Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Fasádní omítkové prvky Sto-Ecoshapes - sériově vyráběné unikáty

Datum: 6.8.2018 03:00  |  Organizace: Sto s.r.o.  |  Firemní zpráva

Sto-Ecoshapes jsou prefabrikované omítkové prvky pro fasádu, které i přes svou sériovou výrobu mohou být upravovány architekty a dávat fasádě neopakovatelný vzhled. Jejich použití urychluje procesy na stavbě a díky neměnné kvalitě povrchu zajišťuje maximální jistotu výsledku.

Sto s.r.o.
Čestlice 271
251 70 Dobřejovice

tel.:225 996 311
e-mail:
web:www.sto.cz

„Standardizované “ výrobky provázejí stavění už od antiky, přesto byla standardizovaná, nebo dokonce opakující se úprava fasád v posledních letech skutečně zapovězena. Ale stejně, jako se v poslední době celkově prosadil pozitivní přístup k prefabrikovaným stavbám, obstojí dnes díky rozšířené možnosti individualizace i sériové přístupy k úpravě fasády. Díky digitalizaci spojují aktuální výrobní postupy přednosti sériové výroby s možnostmi individualizace výrobků, řízené zákazníkem. Stereotypní opakování je nahrazováno individualizovaným sériovým produktem.

Sto-Ecoshapes se vyrábějí podle zadání projektanta/architekta v maximálním formátu 840 x 420 x 8 milimetrů. Ať už monochromatické nebo barevné, přísně geometrické, zaoblené nebo v přesném uspořádání: individualizovaný design Sto-Ecoshapes je možné ovlivnit úpravou mnoha parametrů - tvarem, texturou, vzory nebo barevností. U tvarů je limitem jedině maximální formát, u textur je osm základních standardně k dispozici, další je možné vyrobit dle požadavku architekta objektu. Vzhled vzoru záleží jen na představivosti tvůrce, možnosti jsou neomezené – často se například objevují pravidelné i nepravidelné geometrické obrazce. Řemeslně provázený proces prefabrikace, v jehož průběhu se plní šablony zbarvenou surovou masou, umožňuje i malé série. Kromě toho je možné řemeslně texturovat povrchy a opatřit je aditivními barevnými odstíny a přísadami (např. efektní směsí skla).

Prvky Sto-Ecoshapes jsou předurčeny pro použití na fasádních zateplovacích systémem Sto. Ale lze je použít i v případech, kdy investor neuvažuje o zateplení - na monolitických stěnách lze těmito prvky nahradit standardní vrchní omítku. Prvky se díky své elastičnosti hodí i na jednostranně prohnuté plochy (minimální rádius: 12 cm), což u zaoblených hran silně podpoří charakter minerálního pláště, zahalujícího celou budovu. Trvanlivost a odolnost proti nárazu odpovídají – v závislosti na podkladu – provedení s klasicky zpracovanou omítkou. Ve smyslu „economical design possibility” umožňují prvky Sto-Ecoshapes individuální úpravy fasády, střižené na míru, a to se a všemi výhodami prefabrikace sériové výroby. Navíc zajišťují, že realizace plánu proběhne přesně podle zadání.

Další informace o možnostech fasádních omítkových prvků Sto-Ecoshapes včetně zajímavých referenčních objektů najdete na www.sto.cz


 

Sdílet:  ikona Facebook  ikona TwitterTisk Související z oboru

© cherokee4 - Fotolia.com

Nová směrnice pro navrhování ochrany staveb před vodou

25.4.2019 | Ing. Luboš Káně, Ph.D., technický ředitel DEK a.s. Praha, předseda České Hydroizolační společnosti ČSSI
Článek informuje o jedné ze směrnic vydávaných Českou hydroizolační společností Českého svazu stavebních inženýrů (ČHIS). Směrnice ČHIS 01 obsahuje zásady správného návrhu spolehlivé ochrany staveb před nežádoucím působením vody a vlhkosti a doporučenou metodiku pro navrhování a posuzování hydroizolačních konstrukcí podle spolehlivosti.

Využití vakuových izolací při sanacích problematických detailů stavebních konstrukcí

11.3.2019 | Ing. Vítězslav Novák, doc. Ing. Jiří Zach, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, Ing. Jan Plachý, Ph.D., Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Katedra stavebnictví
Při výstavbě i rekonstrukci se velmi často setkáváme z tepelnětechnického hlediska s problematickými detaily. Při řešení těchto detailů jsme velmi často limitováni maximální možnou tloušťkou tepelné izolace. V těchto detailech se nabízí využití tzv. superizolačních materiálů, tedy materiálů, které dosahují velmi nízkých hodnot součinitele tepelné vodivosti. Příspěvek je zaměřen na využití těchto superizolačních materiálů při sanaci tepelných mostů vznikajících v oblasti ostění výplní otvorů.

Bohumínský ROCKWOOL přispívá ke zlepšení kvality ovzduší v regionu

28.2.2019 | Ing. Halina Kučerová
Na podzim loňského roku spustil výrobce tepelných izolací zkušební provoz recyklační linky pro zpětné využití kamenné vlny. Díky tomu projede městem o 1 800 kamiónů méně. A hned v lednu letošního roku uzavřel ROCKWOOL s Moravskoslezským krajem dobrovolnou dohodu, která přispěje k dalšímu zlepšení kvality ovzduší v regionu.

Chytrá fasáda ze židlí

6.2.2019 | Ing. arch. Petr Brandejský, redakce
Proměna bývalého nezajímavého autosalonu v showroom kancelářského nábytku a sídlo společnosti, s osobitým a ojedinělým vzhledem, byla vytvořena z více než devíti set černých plastových sedáků. Fasáda působí jako abstraktní poutač a nápaditě evokuje náplň showroomu. Autoři po právu obdrželi dvě prestižní ocenění.

Vocelovka přivítá klempíře z Česka i Slovenska. Už po pětadvacáté

13.1.2019 | Mgr. Václav Kodým
Ve spolupráci s největším českým výrobcem titanzinkových krytin, společností Rheinzink, pořádá Vocelovka i letos v lednu dva turnusy týdenních klempířských seminářů.

Témata 2019

Tabulky a výpočty

Partneři - Izolace střechy fasády

Doporučené články

Výpočty

Redakce TZB-info natočila