Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Inovační centrum Svatopetrská s řešením EcoStruxure

Již více než tři roky je v provozu brněnské Inovační centrum Svatopetrská, poskytující zázemí a služby pro inovační firmy. Revitalizací brownfieldu vzniklo 13 000 m2 pronajímatelné plochy a relaxační území v blízkosti řeky Ponávky zpřístupněné široké veřejnosti. Provozovatelem areálu je společnost Top-in.cz.

Ateliér Křivinka (fotograf Marek Šlapal)
Ateliér Křivinka (fotograf Marek Šlapal)

Hlavní budova areálu s označením C vznikla přestavbou a nástavbou původní budovy se zachování všech hlavních nosných konstrukcí. Objekt dosáhl stavebním a technologickým řešením standardu s velmi nízkou spotřebou energie. Veškeré spotřeby energií jsou v reálném čase monitorovány systémem EcoStruxure společnosti Schneider Electric.

Prostory využíval přes 60 let Státní výzkumný ústav materiálů (SVÚM). Areál si nesl z minulosti řadu ekologických ran. Revitalizace vyžadovala ponechání architektonického základu budov, ekologické zajištění všech prostor a spojení s okolními břehy řeky Ponávky.

Inovační centrum Svatopetrská se orientuje zejména na oblast moderních technologií, ochrany životního prostředí a zvyšování bezpečnosti, zejména IT, geoinformatiku, geodezii a mapové služby, oblasti Smart cities/regions, 3D projekci, ochranu vody, interakci vody a krajiny.

Adapterra Awards (Vojta Herout)
Adapterra Awards (Vojta Herout)

Adapterra Awards (Vojta Herout)

Vytápění, chlazení a větrání monitorováno systémem EcoStruxure

O vytápění, chlazení a přípravu teplé vody se stará systém čtyř tepelných čerpadel IVT o celkovém výkonu 320 kW. Hlubinné vrty jsou umístěny pod budovou a v jejím okolí. Akumulační nádrže mají objem 3 000 l.

Větrání zajišťuje vzduchotechnická jednotka s celkovým výkonem 17 500 m3/hod s rotačním rekuperátorem, by-passem a deskovým výměníkem. V zimě je vzduch předehříván a v létě chlazen zemním výměníkem s délkou 35 m.

Budova je opatřena fotovoltaickou elektrárnou na střeše a fasádě. S celkovým výkonem 75,82 kWp. Elektrickou energii budova využívá pro svou vlastní spotřebu. Přebytečná elektrická energie slouží k nabíjení elektromobilů a je také poskytována ostatním budovám v areálu.

Zajímavé je rovněž hospodaření s vodou v areálu. Ke splachování toalet slouží voda z 15m vrtu. Pro zálivku okolní zeleně se využívá dešťová voda zachytávaná v retenčních nádržích. Přebytečná voda z nádrží je zasakována. K zadržování vody slouží také zelená střecha.

Areál je vybaven systémem měření všech technologií a spotřeb EcoStruxure Building společnosti Schneider Electric. Obsahuje mimo jiné KNX systém pro ovládání svítidel, poskytuje reporty aktuálního stavu vzduchotechniky, vytápění, rekuperace, spotřeby vody, distribuce tepla a energie z fotovoltaické elektrárny.

Adapterra Awards (Vojta Herout)
Adapterra Awards (Vojta Herout)

Adapterra Awards (Vojta Herout)

Okamžitý monitoring spotřeb zajistil prokazatelnou úsporu elektrické energie a vody

EcoStruxure Building využívá IoT (Internet věcí), hardware a software vyvinutý k měření, řízení a vyhodnocování energetických toků celé budovy. Při kolaudaci budovy se jednalo o měření na více než 500 bodech, které lze v budoucnu kdykoliv rozšiřovat. Měření veškerých energií probíhá jak na vstupu do budovy, tak na výstupu u jednotlivých nájemců – tj. při distribuci energie jednotlivým uživatelům budov.

Pozitivní dopady revitalizace objektu se dostavily ihned po oživení systému. Investor byl okamžitě schopen porovnat náklady na energie, které v porovnání s původní budovou klesly o 70 % na 1 m2 plochy. Využitím systému bylo dosaženo 25% úspory elektrické energie, 50% úspory pitné vody. Uživatel má detailní přehled o stavu budovy a energetické náročnosti s atraktivním ovládáním a rozhraním systému.

Řešení EcoStruxure tedy bylo možné integrovat na různé systémy umožňující agregaci dat. To znamenalo efektivnější řízení, vyšší účinnost a také provozní výkon. Do projektu byly implementovány tyto prvky:

  • automatizační server s I/O moduly
  • pokojové regulátory SE8000
  • záložní systémy UPS
  • software EcoStruxure™ Operation
  • řídicí servery
  • integrace monitoringu energií
  • základní integrace monitoringu spotřeb
  • elektroměry, inteligentní výkonové jističe
  • měřiče chladu a tepla
  • odečet vody (teplé, studené, užitkové)

Uživatel má okamžitý přehled o spotřebách a výpadcích systémů budovy

Jednotlivé elektroměry a další měřiče monitorují spotřebu všech zatížení v kancelářích a dalších prostorech. Protože jsou připojeny do podnikové sítě, umožňují sledovat a vyhodnocovat spotřebu a chování budovy v rámci uceleného systému, pomocí interaktivní vizualizace. „Díky integraci všech měření umíme hlouběji analyzovat využití energie, rozpoznat problémy dříve, než nastanou, snížit náklady na údržbu. To vše, abychom podpořili ekologické řešení celého energetického konceptu v areálu Svatopetrská,“ říká Jakub Jiříček ze společnosti Schneider Electric.

Řešení EcoStruxure řídí regulaci systémů podle obsazenosti budovy, řídí kvalitu vzduchu a poskytuje přehled o spotřebách on-line včetně informací o případném výpadku nebo nestandardním chování jednotlivých zařízení. Systém využívá software EcoStruxure Building Operation. Jde o otevřený, ale zároveň bezpečný software, který umožňuje spolupráci napříč systémy třetích stran. Díky tomu lze vytvořit inovativní a individuální zakázková řešení.

 
 
Reklama