Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Pozvánka na odborný seminář Nové úsporné technologie pro rodinné domy, byty a veřejné budovy

Semináře STP – GEROTOP – IVT – GT ENERGY – ZEHNDER GROUP CR

V termínu 12/3/2020 byl seminář v Praze  z důvodu vládních opatření ohledně koronaviru zrušen

Program semináře

8.30 Prezence účastníků
9.00 Zahájení semináře
9.05

GEROtop

Mělká geotermie pro vytápění a chlazení (100 až 500 m). Praxe v zahraničí a u nás – nové trendy, současné vybavení a možnosti technologií pro vytápění / chlazení RD i větších objektů.

Legislativa vrtů a požadavky na potřebné podklady. Jak rychle lze vrty pro tepelné čerpadlo povolit a realizovat.

Soubor služeb a technického zařízení, které umožňuje správně navrhnout celý systém. Primární okruhy pro tepelná čerpadla jako zdroj tepla a chladu s téměř neomezenou životností.

Současné možnosti čerpání a ukládání energie – hlubinné vrty, plošné kolektory, vodní díla, energetické piloty.

Elektronický katalog geotermie vše přehledně na stránkách Ekg-GEROtop.cz

Prostupy pro potrubí a kabely – ochrana proti vodě a ohni. Knihovna DWG podkladů. Technický web Prostupy.cz

Vytápění průmyslových objektů pomocí OZE.

IVT / GT Energy

Hlavní faktory pro stanovení správného potřebného výkonu zdroje tepla a chladu. Koordinace požadavků UT, CH, VZT, ZTI. Rizika poddimenzování a předimenzování tepelných čerpadel.

Tradiční, nebo alternativní koncepce TZB? Zažité postupy při návrhu zdrojů tepla a chladu už u nových nízkoenergetických budov neobstojí.

21 typů tepelných čerpadel a 200 schémat správného zapojení tepelných čerpadel na jednom místě. Představení nového webu „Projektuj tepelná čerpadla“ s podrobnými projekčními podklady a databází technické dokumentace pro projektanty tepelných čerpadel. Vzorové projekty, návody, jak správně naprojektovat tepelné čerpadlo a varování před častými chybami v projektech.

ZEHNDER

Komfortní větrací systém s rekuperací tepla Zehnder se zcela novým prvkem ComfoPost, zabezpečující nejen řízené větrání, ale rovněž dochlazování, dohřev a odvlhčování vzduchu ke zlepšení vnitřního klima. Ideální řešení pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB). Další technologické inovace pro temperování vzduchu v letním a zimním období.

Příjemné sálavé vytápění a chlazení pomocí stropních systémů Zehnder PAM. Energeticky úsporné, s rychlou reakcí a možností absorbce hluku. Praktická ukázka realizace.

90 let tepelné pohody s ocelovými článkovými radiátory Zehnder Charleston. Klasický design, zdravější teplo, výjimečná variabilita podtržená novinkami: ventil Q-Tech pro automatické vyvažování, provedení vodorovné, do oblouku, rohové, stojánkové, s lavicí. Nová řada nerezových těles.

13.00 Diskuse, závěr semináře

DATUM A MÍSTO KONÁNÍ

24. 2. 2020 Hradec Králové – Nové Adalbertinum, Velké nám. 32/40
25. 2. 2020 Ostrava – Imperial Hotel Ostrava, Tyršova 1250/6
26. 2. 2020 Zlín – Interhotel Moskva, Nám. Práce 2512
27. 2. 2020 Brno – Hotel Continental Brno, Kounicova 6
9. 3. 2020 Ústí nad Labem – Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem, Špitálské nám. 3517
10. 3. 2020 Plzeň – Plzeňský Prazdroj, Konferenční a společenské centrum Secese, U Prazdroje 7
11. 3. 2020 České Budějovice – Hotel Budweis, Mlýnská 6
12. 3. 2020
ZRUŠENO!!!
Praha – Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6
V termínu 12/3/2020 byl seminář v Praze  z důvodu vládních opatření ohledně koronaviru zrušen

Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT.
Vzdělávací program je ohodnocen 1 kreditním bodem.
Účast na semináři
je bezplatná.

V programu semináře je počítáno s přestávkou na občerstvení.
Pořadí přednášek se bude na jednotlivých místech konání seminářů měnit.
V průběhu semináře bude možnost individuálních konzultací se zástupci pořádajících firem.

Pořadatelé:

GEROtop spol. s r. o.
Kateřinská 589, 463 03 Stráž nad Nisou – Liberec
T: 777 166 565
E: gerotop@gerotop.cz
www.gerotop.cz
GT Energy s. r. o.
Dolnoměcholupská 522/12a, 102 00 Praha 10
T: 272 191 405
E: gt-energy@ivtcentrum.cz
www.gt-energy.cz
Zehnder Group Czech Republic s. r. o.
Pionýrů 641, 391 02 Sezimovo Ústí II
Ing. Roman Šubrt
E: roman.subrt@zehndergroup.com, M: 731 617 070
www.zehnder.cz
STP - Společnost pro techniku prostředí
logo STP - Společnost pro techniku prostředí

Společnost pro techniku prostředí soustřeďuje cca 1500 odborníků, zabývající se tvorbou vnitřního prostředí budov z hlediska projektování, provozování, realizace, výuky, výzkumu a vývoje a legislativy. Je otevřená pro všechny zájemce o výměnu informací ...

 
 
Reklama