Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Konference „Regenerace bytového fondu a veřejných budov“

V prosinci 2015 se uskutečnil XI. ročník konference „Regenerace bytového fondu a veřejných budov“, který reagoval na výrazné změny, před nimiž stojí české stavebnictví jak v oblasti legislativy, tak v požadavcích na užitné vlastnosti budov.

Veřejné budovy a jejich regenerace jsou aktuálním diskutovaným tématem, neboť právě na ně je určena nemalá finanční dotace při dosažení cílových energetických parametrů. Z hlediska objemu alokovaných finančních prostředků dojde k významnému zvýšení počtu realizací.

Od 1.1. 2016 vstupuje v platnost první termín výstavby veřejných budov s téměř nulovou spotřebou energie a to pro budovy s energeticky vztažnou plochou nad 1500 m2. Výstavba „nulových budov“ povede nejenom k navrhování obvodových plášťů na hodnoty „U“ uplatňované u pasivních domů, ale současně povede i ke zvýšenému využívání netradičních zdrojů energií při provozu budov.

Stranou zájmu nezůstaly ani klasické bytové domy, rodinné domy, historické a památkově chráněné budovy, jejichž regenerace a dosažení optimálních provozních nákladů jsou odměnou pro vlastníky a uživatele těchto budov za vynaložené úsilí při přípravě a vlastním průběhu prací. Zefektivnění těchto činností při současném zvýšeném tlaku na jejich kvalitu bylo průběžným motem konference.

Firma REHAU představila Energetický přínos v oblasti revitalizace rozvodů pitné vody a kanalizace.


Hlavními, dosud propagovanými, důvody pro výměnu rozvodů vody, kanalizace a plynového potrubí v bytových domech jsou poruchy, hygiena, hlučnost nebo možné ohrožení bezpečnosti obyvatel. Cílem tohoto příspěvku není zpochybnit uvedené, ale naopak podpořit vlastníky v jejich rozhodování o výměně rozvodů dalším, neméně zajímavým, aspektem. Teorie i praxe se jednoznačně shodují, že po obnově rozvodů dochází k nezanedbatelné úspoře energie, a tím i výdajů obyvatel. Na úvod musíme vysvětlit z čeho úspora energie a následně výdajů obyvatel vyplývá. Staré rozvody z pozinkované oceli jsou zpravidla velmi špatně izolované, místy izolace chybí úplně.

Takže lze konstatovat, že tepelněizolační vlastnosti rozvodů zdaleka nesplňují dnešní nároky na energetickou náročnost, a plýtvají tak energií na ohřev teplé vody. Naopak, nové rozvody teplé vody vyměněny správným postupem jsou vybaveny velmi účinnou tepelnou izolací, optimálně ve smyslu vyhlášky č. 828/2012 Z.z. (Vyhláška ministerstva hospodářství Slovenské republiky, kterou se stanoví technické požadavky na tepelnou izolaci rozvodů tepla a teplé vody – v ČR platí vyhláška č. 193/2007 Sb. kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu). Při mírném zjednodušení lze konstatovat, tloušťka izolace zpravidla odpovídá průměru potrubí, tj. např. trubka DN32 musí být vybavena tepelnou izolací o tloušťce minimálně 30 mm. Zlepšení tepelněizolačních vlastností rozvodů teplé vody sníží spotřebu tepla na její ohřev a zároveň sníží efekt nadměrného přehřívání místností vedle šachty, zpravidla se jedná o toalety.

