Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Ohlédnutí za veletrhy For Pasiv, Střechy a Solar Praha

Spojením veletrhů Střechy, For Pasiv, Solar a Řemeslo získalo PVA Expo Praha jednoznačnou výhodu. Organizátor obsáhl takřka vše, co české stavebnictví může nabídnout. Zvýšený zájem generovalo i aktuální pokračování dotačního programu Nová zelená úsporám.

Původně vcelku komorní veletrh Střechy Praha (16. ročník) kráčel prvních šest sezón zcela sám, poté se k němu připojil veletrh Solar Praha (10. ročník) a před dvěma lety i veletrhy For Pasiv a Řemeslo Praha. „Spojením čtyř veletrhů do jednoho termínu uvítali především návštěvníci. Mají možnost shlédnout daleko více novinek a nejnovějších trendů pro nadcházející sezonu,“ podotýká Martin František Přívětivý, ředitel obchodního týmu stavebních veletrhů.

Brány letňanského výstaviště byly v letošním roce otevřeny od 23. do 25. ledna a na ploše cca 8 000 m2 se celkem v souboru čtyř veletrhů představilo přes 200 vystavovatelů. Doprovodný program provázely konference a semináře a z důvodu pokračování dotačního programu Nová zelená úsporám byla maximálně vytížena i poradenská centra. Podle předběžné závěrečné zprávy (29. 1. 2014) navštívilo veletrh během tří dnů 17 713 návštěvníků. Konference Stavíme rodinný pasivní dům a semináře Rekonstrukce a sanace budov do pasivních standardů se zúčastnilo 1 711 lidí. Úspěch tradičně slavila již zmíněná poradenská centra, kde návštěvníkům poskytují zdarma informace a odborné konzultace odborníci z předních expertních, výzkumných, zkušebních a informačních institucí ze všech oblastí, které souvisejí s výstavbou a úsporami energií.

Na veletrhu nemohly ani tentokrát chybět firmy s tradiční účastí: nejvýznamnější výrobci a dodavatelé střešních materiálů, izolací, střešních oken, doplňků a fasádních systémů (např. Baumit, Bramac, Fakro, Juta, KM Beta, ROCKWOOL, Ruukki, Tondach či Velux). Některé z nich zasahovaly i do nomenklatur dalších veletrhů. Ať už to byl Solar Praha, který zahrnuje veškeré alternativní zdroje, jako například fotovoltaiku, solární termiku, větrné elektrárny, ale také šetrnou dopravu či využití biomasy nebo For Pasiv či Řemeslo. Také Solar Praha se může pochlubit svými „stálicemi“ (např. Solar Power, SVP Solar, Czech Nature Energy či Česká fotovoltaická asociace) a koneckonců i relativně „mladý“ veletrh pro řemeslo, vybavení a bezpečnost práce řemeslníků – i zde se objevují osvědčené firmy (např. ASKO, Weldplast nebo ITW Construction Product). Nicméně nejvíce nových vystavovatelů přibývá podle informací organizátora zvláště u veletrhu For Pasiv…

„Na veletrhu jsme již podruhé a na nezájem si rozhodně nemůžeme stěžovat,“; podotýká technický poradce společnosti Wienerberger Ing. Daniel Uskokovič. Na stánku představuje technologii z cihlového systému Porotherm (cihly, překlady, stropy) a hlavně letošní novinku „pasivní cihly broušené“ Porotherm 50T Profi. Jedná se o cihly s velkými otvory plněné tepelným izolantem – hydrofobizovanou minerální vlnou s nízkou tepelnou vodivostí (součinitel tepelné vodivosti s omítkami λu [W/mK] je 0,086 a součinitel prostupu tepla bez omítek Uext [W/m2K] činí 0,15). Velká tloušťka obvodových i vnitřních žeber zaručuje podle výkladu Daniela Uskokoviče dostatečnou pevnost zdiva i pro použití v seizmických oblastech, izolace uvnitř cihel je chráněna proti biologickému napadení a mechanickému poškození a má několikanásobnou životnost oproti ETICS. Zvětšená tloušťka krátkých příčných žeber má vliv na příznivější chování zdiva pod zatížením včetně chování při požáru. Tloušťka stěny 500 mm (bez omítek), pro kterou jsou cihly určeny, umožňuje bez obav použití pro výstavbu pasivních domů… Aby veškeré výklady byly srozumitelné i pro laickou veřejnost, ukazuje společnost Wienerberger na velkoplošné obrazovce také „příběhy domů“ z cihel Porotherm prostřednictvím naučných filmů a dokumentů.

