby na renovace budov využily nejen finance z víceletého finančního rámce EU, ale také z nového fondu obnovy, který má pomoci evropské ekonomice zpátky na nohy.

Peníze na renovace
 • z fondu obnovy
 • i z dalších evropských zdrojů, například
  • ze strukturálních fondů
  • z nového Modernizačního fondu, který bude financován z výnosů z emisních povolenek.

Renovace chce Komise podpořit také odbouráním legislativních překážek, které dosud bránily veřejným investicím do tohoto odvětví.

Klíčové zásady pro rekonstrukci budov 2030 až 2050

 • Energetická účinnost především jako horizontální hlavní zásada evropské politiky v oblasti klimatu a energetiky a dále, jak je uvedeno v Evropské zelené dohodě a ve strategii EU pro integraci energetických systémů, abychom zajistili, že budeme vyrábět pouze energii, kterou skutečně potřebujeme.
 • Cenová dostupnost - energetické a udržitelné budovy široce dostupné, zejména pro střední a nízké příjmy domácnosti a zranitelné osoby a oblasti.
 • Dekarbonizace a integrace obnovitelných zdrojů energie. Renovace budov by měla urychlit integraci obnovitelných zdrojů energie, zejména z místních zdrojů, a podporovat širší využívání odpadního tepla. Měla by integrovat energetické systémy na místní a regionální úrovni a pomáhat dekarbonizovat dopravu, jakož i vytápění a chlazení.
 • Myšlení a životní cyklus. Minimalizace stopy budov vyžaduje efektivní využívání zdrojů a recyklaci, podporu zelené infrastruktury a používání organických stavebních materiálů, které mohou ukládat uhlík, jako je dřevo z udržitelných zdrojů.
 • Vysoké zdravotní a environmentální normy. Zajištění vysoké kvality ovzduší, dobrého hospodaření s vodou, prevence katastrof a ochrany před klimatem, odstraňování a ochrana před škodlivými látkami, jako je azbest a radon, bezpečnost proti ohni a zemětřesení.
 • Dále by měla být zajištěna dostupnost, aby se dosáhlo rovného přístupu pro evropské obyvatelstvo, včetně osob se zdravotním postižením a starších občanů.
 • Řešení dvojí výzvy - zelené a digitální transformace dohromady. Inteligentní budovy mohou umožnit efektivní výrobu a využívání obnovitelných zdrojů na úrovni domů, okresů nebo měst. V kombinaci s inteligentními systémy distribuce energie umožní vysoce efektivní budovy s nulovými emisemi.
 • Respekt k estetice a architektonické kvalitě. Renovace musí respektovat design, řemeslné zpracování, dědictví a zásady ochrany veřejného prostoru.
 
 
Reklama