Stezka v oblacích

Datum: 20.11.2016  |  Autor: Radek Ondruch, Ing. Václav Röder, Ph.D., Ing. Jan Valíček, TAROS NOVA s.r.o.

Na Dolní Moravě pod Kralickým Sněžníkem v nadmořské výšce 1116 metrů nad mořem vyrostla unikátní stavba, která nemá ve střední Evropě obdoby, nazvaná Stezka v oblacích. Již samotný název napovídá, že se jedná se o stavbu vyhlídkové stezky, která se vypíná až do výšky 58,5 metru nad okolním svažitým terénem a již z několika kilometrů jasně dominuje hřebenu Slamníku. Architektonický návrh pochází z dílny známého architekta Zdeňka Fránka, přičemž tvorby realizační dokumentace, statického řešení a samotné realizace stavby se ujala společnost TAROS NOVA s.r.o..

Technická řešení

Najít vhodné statické řešení bylo jeden z úkolů, od jehož řešení se odvíjely další projektové práce i samotný průběh realizace. Konstrukci bylo nutno navrhnout tak, aby v daném terénu byla smontovatelná a aby přenesla extrémní zatížení, které v této horské lokalitě může nastat. Vítr v nárazech může dosahovat rychlosti až 160 km/h a navíc je konstrukce silně exponovaná i vůči námraze. Cílem bylo také v maximální možné míře zachovat vizi architekta a navrhnout konstrukci co nejsubtilněji. Pro statickou a dynamickou analýzu byl proveden podrobný 3D výpočtový model v softwaru využívající metodu konečných prvků.

Stěžejním architektonickým prvkem jsou tři věže, které tvoří hlavní nosnou konstrukci stavby o výškách 58, 50 a 44m. Půdorysný tvar věží tvoří rovnostranný trojúhelník o délce strany 10m, všechny tři věže pak tvoří rovněž rovnostranný trojúhelníky se vzájemnou vzdáleností 30 m. Věže jsou staticky řešeny jako příhradová konstrukce s kloubovými styčníky, tvořená převážně lepenými dřevěnými sloupy a ocelovými diagonálami. Ukotvení věží do základových patek je realizováno pomocí 24 kusů závitových tyčí o průměru 64 mm. Nejvyšší věž je tvořena z 10 modulů o výšce cca. 5 m a je na ní umístěn nástup na tobogán, ukončení lávky (tzv. kapka). Všechny tři věže jsou v horní úrovni ztuženy tzv. prstencem, který propojuje jednotlivé věže a tvoří nakloněnou rovinu respektující výšky jednotlivých věží. Prstenec tvoří prostorovou příhradovou konstrukci dřevo-ocel s průřezem ve tvaru trojúhelníku.Vzhledem k velkému zatížení věží je spodní část (celkem 4 moduly) tvořena z ocelových svařovaných profilů 250x10 mm obložených masivními modřínovými fošnami o tloušťce 60 mm. Diagonály a horizontály jsou vyrobeny z válcovaných profilů kruhového průřezu o dimenzi 177,8x10. Zbývající horní část věží je již celá z lepeného lamelového dřeva s ocelovými styčníky, do kterých jsou kotveny ocelové vzpěry a táhla pro vynesení lávky. Jednotlivé styčníky jsou řešeny pomocí ocelových žiletek, které jsou zapuštěny do dřevěných lepených prvků o maximální dimenzi 600/600 mm a propojeny ocelovými svorníky a kolíky. Vzpěry a svislice jsou kotveny do ocelových styčníků pomocí čepů, trubkové horizontály a mezilehlé vzpěry jsou kotveny pomocí skupiny šroubů. Montážní propojení rohových sloupů jednotlivých věží je mezi moduly realizováno přes styčníkové desky navzájem propojených pomocí vysoko-pevnostních šroubů. Veškeré ocelové prvky jsou opatřeny žárovým zinkem a dřevěné pohledové prvky lazurou s impregnací.

Stezka v oblacích získala titul Stavba roku 2016

Kolem věží se vine pěší lávka ze žárově zinkované oceli se smrkovou podlahou. Nosná konstrukce lávek je převážně tvořena ocelovou příhradovou konstrukcí, která je vyvěšena nebo podepřena na věžích. Lávka je dělená na 46 montážních dílců, které jsou mezi sebou propojeny pomocí třecích spojů se šrouby pevnostní třídy 10.9. Lávka je podepřena 202 vzpěrami a konzolami a je zavěšena na 43 kusech systémových táhel.
Dřevěné nosné prvky vyrobeny z lepeného lamelového modřínového GL24h. Typový spojovací materiál a typové prvky jsou z ocelí podle příslušných norem, pevnost 8.8, 10.9. Veškeré ocelové prvky jsou vyrobeny z oceli S355. Systémová táhla jsou vyrobeny z oceli S460.
Popis stavby

Po cestě vzhůru je nutné překonat vzdálenost 750 m a výškové převýšení 38 m. Lávka je konstruována tak, aby byla celoročně přístupná i pro kočárky a invalidní vozíky.

Celá stavba se skládá z několika funkčních celků. Prvním objektem je přístupový chodník, který se vine mezi stromy ve výšce necelých 30 cm nad zemí. Je tvořen fošnovou podlahou ze smrkového řeziva a je dlouhý 111 m.

Tento chodník je napojen na vstupní objekt, který slouží jako prodejna lístků a reklamních materiálů včetně půjčovny obutí v zimních měsících. Půdorysný tvar vstupního objektu vychází z tvaru elipsy, délka objektu je 18,5 m a šířka 11,5 m.
Na vstupní objekt navazuje již samotná vyhlídková trasa vinoucí se kolem třech věží.

Stezka je ukončena tzv. kapkou, která je vykonzolována nad údolí přibližně 11 metrů. Kromě výhledu na celý masiv Kralického Sněžníku s popisem jednotlivých vrcholů na panoramatických tabulích, mohou odvážlivci využít adrenalinovou atrakci, tzv. odpočinkovou síť, která je napnuta ve volném prostoru kapky.
Milovníci adrenalinových zážitků mohou prolézt síťový rukáv propojující dvě úrovně lávky, anebo sjet unikátním 101 m dlouhým nerezovým tobogánem.
 

Hodnotit:  

Datum: 20.11.2016
Autor: Radek Ondruch, TAROS NOVA s.r.o.Ing. Václav Röder, Ph.D., TAROS NOVA s.r.o.Ing. Jan Valíček, TAROS NOVA s.r.o.Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 


Témata 2018

Reklama

Spolupracujeme

časopis Dřevo&Stavby logo Cesty dřeva

PROFIspeciál DŘEVO&stavby

PROFIspeciál DřevoStavby

Partneři - Dřevostavby

logo FERMACELL

Doporučené články

Redakce TZB-info natočila

 
 

Aktuální články na ESTAV.czJak poznat poškozené stavební dříví, jak se projevuje dřevokazný hmyz a houbyO fotovoltaiku je v ČR zájem, bariérou jsou vstupní nákladyTmavé dekory dveří v kontrastu nebo v tónu?Další plavební komora na Vltavě? Povodí chce oživit debatu o stavbě