Minerální skelná izolace ­URSA PUREONE pro konstrukce šikmých střech

Datum: 27.3.2017 5:22  |  Organizace: URSA CZ s.r.o.  |  Firemní zpráva

Správně navržená tloušťka minerální izolace jako výplň konstrukce minimalizuje tepelné ztráty. Důsledně aplikovaná minerálně vláknitá izolace pak zajistí správnou funkčnost celé konstrukce.

URSA CZ s.r.o.
Pražská 810/16
102 21 Praha 10

tel.:281 017 374
e-mail:
web:www.ursa.cz

Minerální skelná izolace není „jen“ výplň. Minerální skelná izolace URSA ­PUREONE je výplní velmi důležitou. K dosažení požadovaného, nízkonákladového či pasivně-efektivního standardu je potřeba počítat s dostatečnou tloušťkou. Správně navržená tloušťka minerální izolace jako výplně konstrukce pak minimalizuje tepelné ztráty.

Za nejvyšší přednost minerálně vláknitých izolací je považována její prodyšnost. Ta se v certifikačním kódu označuje jako MU1 a znamená 100% paropropustnost. Pak případná zabudovaná vlhkost může ve střešním souvrství odcházet difuzní fólií do odvětrávané vzduchové mezery. Tím jsou pak nejlépe chráněny právě nosné prvky šikmé střechy – krokve. Aby se i odborník lépe vpravil do systémového zateplování šikmých střech, je dobré si zopakovat pár pojmů, které tepelněizolační firmy používají.

Součinitel tepelné vodivosti λD

Tzv „lambda“ je deklarovaná hodnota výrobcem λD (W/mK). Tento ukazatel je definován výrobcem a následně akreditován laboratoří. Je tedy stanoven experimentálně. Čím nižší „lambda“, tím materiál lépe izoluje.

Tepelný odpor RD

Je pro minerálně vláknitý materiál v označení RD taktéž deklarovaná hodnota a to pro každou tloušťku zvlášť. Čím větší tloušťka izolace, tím většího tepelného odporu RD (m2K/W) lze dosáhnout. S tím souvisí i menší ztráty produkovaného tepla.

Tepelný odpor R

Tepelně izolační vlastnost celé stavební konstrukce s jednotlivými vrstvami materiálů. Je-li známa hodnota součinitele tepelné vodivosti vrstvy materiálu, pak lze stanovit tepelný odpor jednotlivých vrstev. Pro celou konstrukci je pak stanoven tepelný odpor R (m2K/W) sumarizovaným součtem těchto tepelných odporů. Čím více a čím mocnější vrstvy s velmi nízkou lambdou v konstrukci jsou, tím vyšší je hodnota tepelného odporu.

Součinitel prostupu tepla U

Izolační schopnost celého souvrství konstrukce je vyjádřena součinitelem prostupu tepla U (W/m2K). Jde o výpočtovou hodnotu. Čím nižší je hodnota součinitele, tím se konstrukce umí lépe bránit únikům tepla. Jde o hodnotu, která je legislativou stanovena normativně. Vypočtenou hodnotu lze s touto legislativně stanovenou hodnotou porovnávat a také ji vlivem množství tepelné izolace v konstrukci měnit na energeticky efektivnější. Tímto došlo k vyhranění základních pojmů tepelně izolačních parametrů, které jsou specifické pro materiál jako takový a pro celou stavební konstrukci.

izolace šikmé střechy ursa pureone minerální skelná izolace vata
 

Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk 


Související z oboru

Specialisté na střechy se opět sešli v Letňanech

17.3.2018 | Vlastimil Růžička, redakce
Společnost A.W.A.L zabývající se stavební fyzikou a stavebními izolacemi pořádala již 19. ročník konference, tentokrát na téma Provozní střešní pláště a další problematika plochých střech. Do tématu se kromě klasické patologie zahrnují i poruchy plochých střešních plášťů, včetně ukázek pozitivních příkladů technických řešení a jejich použití v konstrukční praxi.

Posúdenie vplyvu objemovej hmotnosti na bezplameňové horenie celulóznej izolácie

12.2.2018 | Ing. Peter Rantuch, PhD., Ing. Jozef Martinka, PhD., prof. Ing. Karol Balog, PhD., Ing. Hana Kobetičová, Slovenská technická univerzita v Bratislave a Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Ústav integrovanej bezpečnosti, Trnava
Celulózna izolácia patrí medzi menšinové typy tepelno-izolačných materiálov, ktorých použitie však v posledných rokoch výrazne narastá. Cieľom príspevku je posúdenie vplyvu jej objemovej hmotnosti na procesy tlenia a žeravenia. Ako iniciátor bol použitý odporový drôt. Okrem vizuálneho pozorovania bola zaznamenávaná taktiež koncentrácia oxidov uhlíka a optická hustota dymu. Výsledky boli vyhodnotené formou grafov a tabuliek.

Polemika o vymezení ploch na střechách s vhodnou ochranou proti pádu

10.2.2018 | Vlastimil Růžička, redakce
Nařízení vlády ČR č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu vyvolalo polemiku, kterou si vám dovolujeme představit: názory tří odborníků na střechy a bezpečnost práce.
© Fotolia.com

První zkušenosti s aplikací nové legislativy v oblasti ochrany staveb proti radonu

22.1.2018 | prof. Ing. Martin Jiránek, CSc., ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Článek rozebírá dopad nového atomového zákona a jeho prováděcí vyhlášky na návrh protiradonových opatření zejména ve stavbách pro bydlení. Vysvětlena je souvislost mezi nově zavedenou referenční úrovní a optimalizací návrhu, která na rozdíl od minulosti nabývá na významu. Podrobně jsou rozebrány důvody, které hovoří proti novému ustanovení zákona, že radonový index pozemku se nemusí stanovovat v případě, kdy je projektováno preventivní protiradonové opatření založené na odvětrání radonu z podloží.
© Fotolia.com

Případ pádu střechy sportovní haly v České Třebové míří k soudu

20.1. 10:20   Případ pádu střechy sportovní haly v Č. Třebové míří k soudu. Okresní státní zástupkyně v Ústí nad Orlicí Alena Provazníková podala obžalobu pro obecné ohrožení z nedbalosti na statika a projektanta. více >>>
 
 

Aktuální články na ESTAV.czWebinář: Otázky a odpovědi z Wienerberger fóra 2018 - Tepelná technikaČisté tržby mezinárodního koncernu Lindab v roce 2017 vzrostly na 826,6 mil. EURBřeclavská nemocnice vsadila na energetické úspory. Ročně na energiích ušetří okolo 40 %Luxusní a inteligentní bydlení ze staré prádelny vzniklo v Brně