Posviťme si na náš příklad z praxe:

  • bytový dům Pribinova 1169 v Púchově (Slovenská republika), 64 bytů, 4 poschodí, 16 stoupaček
  • rok 2012 - starý rozvod z pozinkované oceli, částečná izolace plstěnými pásy,
  • spotřeba 503,79 GJ/rok
  • rok 2013 - nové rozvody (zatím jen v stoupačkách) ze systému REHAU, realizace společností SD Gelnica s. r. o., spotřeba 407,71 GJ/rok
  • čistá úspora energie na ohřev teplé vody za rok - 96,08 GJ
  • cena na 1 GJ= cca. 30€ (813,- Kč)
  • celková finanční úspora 2 942,40 €/ rok (79.740,- Kč)
  • průměrná finanční úspora na byt = 50 €/ rok (1.355,- Kč)

(Potvrzení vydal Gabriel Repatý energetik MsBP Púchov)

Celková investice do výměny rozvodů vody, plynového a odpadního potrubí byla cca. 51 000 €. (1.380.000,- Kč). Jednoduchá finanční návratnost při dané roční úspoře je tedy přibližně 17 let, avšak takový výpočet není zcela adekvátní, protože jsme se pokusili úsporou na ohřevu teplé vody amortizovat celou investici včetně plynu a vnitřní kanalizace. Při zúžení pohledu jen na investici do výměny samotné části rozvodů vody se dostaneme na návratnost pouze 6,5 roku. Samozřejmě nedoporučujeme vlastníkům oddělovat výměnu vody od plynu a kanalizace, protože by to neúměrně prodražilo celou výměnu a zatížilo obyvatele. V tomto kontextu se i zdánlivě neproduktivní a vynucená investice do výměny rozvodů jeví jako zajímavý zdroj okamžitých i budoucích úspor energie, a tedy i výdajů obyvatel domu.

V rámci výměny rozvodů představuje další potenciál úspor výměna ležatých rozvodů včetně použití předepsané nové tepelné izolace. Rovněž se dále nabízí jednoduchá optimalizace doby chodu cirkulačního čerpadla teplé vody, která mírně sníží tepelné ztráty rozvodů, ale zároveň výrazně ušetří elektrickou energii na pohon čerpadla. Na základě případové studie popsané v odborném článku zveřejněném na www.tzbportal.sk („SNÍŽENÍ PROVOZNÍCH NÁKLADŮ NA SYSTÉM PŘÍPRAVY TEPLÉ VODY V panelovém domě, Ing. Katarína Knížová, PhD., Ing. Martin Kovář, CSc. Technická univerzita v Košicích, Stavební fakulta) lze předpokládat, že po realizaci obou uvedených opatření by bylo možné zvýšit úsporu ještě o dalších 30 %. Celkový potenciál úspor v případě našeho bytového domu v Púchově je tedy cca. 67 EUR (1.820,- Kč) na byt za rok.

Vedle havarijních stavů, ať hygienických nebo bezpečnostních argumentech, které při diskuzi o obnově rozvodů budí dojem jakéhosi nutného zla, je právě pozitivní argument návratnosti investice a úspor výdajů rozhodující motivací pro aktivitu obyvatel domu.

Materiály použité při výměně

Plastové potrubí představují v současnosti standard pro vodovodní rozvody. Žádný jiný materiál než plast ve svých rozmanitých podobách a druzích však nemá tak rozdílné vlastnosti, z čehož vyplývají i obrovské rozdíly v kvalitě mezi jednotlivými instalacemi. Podstatný je přitom materiál trubek i samotných spojů.

Systém RAUTITAN - rozvody pitné a teplé vody

RAUPIANO PLUS - vnitřní odhlučněná kanalizace

V době rostoucího uvědomění o svém zdraví objevuje stále větší část obyvatelstva význam hygienicky nezávadné pitné vody pro vlastní tělesnou a duševní pohodu. Buďte i Vy nároční a nekompromisní při výběru a požadavcích na výrobky pro „tepny“ Vašeho domu.


REHAU s.r.o.
logo REHAU s.r.o.

Firma REHAU nabízí prémiová řešení na bázi polymerů. Pro oblast TZB dodáváme podlahové a stěnové vytápění/chlazení – trubky a technika spojování, systémové desky, regulace, rozdělovače; rozvody studené a teplé vody - instalace pitné vody, odhlučněná ...