Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Lehká plovoucí podlaha AKUFLOOR® = základ zvukové pohody v interiéru

Správná volba podlahy představuje soulad mezi provozními požadavky na ni kladenými a mezi vlastnostmi jednotlivých podlahových vrstev.

Lehká plovoucí podlaha jako oddělená konstrukce omezuje přenos hluku do okolních konstrukcí. Vyznačuje se převážně rychlým a suchým způsobem montáže, což mimo jiné zkracuje dobu výstavby z několika týdnů na několik dnů.

Na začátku vývoje podlahy AKUFLOOR® stála myšlenka zkombinovat takové materiály, které by se svými vlastnostmi vhodně doplňovaly a zároveň i odstranili současné problémy výstavby a provozu lehkých plovoucích podlah. Proto vznikla spolupráce mezi společností Kronospan Jihlava jako výrobce desek OSB SUPERFINISH a společností Rockwool jako výrobce zvukoizolačních desek STEPROCK HD ve snaze vytvořit kvalitní systém lehké plovoucí podlahy.

Za teoretické a experimentální podpory Centra stavebního inženýrství, a.s. - akustické zkušebny ve Zlíně byly položeny v minulém roce a v prvním čtvrtletí tohoto roku základy nového systému tlumícího zdroje kročejového hluku a to jak na nosných masivních stropech tak i na dřevěných trámových stropech.

Během vývoje byly sledovány dvě základní myšlenky - navrhnout systém s deklarovanými parametry zvukového útlumu a současně spolehlivě a kvalitně zajistit jeho statické vlastnosti.

Co to je AKUFLOOR®?

AKUFLOOR® je systém lehké plovoucí podlahy s certifikovanými akustickými a statickými vlastnostmi, který sestává z předem definovaných prvků. Základními prvky jsou tedy desky Steprock HD a desky OSB SUPERFINISH, které jsou vhodně doplněné o dilatační a okrajový pásek. Tyto pásky zlepšují zejména akustické a statické vlastnosti podlahy v místech nespojitosti (okraje, dilatační spáry apod.) a vyrovnávají tak rozdílné vlastnosti podlahy ve pojité ploše i nespojitých okrajích.

Dvojitou vrstvou desek OSB SUPERFINISH se vzájemným střídavým skládáním a jejich následným propojením lepením, šroubováním nebo sponkováním se docílí kompaktní tuhé desky s velkou rovinností povrchu. Roznášecí vrstva je tak schopna přenášet zatížení rovnoměrně ve všech směrech.

Pro systém AKUFLOOR® lze jako nášlapnou vrstvu využít roznášecí desku OSB SUPERFINISH upravenou lakováním nebo olejováním apod. Lze použít i nášlapnou vrstvu tvořenou dalším materiálem např. laminátovou plovoucí podlahou (viz obr.1), kobercem, linoleem, dřevěnými parketami, dlažbou apod., je nutné poznamenat, že tato vrstva již není součástí tohoto systému.


Obr.1: Skladba podlahy AKUFLOOR®

Základní materiály podlahy AKUFLOOR®

Akusticky izolační desky STEPROCK HD

Všeobecně výrobky společnosti Rockwool pro akustiku jsou vyráběny s vysokou objemovou hmotností z minerálních vláken, která dokáží svými vlastnostmi pohlcovat široké spektrum zvukových frekvencí, snížit odraz zvuku a přeměnit jeho energii na teplo. Zkušenosti společnosti Rockwool dokazují, že vlákna z kamenné vlny jsou materiálem, který optimálně spojuje nároky na tepelné, požární a zvukové izolace. Jsou tedy i ideálním materiálem pro aplikace, kde je potřeba absorbovat zvuky a šumy přicházející z okolních bytů, ulic apod.

Roznášecí desky OSB SUPERFINISH

Desky KRONOSPAN OSB SUPERFINISH jsou vyráběny z tenkých velkoplošných orientovaných třísek, kde dřevo (převážně smrk) tvoří 95% objemu. Princip orientace třísek zajišťuje deskám výbornou tvarovou stabilitu a vysoké hodnoty pevnosti a pružnosti. Pro podlahy používáme desky typu OSB/3 4P&D, tedy vhodné do vlhkého prostředí s vyfrézovaným perem nebo drážkou po všech čtyřech stranách (4P&D). Tyto desky lépe přenášejí dilatační změny vytvořením mezery právě ve styku pera a drážky.

Vytvoření dilatačního a okrajového pásku

Dilatační pásek Steprock tl. 12 mm je osazen z důvodů dilatace přenosu hluku z roznášecí vrstvy podlahy do okolních stěn a vyvýšenin.