Stejně příznivý dojem z veletrhu má i další zástupce „cihlářů“. „Samotný veletrh Střechy pro nás nebyl nijak zvlášť přitažlivý, ale ve spojení s dalšími veletrhy je to úplně jiná akce,“ říká technicko-obchodní poradce Jan Plašil ze společnosti Heluz a dále nabízí k prohlídce vzorky cihelných bloků a komínových systémů vhodných pro výstavbu pasivních domů. Za nejžádanější výrobky označuje broušené cihelné bloky s integrovanou tepelnou izolací s názvem Family 2in1 vhodné pro výstavbu energeticky efektivních budov – nízkoenergetických a pasivních (tepelný izolant ve formě pěnového polystyrenu je pevně fixován v dutinách cihel). Jako zajímavou novinku pak vybírá komín Heluz Izostat Duo, který získal stříbro v kategorii Vytápění. Jeho výhody shrnuje takto: „je vhodný pro přetlakový (P) i pro mokrý provoz (W), lze jej použít pro všechny tři typy paliv (pevná, kapalná i plynná) a je odolný proti vyhoření sazí (G). Je univerzální, splňuje parametry pro všechny typy provozů a může k němu být připojen libovolný spotřebič. Kvalitní tenkostěnné izostatické vložky a speciální broušené cihelné komínové tvarovky mají tři řady otvorů (více vzduchových mezer) a nepotřebuje další tepelnou izolaci. Jsou tedy i levnější a stavba je výrazně rychlejší. Dokonale hladké stěny izostatických vložek navíc brání nadměrnému usazování pevných částí spalin, jsou odolné vůči kyselinám, vlhkosti i korozi. Výhodou komínového systému je také jeho nižší cena srovnatelná se standardními šamotovými komíny a na trhu ojedinělá 50letá záruka.“

Naprosto jinou kategorií jsou vápenopískové cihly a stěny pro nízkoenergetické a pasivní domy. Nabízí je společnost Kalksandstein CZ. Na stánku poskytoval odborné poradenství Ing. Jiří Vápeník a doporučil kromě širokého spektra produktů absolutní novinku: stěny Energiewände, což jsou nosné konstrukce, které mají integrované vytápění, chlazení, elektroinstalaci a jsou také stěnami akustickými. Společně s nimi pak lze doporučit i všechny systémy KS Quadro (http://www.ks-quadro.de) a systém přesného strojního zdění těchto velkoplošných bloků. Se všemi novinkami se mohli návštěvníci seznámit i prostřednictvím propagačního filmu, který sděloval všechny výhody vápenopískových cihel. K vidění zde byly i desítky pasivní domů postavených v České republice a na Slovensku, které se vyznačují vynikající vzduchotěsností (Blower-door N50 = 0,05 h−1). Krásným příkladem je vícebytová vila Viktoria od architektky Ing. Kataríny Husárové Volekové s měrnou potřebou tepla na vytápění 10 kWh/m2rok dle PHPP. Nosnou konstrukci tvoří vápenopískové cihly Zapf Daigfuss Kalksandstein převážně tloušťky 175 mm (podrobnější informace o tomto domě přineseme v samostatné reportáži).

Dlouholetým stavitelem kvalitních pasivních domu je také společnost Atrea. Její projektový manažer Ing. Zdeněk Zikán seznámil návštěvníky s „vlajkovými stavbami“ a na panelech demonstroval úspěšný rozvoj firmy. Za novinku letošního veletrhu označil kompaktní rekuperační jednotku Duplex Easy, což je zařízení pro komfortní větrání ve všech typech bytových a veřejných budov, zejména pro nízkoenergetické a pasivní domy nebo byty bytových domů s decentralizovanými větracími systémy. Nová řada nabízí dvě velikosti jednotek o nominálním průtoku 250 m3/h a 300 m3/h. Za zmínku stojí zcela určitě pasivní dům v obci Polevsko (CHKO Lužické hory). Konstrukčně se jedná o moderní dřevostavbu, která je navržena v duchu tradiční místní lidové architektury, jako „poloroubená stavba“. Komfortní a zdravé vnitřní prostředí zajišťují systémy větrání s rekuperací, vytápění a přípravy TUV společnosti Atrea. Na střeše domu je instalována fotovoltaická elektrárna JUWI s výkonem 7,86 kWp, se systémem optimalizace spotřeby, který zajišťuje maximální využití elektrické energie z FV elektrárny pro provoz domu. Majitel domu dále seznámil s podrobnými výsledky měření spotřeby energií na provoz domu a produkce elektrické energie z fotovoltaického systému. Stavba je opravdu velmi zajímavá a podrobnější informace přinesme v nejbližší době též v samostatné reportáži.

