Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Difúzně otevřená přístavba v systému Diffuwall

Certifikovaný difúzně otevřený konstrukční systém Diffuwall lze použít i jako moderní přístavbu ke staršímu zděnému domu.

Starší zděné rodinné domy je potřeba v mnoha případech rozšířit, zvětšit užitnou plochu. Kromě tradičního zdiva se nabízí k výstavbě rovněž varianta s dřevěnou nosnou konstrukcí. V našem případě se jedná certifikované difúzně otevřené souvrství Diffuwall.

Oproti obvyklé dřevostavbě s krovem a obytným podkrovím, případně bungalovu se šikmou střechou na vaznících, je zmiňovaná přístavba odlišná v několika faktorech:

•        Jedna stěna je přisazena k původnímu smíšenému zdivu

•        Stavba je kryta plochou střechou

•        Plochá střecha je koncipována jako difúzně uzavřená s tepelnou izolací z EPS

Smíšené, převážně kamenné zdivo z opuky je křivé, proto odsazení přilehlé stěny dřevostavby je přibližně 50-120 mm. Prostor bude v celé šířce dodatečně vyplněn od hydroizolace na základu až po oplechování atiky sypaným grafitovým polystyrenem. Boky budou na vnější straně uzavřeny přesahující dřevovláknitou izolací. Izolace dřevostavby bude navazovat na fasádu zdiva. Kontaktní napojení dřevostavby a stávající převážně kamenné stěny dělá z nesourodých materiálů "vnitřní příčku", protože interiér bude obýván a vyhříván na obou stranách. 

Jednoplášťová plochá střecha je izolovaná polystyrenem v tloušťce 250 - 300 mm.

Fasáda dřevostavby bude předsazená z fasádních plechů Corten ve světle hnědé barvě.

Fotodokumentace a další podrobnější informace jsou v aktualitě na webu INSOWOOL.


 
 
Reklama