Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Rekonstrukce roubenky, přiteplení Pavatexem v interiéru

Některé staré roubené stavby mají zachovalou dřevěnou konstrukci, potřebují ale většinou obnovit stěny, okna, dveře a střechu, aby umožnily plnohodnotné bydlení bez velkých nároků na vytápění.

Dřevo jako stavební materiál se používá tisíce let. Jeho spolehlivost a trvanlivost je v uplynulých staletích prokazována na celém světe. Jedním z mnoha důkazů ve středních Čechách je bývalá hájenka, pocházející přibližně z roku 1870. Postavil ji tehdy šlechtický rod Thurn-Taxisů, vlastnící blízký zámek Loučeň.

Nutnost obnovit veškeré elektroinstalační vedení, vodu, odpad a topení vedlo projektantku k netradičnímu pojetí umístění izolačních desek v interiéru. Desky Isolair tl. 40 mm jsou předsazeny o několik centimetrů před vnitřní líc trámů roubení. Tím se eliminuje hodně nerovná plocha a zároveň vytváří mezera pro nové instalace. Zdánlivě „slabé“ přiteplení bude v následujících letech doplněno další dřevovláknitou izolací na vnější straně. Původní architektonický ráz roubení bude vytvořen odpovídajícím dřevěným obkladem.

Z důvodu sjednocení interiérových povrchů a umožnění vést v mezeře nové instalace po všech stěnách, jsou rovněž všechny příčky oboustranně opláštěny, tentokrát deskou Isolair tl. 22 mm. Jemná hliněná omítka společně s dřevoláknem ponechá na všech svislých površích duch přírodního stavitelství. Konstrukce si zachová fyzikální status "difúzně otevřená" a současně přiměřeně vzduchotěsná.

Oboustranné zateplení roubenky prodlouží životnost nosné konstrukce na další desetiletí, možná staletí. Citlivým konstrukčním zásahem se historická stavba vysoce zhodnotí a dnešní majitelce nabídne plnohodnotné bydlení i po 150 letech od výstavby.

Fotodokumentace a základní informace o rekonstrukci je v aktualitě na webu INSOWOOL.


 
 
Reklama