Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Kontrola těsnosti připojovací spáry - Blower-door test

následující text předchozí text

Protože se jedná o poměrně důležitý prvek stavby, který je však vizuálně dost problematicky kontrolovatelný, lze doporučit zakomponovat do každé smlouvy ustanovení týkající se kontroly připojovací spáry pomocí tzv. Blower-door testu. Ten spočívá v tom, že se v místnosti vyvine podtlak/přetlak o rozdílu tlaků 50 Pa a během něj se zjišťuje intenzita proudění vzduchu do místnosti či souboru místností. Zároveň lze změřit anemometrem rychlost proudění vzduchu, i když toto měření může být zavádějící, neboť se měří na vnitřním líci stavby, což nemusí být vypovídající o rozsahu problému v konkrétním místě. Může například docházet k nasávání vzduchu do místa infiltrací z velké plochy, pak bude rychlost proudění vzduchu malá i přesto, že se ve vzduchotěsné vrstvě vyskytuje závažný problém. Nebo naopak může docházet k nasávání vzduchu malým otvorem, který povede do místa vzduchotěsné roviny. Pak je situace opačná.

Obr. 11.2.2.1 Zjišťování míst s poruchou vzduchotěsnosti pomocí anemometru při probíhajícím Blower-door testu
Obr. 11.2.2.1 Zjišťování míst s poruchou vzduchotěsnosti pomocí anemometru při probíhajícím Blower-door testu
Obr. 11.2.2.2a Termokamera zobrazující předměty v infračerveném spektru odhalí místa, kde se vyskytují nežádoucí tepelné mostyObr. 11.2.2.2b Termokamera zobrazující předměty v infračerveném spektru odhalí místa, kde se vyskytují nežádoucí tepelné mostyObr. 11.2.2.2 Termokamera zobrazující předměty v infračerveném spektru odhalí místa, kde se vyskytují nežádoucí tepelné mosty
Obr. 11.2.2.3 Po odkrytí inkriminovaného místa vytipovaného infrakamerou byla skutečně zjištěna a potvrzena nekvalitně provedená tepelněizolační výplň připojovací spáry
Obr. 11.2.2.3 Po odkrytí inkriminovaného místa vytipovaného infrakamerou byla skutečně zjištěna a potvrzena nekvalitně provedená tepelněizolační výplň připojovací spáry
 
následující text předchozí text
 
 
Reklama