Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Novinka na trhu přípravků pro záchranu dřeva napadeného hmyzem nebo houbami

Pokud jste někdy zažili ten pocit, když zjistíte, že se do vašeho domu, chalupy či chaty nebo nábytku či parket pustili tesaříci, červotoči, hrbohlavi nebo nějaký druh dřevokazné houby, jistě mi dáte za pravdu, že je to pocit velice nepříjemný.

Tito nezvaní hosté jsou jak známo docela odolní a jsou s to způsobit značné škody, a to ne jen materiální. Musíte-li vyměnit krov na své chalupě, je to nákladné, avšak jedná-li se například o dřevěnou kulturní památku, bolí to dvojnásob. Proto lidé od nepaměti hledali způsoby, jak dřevo před napadením ochránit (tzv. preventivní ochrana). Přes všechnu snahu a dosažené pokroky však k napadení stále dochází, neboť zkrátka a dobře nic není věčné. Byly tedy vyvinuty různé metody a prostředky, jak dřevo, které již bylo napadeno, zachránit (tzv. sanace). Opět bylo dosaženo značného pokroku, avšak stále bylo co zlepšovat.
Proti hmyzu i houbám do hloubky i bez injektáže!

Takový pocit měli i odborníci z oddělení výzkumu a vývoje ve firmě Adkalis, která je již 50 let jedním z klíčových výrobců prostředků pro ochranu dřeva ve Francii. Vytknuli si ambiciózní cíl: vyvinout přípravek, který by dokázal dostat účinné látky hluboko do dřeva i bez injektáže, zkrátka jen povrchovou aplikací. Tak hluboko, aby svou smrtící dávku dostaly i ty larvy, které se ukryly několik centimetrů hluboko ve dřevě. Jak toho docílit ? Ohledně účinných látek bylo celkem jasno – výběr úředně povolených biocidů není zas tak široký, avšak permethrin ((3-fenoxyfenyl) methylester kyseliny 2,2-dimethyl-3-(2,2-dichlorovinyl) cyklopropankarboxylové) a propikonazol (1-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1,2,4-triazol) jsou osvědčené biocidy. První zatočí s larvami hmyzu, druhý se postará o houby. Zároveň je možné je použít v obytných místnostech. Ale jak je dostat dovnitř do dřeva v dostatečné koncentraci? Zpočátku se to zdálo nemožné, avšak kde je vůle, je i cesta. Ne nadarmo je Adkalis firmou zaměřenou na inovace. Díky využití laboratoří, velkoryse vybavených nejmodernějšími přístroji včetně chromatografie, a díky vlastnímu vývoji alkydových pryskyřic se to nakonec podařilo. Výsledek je neortodoxní a skutečně inovativní. A hlavně – účinný. Je to totiž gel. Právě toto skupenství přináší rozhodující výhodu: gel nestéká, drží na kolmých stěnách, dokonce i na stropě a to i v daleko tlustší vrstvě, než je vlastně třeba a vytvoří tak dostatečnou zásobu pro nasycení dřeva. I nejvyšší doporučená dávka 450 g/m2 se krásně udrží a má dost času pomalu a nezadržitelně vzlínat do dřeva.

Tak vzniknul přípravek XILIX GEL CURATIF FONGI+, gel s preventivním i sanačním účinkem proti hmyzu i houbám. Jeho účinnost byla kromě mnohých laboratorních testů prověřena 15 lety úspěšného používání. Kromě toho poskytuje Adkalis záruku 10 let na účinnost, kterou garantuje renomovaná pojišťovna.

Jak probíhá ošetření dřeva přípravkem XILIX GEL CURATIF FONGI+?

Především je třeba zdůraznit, že aplikaci musí provádět odborná firma, jejíž zaměstnanci prošli náležitým školením.

Nejprve se za přítomnosti zákazníka provede důkladná prohlídka postižené konstrukce, což umožní:

  1. identifikovat použité dřeviny,
  2. posoudit a kvantifikovat rozsah napadení,
  3. připravit odhad nákladů (například za pomoci programu XILIX EXPERT),
  4. získat odhad spotřeby přípravku XILIX GEL.

Příprava staveniště se vlastně příliš neliší od dosavadní běžné praxe: zajistit větrání, zakrýt plochy, které chceme chránit před potřísněním, resp. rezidui aerosolu, následně je třeba udělat sondy a tím odhalit všechna místa napadení. Zcela zničené, nesoudržné části se pak odstraní až na pevné dřevo. Až potud tedy žádná novinka.

Nyní můžeme přistoupit k vlastní aplikaci XILIX GELu. Gel se stříká vysokotlakou pístovou (nebo membránovou) pumpou na povrch dřeva. Menší plochy lze nanášet i štětcem, je však těžší vytvořit všude stejnou vrstvu správné tloušťky a jde to podstatně pomaleji. Je to biocid, takže je třeba použít ochranné pomůcky.

Výsledkem je bílá vrstva, jejíž tloušťku můžeme jednoduše změřit, čímž si ověříme, že nanášíme správné množství. Bílá barva nám usnadní orientaci, kde už bylo aplikováno. Ale žádné obavy, s tím, jak se bude gel vsakovat, bílá barva postupně zmizí, dřevo bude chvíli vypadat jen jako mokré a po oschnutí na už něm na pohled nic nepoznáte a počkáte-li ještě několik dní (podle klimatických podmínek max. tři týdny), můžete na dřevo aplikovat libovolný nátěr.

