Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Pozvánka na odborný seminář Nové úsporné technologie pro rodinné domy, byty a veřejné budovy

Semináře STP – GEROTOP – IVT – GT ENERGY – ZEHNDER GROUP CR

Jedná se o seminář, který byl původně plánován na březen 2020, ale z důvodu vládních opatření byl přesunut na náhradní termín.

Program semináře

8.30 Prezence účastníků
9.00 Zahájení semináře
9.05

GEROtop

Mělká geotermie pro vytápění a chlazení (100 až 500 m). Praxe v zahraničí a u nás – nové trendy, současné vybavení a možnosti technologií pro vytápění / chlazení RD i větších objektů.

Legislativa vrtů a požadavky na potřebné podklady. Jak rychle lze vrty pro tepelné čerpadlo povolit a realizovat.

Soubor služeb a technického zařízení, které umožňuje správně navrhnout celý systém. Primární okruhy pro tepelná čerpadla jako zdroj tepla a chladu s téměř neomezenou životností.

Současné možnosti čerpání a ukládání energie – hlubinné vrty, plošné kolektory, vodní díla, energetické piloty.

Elektronický katalog geotermie vše přehledně na stránkách Ekg-GEROtop.cz

Prostupy pro potrubí a kabely – ochrana proti vodě a ohni. Knihovna DWG podkladů. Technický web Prostupy.cz

Vytápění průmyslových objektů pomocí OZE.

IVT / GT Energy

Hlavní faktory pro stanovení správného potřebného výkonu zdroje tepla a chladu. Koordinace požadavků UT, CH, VZT, ZTI. Rizika poddimenzování a předimenzování tepelných čerpadel.

Tradiční, nebo alternativní koncepce TZB? Zažité postupy při návrhu zdrojů tepla a chladu už u nových nízkoenergetických budov neobstojí.

21 typů tepelných čerpadel a 200 schémat správného zapojení tepelných čerpadel na jednom místě. Představení nového webu „Projektuj tepelná čerpadla“ s podrobnými projekčními podklady a databází technické dokumentace pro projektanty tepelných čerpadel. Vzorové projekty, návody, jak správně naprojektovat tepelné čerpadlo a varování před častými chybami v projektech.

ZEHNDER

Komfortní větrací systém s rekuperací tepla Zehnder se zcela novým prvkem ComfoPost, zabezpečující nejen řízené větrání, ale rovněž dochlazování, dohřev a odvlhčování vzduchu ke zlepšení vnitřního klima. Ideální řešení pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB). Další technologické inovace pro temperování vzduchu v letním a zimním období.

Příjemné sálavé vytápění a chlazení pomocí stropních systémů Zehnder PAM. Energeticky úsporné, s rychlou reakcí a možností absorbce hluku. Praktická ukázka realizace.

90 let tepelné pohody s ocelovými článkovými radiátory Zehnder Charleston. Klasický design, zdravější teplo, výjimečná variabilita podtržená novinkami: ventil Q-Tech pro automatické vyvažování, provedení vodorovné, do oblouku, rohové, stojánkové, s lavicí. Nová řada nerezových těles.

13.00 Diskuse, závěr semináře

DATUM A MÍSTO KONÁNÍ

5. 11. 2020 Praha – Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6

Jedná se o náhradní termín za původně plánovaný seminář 12. 3. 2020, který byl z důvodu vládních opatření přesunut na tento nový termín.

Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT.
Vzdělávací program je ohodnocen 1 kreditním bodem.
Účast na semináři
je bezplatná.

V programu semináře je počítáno s přestávkou na občerstvení.
V průběhu semináře bude možnost individuálních konzultací se zástupci pořádajících firem.

Přednášející:

GEROtop Milan Trs
IVT / GT Energy Ing. Richard Beber
Zehnder Group CR Ing. Roman Šubrt

Pořadatelé:

GEROtop spol. s r. o.
Kateřinská 589, 463 03 Stráž nad Nisou – Liberec
T: 777 166 565
E: gerotop@gerotop.cz
www.gerotop.cz
GT Energy s. r. o.
Dolnoměcholupská 522/12a, 102 00 Praha 10
T: 272 191 405
E: gt-energy@ivtcentrum.cz
www.gt-energy.cz
Zehnder Group Czech Republic s. r. o.
Pionýrů 641, 391 02 Sezimovo Ústí II
Ing. Roman Šubrt
E: roman.subrt@zehndergroup.com, M: 731 617 070
www.zehnder.cz
STP - Společnost pro techniku prostředí
logo STP - Společnost pro techniku prostředí

Společnost pro techniku prostředí soustřeďuje cca 1500 odborníků, zabývající se tvorbou vnitřního prostředí budov z hlediska projektování, provozování, realizace, výuky, výzkumu a vývoje a legislativy. Je otevřená pro všechny zájemce o výměnu informací ...

 
 
Reklama