Okrajový pásek se pak pokládá za dilatační pásek. Sestává ze dvou materiálů obvykle šířky 100 mm. Podkladní část je z měkké dřevovláknité desky (hobra), která plní funkci přenosu lokálního bodového zatížení bez výraznějšího stlačení podlahy aniž by vytvářela zvukový most v podlaze. Horní vrstvou je pak pásek z desky OSB SUPERFINISH, který dorovnává tloušťku celého pásku na úroveň zvukoizolační desky a zároveň ztužuje i okraj podlahy.

Pozn.: Pro běžnou skladbu podlahy 30+2x15 mm se použije hobra tl. 15 mm. Položení pásků z OSB tl. 15 mm je pak možné vytvořit z odřezků jednotlivých desek roznášecí vrstvy, pokud si formáty desek předem připravíme.

Systém skládání desek a jejich spojování

Skládání desek

Důležitým pojmeme při montáži podlahy je vzájemné překrytí (přeplátování) vrstev tak, aby se zatížení do podlahy rovnoměrně roznášelo ve všech možných směrech (viz obr. 2) a nedocházelo tím k nerovnoměrnému stlačení podlahy a tím vytváření nežádoucích zlomů nebo vyrýsovaných hran na povrchu podlahy. Proto se při pokládání vždy následující vrstvy snažíme ji orientovat kolmo na vrstvu předcházející, abychom se vyhnuli průběžným spárám ve více vrstvách nad sebou.


Obr.2: Nerovnoměrné roznesení zatížení do podkladu

Zvukoizolační vrstva:

Akusticky izolační desky Steprock HD je nutné pokládat na rovný povrch nejlépe s maximální nerovností podkladu 2 mm / 2 m. Tyto desky klademe těsně k sobě tak, aby nevznikaly žádné spáry (tzv.akustické a tepelné mosty).

Roznášecí vrstva:

Roznášecí desky OSB SUPERFINISH je nutné pokládat střídavě na vazbu (viz obr.3), kde především rozdíly v únosnosti v desce ve dvou na sebe kolmých směrech, tj. hlavní a vedlejší ose jsou poté eliminovány na sebe kolmými směry vrstev desek.


Obr.3: Schéma pokládání desek OSB SUPERFINISH na zvukoizolační podložku Steprock HD

Tento postup skládání desek - na první pohled asi jasný, je dobré si nejprve dobře promyslet, aby jste maximálně využili plochu desky bez zbytečného řezání. Opravdu zde platí přísloví "Dvakrát měř a jednou řež".

Spojování desek

Desky OSB SUPERFINISH pokládáme na izolační vrstvu volně, naopak spojení desek OSB mezi sebou je nutné provést pro zajištění tuhosti této vrstvy podlahy. Spojovat lze pevnostními vruty průměru min. 5 mm, sponkami nebo vzájemným slepením desek vhodným lepidlem.

Vlhkost a voda

Tento systém suché podlahy musí být chráněn proti průniku vlhkosti či náhodné vodě pro zachování jeho dlouhé životnosti. V případě, že tato skladba bude použita na vlhkém podkladě, je nutné nejprve aplikovat parozábranu (např. PE folii slepenou v přesazích pásů) a po stranách vytáhnout ji nad úroveň vrchní podlahy než začneme pokládat podlahové souvrství.

Závěr:

Lehká plovoucí podlaha AKUFLOOR® je jednoduchý systém, kde odbornou firmu zastoupí i "zručný kutil", aniž by musel slevovat z vysokých nároků kladených na plovoucí podlahy.

Výhodou lehkých plovoucích podlah je přitom rychlá a snadná montáž suchým způsobem, při které není nutné nebo je nežádoucí používat mokré procesy.

Systém AKUFLOOR® zároveň eliminuje nevýhodu některých lehkých plovoucích podlah s větším průhybem po okraji podlahy, díky použití okrajového pásku.

Přednosti systému AKUFLOOR®:

  • vynikající akustické vlastnosti
  • zlepšení kročejové neprůzvučnosti stropů až o 30 dB
  • lehká, staticky únosná podlaha
  • optimální spojení požadavků na akustiku a statiku
  • ideální spojení špičkových materiálů
  • zkoušky provedeny akreditovanou zkušebnou
  • skladby podlahy v rozmezí 50 - 86 mm
ROCKWOOL, a.s.
logo ROCKWOOL, a.s.

ROCKWOOL - přední světový výrobce izolací z kamenné vlny. Kamenná vlna ROCKWOOL je přírodní tepelná izolace, která chrání před hlukem, významně zvyšuje požární odolnost budov a zajišťuje v nich příjemné a zdravé klima.