Jsou ovšem případy, kdy povrchovou aplikaci nelze provést. To je typicky případ zazděných konců trámů, pozednic, nebo trámů extrémně velkých průřezů. V takových případech provedeme tzv. inokulaci, neboli navrtání dřeva s následným (nízkotlakým) vyplněním vzniklého otvoru gelem.

Ve dřevě tak vzniká ochranná bariéra na dvou úrovních:

  • Uvnitř dřeva je za zamezeno vývoji larev.
  • Na povrchu dřeva je zamezeno nakladení, resp. uzrání vajíček a vylíhnutí larev.

A jaké jsou zkušenosti firem specializovaných na ochranu dřeva?

Zeptali jsme se pana Thierry Sourisseau (vysl. Surisó), majitele firmy TSO Termites, která se sanacemi dřeva zabývá v malebném vinařském kraji v okolí města Bordeaux.

Pane Sourrisseau, jak dlouho již pracujete v oboru ochrany dřeva?

Naše firma už funguje 26 let!

Narážíte při ošetřování dřeva na nějaké problémy?

V minulosti naše firma TSO TERMITES používala technologii injektáže a ano, k problémům docházelo. V případě preventivního ošetření jsme například byli nuceni aplikovat přípravek do injektážních pakrů instalovaných v minulosti, které však často nebyly v dobrém stavu a nebylo možné je použít. Na jednom projektu jsme našli 30 let staré pakry! Nebyly už kompatibilní s naším vybavením. A tím nastal další problém – jediné rozumné řešení bylo navrtat nové díry, to však vedlo k dalšímu oslabení trámů. Tato technologie zkrátka má své limity. Proto jsem byl rád, když se na trhu objevil XILIX GEL do firmy Adkalis.

Kdy a jak jste přešel na XILIX GEL?

Prostě jsem to chtěl vyzkoušet, ze zvědavosti. První výsledky byly pozitivní, místo injektáže jsem dělal postřik gelem. A děláme to tak již tři roky.

Jaké má pro Vás použití XILIX GELu výhody?

Za prvé už nemusíme do dřeva vrtat. Nemusíme vlastně poškozovat konstrukci.

Za druhé ušetříme spoustu času. Lépe se s tím pracuje, je to rychlejší, jistější a jednodušší.

Měl byste konkrétní příklad použití XILIX GELu?

Samozřejmě. Vybavuje se mi hned tento krov:

Tady je dobře vidět vlastní stříkání gelu na dřevo. Je to čistá a přesná práce.
Tady je dobře vidět vlastní stříkání gelu na dřevo. Je to čistá a přesná práce.

První testovací aplikace v České republice

Přípravek XILIX GEL CURATIF FONGI+ byl na francouzský trh uveden již před více než 15 lety. Jeho úspěch na domácím trhu mu otevřel cestu i do zahraničí. Různé varianty XILIX GEL tak postupně začali používat ve Španělsku, v Portugalsku, v Německu, celkem již v deseti zemích evropského kontinentu. Na Polském trhu se již jedná o zavedenou značku a i v Maďarsku se XILIX GEL CURATIF FONGI+ již používá při ochraně kulturních památek (právě teď luteránský kostel v Miskolcu). Již brzy bude XILIX GEL CURATIF FONGI+ dostupný i na českém trhu.

První, pilotní aplikace již v Čechách proběhly. Například na Hamouzově statku ve Zbečně jsme ošetřili tesaříkem silně napadený trám v krovu, který je datován 1791-1792. Aplikace proběhla v půli srpna 2019, a byť podmínky pro ni nebyly zcela optimální (velký průřez trámu, z jedné strany nepřístupný), do konce října 2019 se neobjevily sebemenší známky toho, že by larvy přežily.

Trám očištěný od zcela nesoudržných částí – je vidět značný rozsah napadení.
Trám očištěný od zcela nesoudržných částí – je vidět značný rozsah napadení.
30 minut po aplikaci XILIX GEL CURATIF FONGI+
30 minut po aplikaci XILIX GEL CURATIF FONGI+

Další aplikace byla provedena na hradě Pernštejn, přesněji řečeno na krovu jeho Čínského pavilonu. Po odkrytí šindelové střechy se totiž ukázalo, že krov je v horším stavu, než se očekávalo. Zcela znehodnocené části bylo nutné vyměnit a času bylo málo. Avšak velkou část se podařilo zachránit. Díky našemu přípravku jsme se nakonec obešli bez injektáže, což je obzvláště žádoucí u památkové chráněného objektu. I když účinnost bude možné objektivně vyhodnotit až v příští sezoně, ze zkušenosti jsme si jisti, že ošetřené části jsou zachráněny.

Krokev před aplikací XILIX GEL CURATIF FONGI+
Krokev před aplikací XILIX GEL CURATIF FONGI+
Pozednice bezprostředně po aplikaci XILIX GEL CURATIF FONGI+
Pozednice bezprostředně po aplikaci XILIX GEL CURATIF FONGI+


ADKALIS
logo ADKALIS

Od roku 1964 přední francouzský výrobce přípravků na sanaci a preventivní ochranu dřeva napadeného hmyzem či houbami: AXIL a XILIX GEL FONGI+, unikátní gelový přípravek proti houbám a dřevokaznému hmyzu, který proniká hluboko do dřeva i bez injektáže.