Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

PAVATEX a panelová technologie v dřevostavbách

Difúzně otevřená certifikovaná souvrství obvodových plášťů v koncepci firmy Insowool se realizují dvěma technologiemi. Buď na staveništi, nebo výroba panelů v halách. Oba způsoby jsou si rovnocenné.

Panelová technologie výroby a následná montáž má oproti staveništní výstavbě několik výhod:

  • Sestavování stavebních materiálů do panelů je nezávislé na počasí
  • Samotná montáž panelů na základové desce může být prováděna za příznivých povětrnostních podmínek i v zimním období
  • Vedení stavební firmy má lepší možnost kontroly a ověřování kvality
  • Z povětrnostních důvodů není zanedbatelné podstatné zkrácení montáže hrubé stavby na staveništi, v převážné většině případů je potřeba jen několik dní
  • Výroba prefabrikátů zahrnuje nejen obvodové stěny, ale rovněž příčky, leckdy i stropy a střechy
  • Ukládání celostěnových panelů umožňuje bezproblémovou výstavbu v prolukách mezi dvěma sousedními objekty

Naše zkušenosti ukazují, že výroba panelů v hale, v suchém a teplém prostředí, a následná několikadenní montáž na staveništi, je ideální způsob, jak se věnovat stavbě dřevostaveb prakticky po celý rok.

Stavební firmy, se kterými spolupracujeme, mají mnohaleté zkušenosti a ověřené technologické postupy. Rovněž splňují požadavek daný NV č. 163/2020 Sb., ve znění dalších NV, a mají svoje vlastní Certifikáty výrobku a Stavebně technické osvědčení v licenci převzaté od Insowool s.r.o. V případě konkrétních dotazů na realizační firmu všem investorům rádi doporučíme a zprostředkujeme kontakt buď v daném regionu nebo se zhotovitelem s celorepublikovou působností.

Ukázka a základní informace o této technologii je zmíněna v aktualitě na webu INSOWOOL.

 
 
Reklama