Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Poruchy nejen fotovoltaické – téma konference IZOLACE 2024

Co už střecha nevydrží? Tento podtitulek nese letošní konference IZOLACE, která se uskuteční ve čtvrtek 15. února na výstavišti PVA EXPO Praha. 25. ročník konference je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT a ČKA. Součástí bude předání cen Memoriálu Antonína Fajkoše.


Potvrzením správnosti je, že konference IZOLACE úspěšně pokračuje už 25 let.

Před více než čtvrt stoletím vznikla idea, uspořádat specializovanou konferenci s tématy stavební izolace a stavební fyzika. Uvažován byl pro ni název IZOLACE, doplněný vždy o rok konání. Tato idea vznikla v rámci diskuse uvnitř firmy A.W.A.L., s.r.o., která se celou dobu své existence profesně zabývá touto problematikou. Sen se stal skutečností a před 25 lety se konference IZOLACE konala poprvé. Volně přitom navazovala na konference pořádané doc. Ing. Zdeňkem Kutnarem, CSc., v devadesátých letech.

Existence a funkčnost konference IZOLACE po tolika letech potvrzuje její životaschopnost a význam v daném segmentu stavebnictví. Jako jeden z otců zakladatelů jsem pyšný na to, že po nás tuto aktivitu převzali kolegové a kolegyně, kteří mají chuť pokračovat a úspěšně jdou dál cestou, kterou jsme my nastoupili.

V průběhu let se uskutečnily nějaké změny, které konferenci posunuly dál. Tím nejdůležitějším bylo sjednocení termínu konference s výstavou Střechy Praha (dnes Střechy-Solar-Řemeslo). Jsou to i další inovace, které konferenci každoročně provázejí. Například vyhlašování výsledků mezinárodní studentské soutěže Memoriál Antonína Fajkoše nebo předávání cen „Zlatý hořák“ významným osobnostem v oblasti izolací a mnohé další.

Rád bych na tomto místě připomenul osobnosti, které na pořádání konference dlouhá léta participovaly a dodaly jí na vážnosti. Jde o doc. Ing. Františka Kulhánka, CSc., který velmi dlouhou dobu konferenci IZOLACE předsedal. Dále je na konferenci stále přítomno alespoň jméno dalšího odborníka, a to doc. Ing. Antonína Fajkoše, CSc., kterým je zaštítěna soutěž studentů stavebních vysokých škol o nejlepší školní práce v oblasti střech a izolací obecně. Oba jmenovaní pánové zanechali v oboru výraznou stopu a měli velký význam pro popularizaci izolací a stavební fyziky. Sluší se na ně nezapomínat. Totéž platí o prof. Ing. Josefu Oláhovi, Ph.D., který, pokud může, stále se konferencí IZOLACE zúčastňuje.

Nicméně, jak pan profesor Oláh, tak i já se dnes už spíše držíme v pozadí a své role vidíme v pomoci těm, kteří pokračují v námi začaté práci. Vždy je totiž důležité se potkávat, vzájemně se učit a předávat si informace. Minimálně proto, aby jednou již nabyté zkušenosti nezmizely v propadlišti dějin a nebylo nutné je znovu objevovat.

Současná doba je velmi uspěchaná. Proto je konference IZOLACE místem, kde kromě unikátních informací, které byste jinak jen těžko sháněli, dostanete i čas na setkání s přáteli z oboru nebo třeba s obchodními partnery.

Jako pořadatelé jsme si nikdy nevedli striktní statistiky o počtu návštěvníků nebo přednášejících na jednotlivých ročnících konferencí. Nicméně kapacitu sálu na výstavišti jsme vždy zaplnili. To představuje rok, co rok dvě stovky posluchačů, kteří si udělají čas a přijdou si poslechnout novinky z oboru, nebo alespoň pozdravit přátele a kamarády. Příjemnou atmosféru vždy podtrhuje dobré jídlo a pití.

Pro všechny, kteří konferenci IZOLACE 2024 navštíví (čtvrtek 15. února 2024, Výstaviště PVA EXPO Praha – Letňany), mám vzkaz – určitě vás mile překvapí její obsah, který je tentokrát velmi našlapaný. Věnovat se bude tématu Poruchy nejen fotovoltaické aneb Co už střecha nevydrží. Kompletní program už teď najdete na Konference – IZOLACE.cz, kde také probíhá registrace. Těšit se samozřejmě můžete na tradiční přátelskou atmosféru, která je pro konference IZOLACE tak charakteristická.

Doc. Ing. Marek Novotný, PhD.
jeden ze zakladatelů tradice konferencí IZOLACE