Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Jak na správné zateplení půdy?

Variant zateplení půdy existuje několik. Pokud není dostatečná světlá výška pod šikmou střechou na vložení izolace pouze nad trámy, je možné vkládat izolaci mezi a poté nad či pod trámy (do podhledu).

Velmi záleží na tom, zda je ve stávající stropní konstrukci funkční parotěsnící zábrana, například v podhledu stropu posledního podlaží. Od toho se odvíjí další řešení. Jestliže tam parotěsnící zábrana není, je nutné ji do konstrukce vždy doplnit, aby nemohlo docházet ke kondenzaci v konstrukci. „Variant zateplení půdy existuje několik. Pokud není dostatečná světlá výška pod šikmou střechou na vložení izolace pouze nad trámy, je možné vkládat izolaci mezi a poté nad či pod trámy (do podhledu). V případě zateplení mezi trámy se ale snižuje povrchová teplota v zhlaví trámů, hrozí zde kondenzace a následná hniloba zhlaví trámů. Proto tuto variantu primárně nedoporučujeme, hlavně pokud není zateplená fasáda domu, ačkoli se v praxi používá,“ upozorňuje architektka Tereza Vojancová ze společnosti URSA.

Pokud je na půdě dostatek místa, je to ideální varianta a lze izolovat pouze nad trámy. Jestliže se má půda používat jako úložný prostor, lze aplikovat následující řešení. Podlaha půdy se očistí, aby bylo možné na ni položit parotěsnící vrstvu, není-li v konstrukci stropu níže. Parotěsnící vrstvu je třeba položit souvisle, napojit pásy folie mezi sebou, na všechny pronikající konstrukce, obvodové zdi apod. Na ni se uloží dřevěný rošt, který se vyplňuje minerální izolací. Shora se na dřevěný rošt přidělají prkna s drobnými mezerami.

Více informací


 
 
Reklama