Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

VISAGE Luminiscentní (ve tmě zářící) omítka

Novinkou na českém trhu je tenkovrstvá dekorativní omítka CT 730 se světelným efektem, pro použití v interiéru i exteriéru. Je odolná vůči povětrnostním vlivům a má nízkou nasákavost a vysokou pružnost.

Omítka Ceresit CT 730 je určena ke zhotovení tenkovrstvých dekorativních omítek a ozdobných ploch povrchů fasád. Umožňuje aplikaci na tradičních podkladech z vápeno-cementových omítek, na betonových površích, sádrových podkladech, dřevoštěpových a sádrokartonových deskách. Omítka CT 730 je určena pro aplikaci na vrstvu vyztuženou armovací sítí v kontaktních systémech zateplení budov Ceresit Ceretherm (ETICS) za použití desek z polystyrénu.

Obzvláště je doporučena k použití na ozdobné prvky fasád. Omítku je vhodné použít pro detaily a informační obrazce v komunikačních prostorách veřejných budov – tedy např. pro označení směru únikových cest v podzemních garážích, nákupních centrech apod.

Omítka umožní do plochy stěny zapracovat ornamenty, reklamní sdělení nebo zvýraznění architektonických prvků. Intenzita luminiscenčního efektu je podmíněna existencí světelného zdroje a jeho silou. Vlastní emise světla je časově omezena, jako je tomu i u jiných běžných výrobků s tímto světelným efektem.

PŘÍPRAVA PODKLADU
Nerovnosti vyplňte, např. opravnou maltou Ceresit CT 29. Intenzivní znečištění, vrstvy s nízkou přídržností, malířské nátěry z pružných fasádních barev, barev vápenných i klihových, tapety nebo vrstvy z ostatních disperzních lepicích hmot je nutné celoplošně odstranit. Nasákavé podklady nejprve ošetřete hloubkovým základním nátěrem Ceresit CT 17 a po minimálně 2 hod. schnutí natřete základním nátěrem CT 16. Omítku nanášejte až po úplném vyschnutí základního nátěru. Zatížení vlhkostí ze strany podloží může způsobit poškození omítky CT 730, a proto je nutné v místech možného výskytu vlhkosti zajistit vytvoření dostatečně silné hydroizolační těsnicí vrstvy zabraňující pronikání vlhkosti nebo provést takové opatření, aby byla vlhkost v podkladu vyloučena.
 
 
Reklama