Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Rekonstrukce základní školy na bytový dům energeticky pasivních parametrů - BD Dubňany

Jde o ukázkovou realizaci brownfieldu vzniklého z opuštěného areálu bývalé školy. Kromě základních parametrů pro pasivní domy vč. systémů řízeného větrání s rekuperací zde bude využit i systém hodnocení SBToolCZ, který klade důraz na kvalitu budov z hlediska spotřeby energie, materiálů, vody a záboru půdy při současném snížení dopadů provozu budov na životní prostředí a zdraví.

Základní filozofie přestavby je vybudování nového bydlení v moderním bytovém domě ve standardu odpovídajícím evropským parametrům. Jde hlavně důraz na zdravé bydlení 21. století, a to využitím nejmodernějších technických poznatků a technologií tak, aby byla zajištěna co nejlepší hygiena bydlení.

Jde o ukázkovou realizaci brownfieldu vzniklého z opuštěného areálu bývalého hornického učiliště a základní školy. Jedná se o první rekonstrukci v rámci celého areálu. Celková koncepce je postupná přestavba všech budov, které byly stavěny ve třech etapách od r. 1960 do r. 1990. Budovy budou rekonstruovány s důrazem na energetickou náročnost jak přestavby, tak užívání. Kromě základních parametrů pro pasivní domy zde bude, ve spolupráci s konzultanty EkoWATTu využit i systém hodnocení SBToolCZ, který klade důraz na kvalitu budov z environmentálních hledisek – z hlediska spotřeby energie, materiálů, vody a záboru půdy při současném snížení dopadů provozu budov na životní prostředí a lidské zdraví.

Pro nás jako pro investory je velkým oříškem to, že rekonstruovaný objekt se nachází v malém moravském městečku Dubňany, které je poměrně dost zasaženo nezaměstnaností vyplývající ze zrušení lignitových dolů, sklárny a konzervárny. Dalším problémem je malé povědomí obyvatel o úsporách energií při realizaci stavby a hlavně nedůvěra v nové technologie. Brzdou je také tradiční názor na výstavbu u obyvatel středního a důchodového věku, kteří sice většinou nejsou kupujícími, ale jako rodiče budoucích kupujících díky silným sociálním vazbám, rodinným a často i ekonomickým poutům velmi výrazně přímo nebo nepřímo ovlivňují názor budoucích kupujících. Dubňany se nachází v jedné z nejteplejších oblastí ČR.

Situace areálu Dubňany

Situace areálu Dubňany
Situace areálu Dubňany
 

Stavebně technické řešení

Budova BD Dubňany
Budova BD Dubňany

Vychází z původního stavu budovy, která je v poměrně dobrém technickém stavu. Nemá žádné statické poruchy, není podmáčená nebo zatečená. Velkou výhodou jsou původní slunolamy na jižní straně objektu, které už v roce 1989 projektant velmi dobře vypočítal, a tak budou jen rekonstruovány. Tento stav je velmi vhodný pro rekonstrukci. Výraznou výhodou je stávající vnitřní členění na původní třídy a kabinety s minimem vnitřních stěn, tím pádem není potřeba žádných radikálních demoličních zásahů.

 

Stávající stav

Stávající stav
Stávající stav budovy

Budou vybourány jen stěny ve WC. Velkým plus je konstrukce stropu, která je tvořena ŽB skořepinami o konstrukční výšce 400 mm ve spodní části doplněnou o minerální zvukovou izolaci tl. 100 mm položenou na ocelový trapézový plech, který je připevněn ke spodní části ŽB skořepin. Plech tvoří nosnou konstrukci pro sádrokartonový podhled. Doplněním podlahových konstrukcí a dalšího zavěšeného sádrokartonového podhledu vznikne jak tepelně, ale hlavně zvukově velmi kvalitní konstrukce. Zvuková a kročejová neprůzvučnost bude prověřena měřením na stavbě zkušebnou CSi Zlín.

Konstrukční systém

Fasáda
Fasáda s boletickými panely

Konstrukčním systémem byl podélný ŽB skelet – trojtakt, 6,79×4,24×6,79 m. Původní obálková konstrukce je tvořena ŽB panely s doplněním sendvičových panelů (Boletické) ve spojovacích místech. Rekonstrukcí vzniknou dva typy konstrukcí rozšířené ze stávajících tl. 300 resp. 250 mm o ETICS 200 mm:

štítové stěny
z 300 na 500 mm
skladba z interiéru
směrem k exteriéru
podélné fasády
z 250 na 450mm
skladba z interiéru
směrem k exteriéru
Beton (stávající)140 mmBeton (stávající)100 mm
ePS (stávající)100 mmePS (stávající)100 mm
Beton (stávající)60 mmBeton (stávající)50 mm
ETICS (nový)200 mmETICS (nový) 200 mm

Boletické panely budou vyměněny za obvodovou konstrukci dřevostavby tl. 460 mm. Suterén bude ke stávající tep. izolaci 100 mm zateplen „vyfoukáním“ celulózou do skořepin tl. 400 mm. Střešní prostor, který je tvořen dřevěnými vazníky s tepelnou izolací ve stropě cca 100 mm bude „dofoukán“ celulózou tl. 200 mm.

