Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Informační den k programu Horizon 2020

Technologické centrum AV ČR uspořádalo na konci června ve svých prostorách národní informační den k programu Nanotechnologie, pokročilé materiály, biotechnologie a pokročilá výroba a zpracování (NMBP). Cílem setkání účastníků z oblasti výzkumu, vysokých škol a firem bylo seznámení s konkrétním obsahem výzev rámcového programu Horizon 2020 pro tuto tematickou oblast na rok 2017. Zároveň s tím se hovořilo i o prvních aktivitách Evropské komise v přípravách pracovního programu na další období 2018–2020.

RNDr. Petr Pracna
RNDr. Petr Pracna

Úvodní slovo semináře patřilo RNDr. Petru Pracnovi, CSc., (národní kontakt NMBP v TC AV ČR), který seznámil s přehledem výzev programu NMBP na rok 2017 a krátce zhodnotil vývoj této části rámcového programu v jeho prvních třech letech. Kromě daných oblastí se hovořilo také o výzkumu energeticky efektivních budov v Evropské unii, což byl i příspěvek TC AV pro portál TZB-info (ad1, ad2). Oblasti průmyslu spolu totiž úzce souvisejí a je třeba k nim přistupovat komplexně.

To potvrdil i další přednášející, doc. Ing. Jiří Krechl, CSc., ze společnosti Czechinvest, člen týmu, který vypracoval dokument Národní iniciativa Průmysl 4.0. Ve svém příspěvku popsal hluboké změny spojené s nástupem 4. průmyslové revoluce, která zásadním způsobem mění povahu veškeré průmyslové výroby, energetiky, obchodu, logistiky i celé společnosti, včetně vzdělávání a sociálních dopadů. V praxi to znamená propojení všech „chytrých“ přístrojů, výrobních linek a výrobků, produkčních systémů, skladů, logistiky i servisu do jedné inteligentní informační sítě (tzv. kyberneticko-fyzikálního systému), v jejímž rámci budou „chytré“ přístroje zákazníků, výrobců i dodavatelů navzájem a bez lidské pomoci komunikovat...

Zdroj NVF
Zdroj NVF

Plány jsou to odvážné, ale jsme na takovou situaci opravdu připraveni? Návštěvníci semináře se shodli na tom, že nikoli. Hlavní rizika spatřují zejména v otázkách bezpečnosti podnikových dat, v nedostatku kvalitních zaměstnanců, v předepsané harmonizaci standardů, pomocí nichž mají jednotlivé součásti internetu věcí a služeb komunikovat. A jaké výhody mohou průmyslové společnosti získat? Nejčastěji zaznívá silný argument, že se dokonale připraví na nastupující generaci Z (generaci internetu), výrazně zvýší produktivitu (až o čtvrtinu) i kvalitu produktů a sníží náklady na materiály i energie. To je podle účastníků semináře jediná cesta, jak v budoucnosti uspět na rychle se měnícím světovém trhu.

Druhý odpolední blok semináře představil přehled aktivit několika významných vědecko-výzkumných a inovačních center ČR, včetně jejich záměrů na nejbližší období. S prezentacemi postupně vystoupili Lubomír Špaňhel z Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TU Liberec, Danijela Rostohar z centra pro vývoj laserů HiLase, Luboš Komárek z klastru Nanoprogress, Robin Čumpelík a Petr Zikmund z Centra aplikovaného výzkumu Dobříš a Tomáš Křenek z výzkumného centra Nové technologie ZČU Plzeň.

Zdroj europa.eu
Zdroj europa.eu

Většina těchto projektů je financována z evropských peněz, kde se předpokládá užší mezinárodní spolupráce a moderní provoz na základě výše zmíněné iniciativy. Jako příklad lze uvést vytvoření nového Centra excelence na Technické univerzitě v Liberci, v úzkém partnerství mezi Ústavem pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace a Fraunhoferovým institutem pro výzkum silikátů ve Würzburgu. Hlavním cílem projektu NANOMATCON, realizovaného v rámci programu Evropské unie Horizon 2020 – Teaming, bude společný vývoj multifunkčních nanočástic (MFNP), nanoinkoustů (MFNI) a nanokompozitů (MFNC), uplatnitelných v průmyslové výrobě komponent a integrovaných systémů.

V závěrečném bloku vystoupili zástupci firem, zabývajících se projektovým poradenstvím jak na národní úrovni, tak i kontextu rámcových programů Evropské komise, Lenka Bajarová (Amires), Alexandra Krejzová (eNovation), Petra Štantejská (Renards), Richard Lehman (Euro Managers) a Anna Šmídová (Fenix). Hovořili z různých hledisek o svých zkušenostech s přípravou i řešením projektů a popisovali přínosy, které jim účast v evropských projektech přináší. Informační brožury mohli zájemci získat v předsálí konferenční místnosti.
 
 
Reklama