Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Hydroizolace a izolace proti radonu - přehled trhu

Izolační systémy zajišťují ochranu stavebního díla před nežádoucími účinky vnějšího i vnitřního prostředí. Přehled českého trhu s hydroizolacemi a izolacemi proti radonu s odkazy a kontakty na výrobce a zastoupení firem dodávajících tyto izolace na náš trh nabízí následující článek.

Za hydroizolace považujeme takové opatření, které zabraňuje vnikání vody ve všech skupenstvích do stavební konstrukce a do vnitřních prostorů stavebního objektu, a nebo ve specifických stavbách, ze stavebního objektu do vnějšího prostoru (žumpa, vodojem).

Hydroizolační materiály označujeme dle použité izolační hmoty, i tak je provedeno základní označení poskytovaných výrobků na českém trhu. Převážně se jedná o hmoty:

  • živičné - hydroizolace asfaltové a dehtové
  • z plastů a pryže - hydroizolace syntetické
  • jiné hydroizolace - jílové hmoty skla, kovy

Všechny pobytové prostory objektů stavěných na podloží se středním nebo vysokým radonovým rizikem musí být dnes chráněny proti radonu. Požadavky na ochranu udává norma ČSN 730601 Ochrana staveb proti radonu z podloží. Obecně se jedná o izolace proti škodlivému záření - pro občanskou výstavbu jsou pak podstatné izolace radonové.

Dle způsobu zpracování výše zmíněných izolací je možné je rozdělit na: nátěrové, stříkané, stěrkové, lepené, natavované, svařované, mechanicky připevňované (laky, emulze, suspenze, tmely) apod.

V prvním sloupci tabulky je uvedena značka spolu s odkazem na www stránky výrobce nebo dovozce. Ve druhém sloupci jsou odkazy na kontaktní informace na výrobce nebo dovozce v TZB-adresáři firem. Všechny údaje jsou ověřeny a potvrzeny přímo výrobcem nebo dovozcem.

Značka Firma www   Hydroizolace asfaltové Hydroizolace syntetické Izolace radonová
AIDA KIESOL, SULFITON Remmers CZ, s.r.o. www   stěrky, injektáže  
AKCEPT AKCEPT CZ a.s. www    
AQUAFIN Schomburg Čechy a Morava s.r.o. www   stěrky, injektáže  
AQUAPLAST, FATRAFOL FATRA, a.s. www      
ARMOURBASE IKO s.r.o. www      
BAUTEX DELTA ETS Engineering www      
BITAGIT, SKLOBIT, ELASTODEK, SKLODEK KRPA DEHTOCHEMA, a.s. www      
BÖRNER Börner Georg GmbH org. sl. www    
BÜSSCHER Büsscher und Hoffman s.r.o. www    
DEHTOCHEMA, BITUMAT DEHTOCHEMA BITUMAT a.s. www      
DELTA DÖRKEN, spol. s r.o. www      
ELASTEK, GLASTEK, DEKPLAN, DEKFOL Dektrade, a.s. www  
ELASTOFOL Trelleborg Industries CS, s.r.o.      
FIRESTONE, FIELD, Giulio Strazza MADT a.s. www    
GRANITOL GRANITOL a.s. www      
GUTTABIT Gutta ČR Praha spol. s r.o. www      
CHARBIT Charvát a.s. www      
JUTA - Junifol, Jutafol, Jutacon, Jutadach JUTA a.s. www    
NOVAGLASS, FLAG NOVAGLASS www  
PARABIT PARABIT Technologies, s.r.o. www      
PARAMO PARAMO, a.s. www      
PASCAL COLEMAN S.I. a.s. www    
PENEFOL, LITHOPLAST, FLAGON LITHOPLAST s.r.o. www      
PLUVITEC BOHEMIA FR SYSTEMS, spol. s r.o. www  
PROTAN IZOLPROTAN s.r.o. www      
PROTEC, CEFIL, SAPPI, PLASTIFLEX, POLISYSTEM EUROTEC PRAHA s.r.o. www    
SIKA TROCAL, SARNAFIL Sika CZ s.r.o. www      
SUNFLEX TART, s.r.o. www      
SYSTÉM PLATON Stavisol www  
VANDEX ITC - International, s.r.o. www   stěrky    
VEDPLAN, VEDAFOL VEDAG-ČR spol. s.r.o. www  


 
 
Reklama