Navrhovaný stav objektu a konstrukcí

 • 27 bytových jednotek typu 2+kk až 4+1
 • Podlahová plocha: 57,83m2 až 107,65m2
 • Celkem obyvatel: 81
 • Objekt navržen: v pasivním standardu

Splnění energetických požadavků

 • Měrná potřeba tepla na vytápění Ea = 11,10 kWh/m2a (dle postupu a klima dat TNI 73 0330, v praxi díky lokalitě nižší)
 • A Ea = 12,4 kWh/m2a dle předběžného výpočtu PHPP
 • Tepelná ztráta pro dimenzování výkonu zdroje tepla (na −12 °C) 38,87 kW
 • Celková roční potřeba tepla na vytápění dle velikosti b.j od 700 do 1304 kWh
  (b.j. 57,83 m2...700 kW/h × 1,20 Kč/kWh × 1/0,9 × 0,9...864 Kč/b.j. rok
  b.j. 107,65 m2 pak 1 930 Kč/b.j. rok)

Splnění hygienických požadavků

Centrální rovnotlaké řízené větrání s rekuperací odpadního tepla – s individuálním nastavením výkonu větrání samostatně pro každou bytovou jednotku.

Tepelně technické parametry konstrukcí

 • Obvodové stěny: U = 0,12 (0,13) W/m2K
 • Strop nad 3. NP: U = 0,1 W/m2K
 • Podlaha 1. NP: U = 0,15 (0,19) W/m2K
 • Okna (Slavona SC92): Uw = 0,76 W/m2K
 • Střední hodnota: Uem = 0,182 W/m2K
 • Vzduchová neprůvzdušnost (předpoklad): n50 = 0,6 h−1

Dispozice přízemí

Dispozice přízemí
Dispozice přízemí
Strop
Strop

Vzduchotěsná rovina bude tvořena zatěsněnou stávající konstrukcí, která bude přelepena buď novou sádrokartonovou konstrukcí, nebo vzduchotěsnými průchodkami. Tím vzniká minimální možnost jejího porušení, neboť nové dělící konstrukce včetně rozvodů budou realizovány uvnitř vzduchotěsného prostoru.

 

Vnitřní technologie

Vytápění

 • Zdroj tepla: centrální – plynový kondenzační kotel zapojený v kaskádě
 • Rozvod tepla: teplovodní se základním spádem cca 48/40 °C a ekvitermní regulací, stávající litinové článkové radiátory budou nahrazeny novými deskovými tělesy v cca polovičním počtu, osazené termohlavicemi.
 • Teplá užitková voda: centrální solární systém s dohřevem plynovým kotlem
 • Větrání: řízené, centrální rovnotlaké s rekuperací tepla pro 23 bytů a pro porovnání decentrální větrání s rekuperací tepla pro 4 byty v III. NP.
???
Těsné vzduchotěchnické rozvody ve sníženém podhledu místnotí v bytech

Systém centrálního větrání pro bytový dům

 • Filtrace vzduchu v rámci společné VZT jednotky, obsluhuje správce domu, který zajišťuje i pravidelnou údržbu a revizi zařízení
 • Rekuperace tepla probíhá v centrální jednotce = přívodní a odvodní centrální stoupačky k bytům a vzduchovody v bytech stačí minimálně tepelně izolovat pouze dle provozních požadavků (obvykle cca 20 mm izolace)
 • Pro každou skupinu bytů (1× 15 bytů a 1× 12 bytů) společná centrální větrací VZT jednotka s EC ventilátory typu volného oběžného kola
 • Díky umístění ventilátorů mimo byty klesá hluk VZT systému, příkon 2 ks větších ventilátorů centrální jednotky při rozpočítání na byty je nižší než u varianty decentrální, kdy má každá bytová jednotka vlastní malou VZT jednotku s rekuperací s dvojicí malých ventilátorů.
 • Dokonalé řízení centrální jednotky na konstantní tlak v systému
 • Díky regulačnímu boxu s lineární charakteristikou možnost řízení výkonu větrání pro každý byt nezávisle v rozsahu 5–180 m3/hod v několika stupních vč. možnosti plynulého řízení výkonu díky čidlu CO2

Systém decentrálního větrání pro bytový dům

 • V každém bytě je osazena malá větrací jednotka s rekuperací tepla a možností dohřevu vzduchu po rekuperaci
 • Filtrace vzduchu je společná díky centrálnímu filtru pod kontrolou správce budovy ve společném přívodu a také filtrům v každé jednotce
 • Rekuperace tepla probíhá v decentrálních jednotkách = přívodní centrální a odvodní samostatné trasy nutno tepelně izolovat
 • Uživatel má k dispozici větší větrací výkon než při variantě centrálního větrání s možností napojení i odtahu digestoře k VZT jednotce
měrná potřeba energie na vytápěnís rekuperací (80 %)11,1 kWh/m2a
pro srovnání alternativas rekuperací (50 %)15,79 kWh/m2a
bez rekuperace21,11 kWh/m2a

obr.
V levé části objektu je centrální systém větrání se společnou VZT jednotkou a s regulačním boxem v každém bytě, v pravé části je decentrální větrání s malou větrací jednotkou v každém bytě
(zdroj: ATREA)
 
obr.
Schéma decentrálního systému (pro info)
(zdroj: ATREA)
obr.
Schéma centrálního systému větrání s regulačními bytovými boxy – realizováno v BD Dubňany
(zdroj: ATREA)
 


obr.
Pohled na centrální větrací jednotku v BD Dubňanech v suterénu
(zdroj: ATREA)
obr.
Část rozvodu v bytě vč. regulačního boxu a centrálních stoupaček centrálního větrání
(zdroj: ATREA)
 Část rozvodu v bytě vč. bytového regulačního boxu a centrálních VZT stoupaček
(zdroj: ATREA)
obr.
Část dispozice bytu decentrálního systému s malou větrací jednotkou
(zdroj: ATREA)
 

V dnešní době probíhá rekonstrukce a je možné dům po telefonické dohodě navštívit. Po zprovoznění bude možné si dohodnout na tel. +420 608 380 100 zkušební přenocování ve vzorovém bytě.

 
 
Reklama