Mezi vystavovatele, kteří se tentokrát prezentovali ve společných stáncích, uveďme alespoň společnosti Lindab a ROCKWOOL. „Myslím, že jsme i tak měli dostatek prostoru k tomu, abychom představili zájemcům své novinky,“ podotýkají zástupci obou firem. Lindab zde prezentoval hlavně tradiční falcovanou krytinu se stojatými drážkami Lindab Click, která nevyžaduje odbornou pokládku. Lamely se jednoduše zaklapnou do sebe bez dalších zvláštních dovedností a nářadí. Takto lze položit celou střechu ve stylu klasické klempířské krytiny na stojatou drážku. Produktový manažer Štěpán Lášek představil tři druhy povrchových úprav: Classic, Classic mat a Elite a dále kompletní nabídku klempířských prvků, okapového systému a odvětrávacích a bezpečnostních prvků. Lindab Click je určený pro sklony 14° a více a pokud jsou na střeše vikýře, okna či úžlabí prvky, musíte zřejmě přidat i trochu té zručnosti.

Společnost ROCKWOOL představila své produkty a řešení v rámci stánku Centrum fasád. Tradičně seznamovala zájemce s hlavními přednostmi kamenné vlny v podobě izolačních desek a ukazovala na příkladech systémová řešení pro ploché i šikmé střechy, provětrávané a kontaktní fasády, stropy, podhledy a podlahy. Velký zájem již tradičně vzbuzuje tesařsky velmi povedený a čistý model nosné konstrukce šikmé střechy s ukázkou zateplení nadkrokevním systémem Toprock a také „bytelný“ pás Toprock Super, který je určen pro stavební tepelné izolace vnitřních konstrukcí – stropů, podlah mezi trámy nebo polštáře, podhledů a dalších, kde nevznikají nároky na akustické vlastnosti a bez mechanického zatížení izolační výplně. Přesvědčivě působily i další modely prezentující izolační řešení pro jednotlivé stavební konstrukce a ukázky způsobu povrchového i hloubkového kotvení dvouvrstvé fasádní desky, modely provětrávané fasády nebo systémová řešení pro protipožární ochranu vzduchotechnických potrubí. Dotazy směřovaly zvláště k problematice zateplení šikmých střech a fasád v kontaktních zateplovacích systémech, což bylo i hlavní téma konference Izolace. Diskutovalo se na stánku i přímo na konferenci, kde měl Ing. Pavel Matoušek příspěvek na téma Tepelné izolace v šikmých střechách z pohledu firmy ROCKWOOL.

Vysokou návštěvnost hlásila podle výše uvedené předběžné zprávy také třídenní konference s názvem Stavíme rodinný pasivní dům, která představila problematiku pasivního bydlení „od základové desky až po střechu“. Hovořil zde architekt Josef Smola a další zástupci Centra pasivního domu a také zástupci Státního fondu životního prostředí. Hodně sledovaný byl i seminář Rekonstrukce a sanace budov do pasivních standardů, který se zaměřil na úskalí rekonstrukce rodinných či bytových domů. Odborníci ze Svazu českých a moravských bytových družstev, Centra regenerace panelových domů, Centra pasivního domu a Národního stavebního centra zájemcům radili se zajištěním investicí na stavbu a ukazovali konkrétní příklady realizovaných projektů. Velmi úspěšné byly i přednášky Úspory energií v bytových domech aneb jak efektivně regenerovat bytový dům, Solární systémy a instalace OZE v budovách či Pelety, dřevo a kotle na biomasu – nabídka technologií, ceny, dotace, kvalita kotlů a paliv, které patřily k veletrhu Solar Praha.

Ve výčtu akcí tohoto úspěšného veletrhu nelze zapomenout ani na slavnostní galavečer, kde byla předána cena za nejlepší exponát vystavený na veletrhu Střechy Praha 2014 v soutěži Zlatá taška. Bylo možné přihlásit produkty, které se vyznačují zajímavým technickým řešením, přinášejí pokrok nebo netradiční nápad, určují trend vývoje ve svém oboru, nabízejí mimořádnou kvalitu za přijatelnou cenu a jsou zajímavé z ekologického hlediska. Odborná porota tentokrát udělila první cenu firmě Tondach za výrobek STODO 12 posuvná taška, glazura Amadeus natur. Čestné uznání získala firma Bramac za betonovou střešní tašku Classic Star.

 
 
Reklama