Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nové možnosti pro pasivní domy: omítnuté slaměné balíky nehoří

V požární zkušebně PAVUS ve Veselí nad Lužnicí testovali specialisté konstrukční stěnu z nosné slámy bez podpůrné konstrukce, omítnuté z interiérové strany hliněnou a vně vápennou omítkou. Zkouška pod statickým zatížením byla ukončena po 139 minutách a stěna neprohořela.

Touto událostí se podle slov odborníků otevírají zcela nové možnosti v oblasti výstavby pasivních domů s minimalizovanou ekologickou stopou při výstavbě. „Obdobná zkouška proběhla pouze v USA, kde bylo dosaženo 120 minut, a na univerzitě ve Vídni, kde stěna s izolací slaměnými balíky – tedy nikoli konstrukční slámou – vydržela 90 minut. Výsledek zkoušky vysoce překračuje potřebné parametry odolnosti 45 minut pro rodinný dvoupatrový domek. Zkouška ukázala, že slaměná nosná konstrukce může být použitelná i pro složitější stavby,“ vysvětlují v závěrečné zprávě zástupci Občanského sdružení Ekodům, které bylo partnerem projektu.

Výhodou této konstrukční technologie je zcela prokazatelně zjednodušení a zlevnění stavby (tzv. Low-tech a Low-cost), její vhodnost i pro svépomocnou výstavbu s využitím zemědělského odpadu v místě stavby, tedy s minimem nároků spotřeby energie na dopravu. Vynikající tepelně izolační vlastnosti slámy jsou výhodné především pro pasivní domy, balíky slámy prokázaly, že jsou schopny splnit kromě tepelně technických vlastností i nároky na statiku v požáru dosahujícím teplot blízko 1 200 °C. Protože zkouška proběhla „dle společné evropské legislativy“, bude možné její výsledky využívat ve všech zemích Evropské unie.

Koordinátorem projektu za ČVUT byl Ing. Jan Růžička, PhD., a podrobné informace a dílčí výsledky včetně zkušebních protokolů jsou k dispozici na webových stránkách.

 
 
Reklama