Minerální skelná izolace ­URSA PUREONE pro konstrukce šikmých střech

Datum: 27.3.2017 5:22  |  Organizace: URSA CZ s.r.o.  |  Firemní zpráva

Správně navržená tloušťka minerální izolace jako výplň konstrukce minimalizuje tepelné ztráty. Důsledně aplikovaná minerálně vláknitá izolace pak zajistí správnou funkčnost celé konstrukce.

URSA CZ s.r.o.
Pražská 810/16
102 21 Praha 10

tel.:281 017 374
e-mail:
web:www.ursa.cz

Minerální skelná izolace není „jen“ výplň. Minerální skelná izolace URSA ­PUREONE je výplní velmi důležitou. K dosažení požadovaného, nízkonákladového či pasivně-efektivního standardu je potřeba počítat s dostatečnou tloušťkou. Správně navržená tloušťka minerální izolace jako výplně konstrukce pak minimalizuje tepelné ztráty.

Za nejvyšší přednost minerálně vláknitých izolací je považována její prodyšnost. Ta se v certifikačním kódu označuje jako MU1 a znamená 100% paropropustnost. Pak případná zabudovaná vlhkost může ve střešním souvrství odcházet difuzní fólií do odvětrávané vzduchové mezery. Tím jsou pak nejlépe chráněny právě nosné prvky šikmé střechy – krokve. Aby se i odborník lépe vpravil do systémového zateplování šikmých střech, je dobré si zopakovat pár pojmů, které tepelněizolační firmy používají.

Součinitel tepelné vodivosti λD

Tzv „lambda“ je deklarovaná hodnota výrobcem λD (W/mK). Tento ukazatel je definován výrobcem a následně akreditován laboratoří. Je tedy stanoven experimentálně. Čím nižší „lambda“, tím materiál lépe izoluje.

Tepelný odpor RD

Je pro minerálně vláknitý materiál v označení RD taktéž deklarovaná hodnota a to pro každou tloušťku zvlášť. Čím větší tloušťka izolace, tím většího tepelného odporu RD (m2K/W) lze dosáhnout. S tím souvisí i menší ztráty produkovaného tepla.

Tepelný odpor R

Tepelně izolační vlastnost celé stavební konstrukce s jednotlivými vrstvami materiálů. Je-li známa hodnota součinitele tepelné vodivosti vrstvy materiálu, pak lze stanovit tepelný odpor jednotlivých vrstev. Pro celou konstrukci je pak stanoven tepelný odpor R (m2K/W) sumarizovaným součtem těchto tepelných odporů. Čím více a čím mocnější vrstvy s velmi nízkou lambdou v konstrukci jsou, tím vyšší je hodnota tepelného odporu.

Součinitel prostupu tepla U

Izolační schopnost celého souvrství konstrukce je vyjádřena součinitelem prostupu tepla U (W/m2K). Jde o výpočtovou hodnotu. Čím nižší je hodnota součinitele, tím se konstrukce umí lépe bránit únikům tepla. Jde o hodnotu, která je legislativou stanovena normativně. Vypočtenou hodnotu lze s touto legislativně stanovenou hodnotou porovnávat a také ji vlivem množství tepelné izolace v konstrukci měnit na energeticky efektivnější. Tímto došlo k vyhranění základních pojmů tepelně izolačních parametrů, které jsou specifické pro materiál jako takový a pro celou stavební konstrukci.

izolace šikmé střechy ursa pureone minerální skelná izolace vata
 

Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk 


Související z oboru

Detail rohového kotvení membránových konstrukcí

2.7.2018 | Ing. Jan Vecko, ATELIER SMA, Studio membránové architektury
Článek řeší problematiku návrhu rohového kotvení membránových konstrukcí, využívající pro vnesení vnitřního předpětí obvodová lana. Správný návrh rohového kotvení je zásadní pro funkčnost celé membránové konstrukce, a musí být vždy navržen s ohledem na dva základní kritéria. Jedná se o montážní proces, kdy se pomocí rektifikačních prvků vnáší do celé konstrukce potřebné předpětí a dále se jedná o poinstalační statickou funkci, kdy jsou do nosné konstrukce distribuovány tahové síly od předpětí a zejména zatížení konstrukce.

Témata 2018

Tabulky a výpočty

Partneři - Izolace střechy fasády

Doporučené články

Výpočty

Redakce TZB-info natočila

 
 

Aktuální články na ESTAV.cz„Soutěž o nejlepší projekt“ pro studenty od společnosti Wienerberger má své vítězeJak utlumit hluk ze stavebních prací? Postavte si stan!Na Vysočině přibylo do června 671 bytů, meziročně o 60 % víceZájem o státní půjčky na bydlení po prvotním náporu ochabl