Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

RHEINZINK - Školení klempířů 2012

Seminář A proběhne na téma „Praktické použití materiálu RHEINZINK na střešní krytiny a oplechování“. Seminář B zaměřený na „Praktické použití jednotlivých klempířských detailů při realizaci na konkrétní střeše“ je nástavbový stupeň pro absolventy Semináře A.

Pro klempíře připravila společnost RHEINZINK na začátek roku 2012 tradiční, 18. odborné školení klempířů:

Seminář A základní

  • 30.1. – 3.2. 2012
  • SOU Vocelova, Hradec Králové

Seminář A proběhne v již osvědčené formě na téma „Praktické použití materiálu RHEINZINK na střešní krytiny a oplechování“. Největší důraz bude tradičně kladen na praktické procvičení nejčastěji se vyskytujících detailů formou oplechování stolních modelů (dilatační okapnice, napojení na svislou zeď, vnitřní roh, hřeben, nároží, komín v plechové krytině aj.). Určitý časový prostor bude věnován též pájení materiálu. Praktické cvičení je doplněno o nutné teoretické základy tak, aby řemeslník získal co nejucelenější informace.

Seminář B nástavbový
  • 12.3.-16.3. 2012
  • Herzogenburg, Rakousko

Seminář B zaměřený na „Praktické použití jednotlivých klempířských detailů při realizaci na konkrétní střeše“ je nástavbový stupeň pro absolventy Semináře A. Zde jsou prakticky procvičovány další důležité detaily střechy s cílem prohloubení a rozšíření stávajících poznatků a řemeslné dovednosti. Každý účastník pracuje samostatně na zmenšeném modelu reálné střechy, kde jsou koncentrovány všechny důležité klempířské detaily. Podmínkou účasti je absolvování Semináře A.

Úvodní teoretická část a průběžné přednášky školení A i B se konají v učebně vybavené konferenční technikou. Praktická část školení proběhne v dílně, kde má každý pracovník k dispozici svůj vlastní stůl s nářadím, materiál určený ke zpracování a dřevěné modely pro oplechování. Řemeslníci následně obdrží potvrzení účasti na semináři firmy RHEINZINK.

Podrobnější informace o školení klempířů včetně přihlášky si vyžádejte na info@rheinzink.cz nebo na telefonu číslo 325 611057.


RHEINZINK ČR, s.r.o.
logo RHEINZINK ČR, s.r.o.

RHEINZINK je výrobce značkového titanzinku pro střechy, fasády a odvodňovací systémy. Přírodní titanzinek RHEINZINK vyniká kvalitou a bezúdržbovostí, nemusí se natírat. K dalším přednostem materiálu patří dlouhá životnost, ohleduplnost k životnímu ...

 
 
Reklama