Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Příhradové nosníky se styčníkovými deskami s prolisovanými trny zvýšené v podpoře

Příhradový nosník zvýšený v podpoře je identický běžnému příhradovému nosníku s jedinou výjimkou. Podporový styčník zasahuje od horního okraje stěny do určité výšky podél okraje budovy. Zvýšení v podpoře má dvě hlavní výhody proti běžné konstrukci: značně zjednodušuje větrání podkroví a ponechává dostačující prostor pro izolaci nad pozednicí vnější stěny.


Jednoduchý postup s velkým přínosem

Konstrukční systém, který používá zvýšené příhradové nosníky s vnějšími stěnami, které jsou plně oplášťovány překližovanou nebo OSB deskou, poskytuje řadu možností k úsporám konstrukčních a energetických vlastnosti pro stavitele i vlastníka.

Snadné provádění

Příhradové nosníky zvýšené v podpoře se instalují stejným způsobem jako běžné příhradové nosníky. Stavební podnikatel nepotřebuje speciální nástroje nebo znalosti k jejich provádění. Podobnost s běžnými příhradovými nosníky umožňuje jejich snadné zavedení do stavebních výkresů.

Porovnání běžného příhradového nosníku a nosníku zvýšeného v podpoře
Porovnání běžného příhradového nosníku a nosníku zvýšeného v podpoře

Přesahující stěnový plášť přes podporu příhradových nosníků snižuje náklady

Zvýšené příhradové nosníky bez kontinuálního pláště vyžadují ztužení na koncích vazníků nad všemi spojenými stěnovými deskami. Plášť z překližovaných desek nebo desek OSB však může zcela eliminovat ztužení požadované předpisy při úspoře času a nákladů a splnění požadavků mezinárodní bytové normy (IRC – International Residential Code 2015, odst. R602.10.8.2).

Úspora nákladů na izolaci

U příhradových nosníků zvýšených v podpoře nedochází k stlačení podkrovní izolace nad pozednicí, které ohrožuje izolační účinnost. Při použití těchto nosníků lze použít méně izolace pro celý stropní systém. Například v chladnějších klimatických zónách, kde předpisy vyžadují izolaci v podkroví R49, lze použít izolaci R38 za předpokladu, že podporová část nosníku je dostatečně nadvýšená, aby nedošlo k stlačení izolace. Redukci izolace pro celý stropní systém odpovídá úspora materiálu pro realizační firmu a dokonce ještě větší energetická účinnost a pohoda než při použití běžných příhradových nosníků a tlustší izolace, která je stlačena v místě okapu.

Vyhovují stavebním předpisům a zlepšují konstrukční vlastnosti

Stěnový systém, který kombinuje příhradové nosníky zvýšené v podpoře a přesahující kontinuální stěnový plášť z desek na bázi dřeva, má skryté konstrukční výhody proti běžným přípojům stěna-příhradový nosník. Stěny připojené běžným způsobem jako šikmými hřebíky nemohou konkurovat v konstrukční integritě a odolnosti stěnám s kontinuálním pláštěm z desek na bázi dřeva přesahujícím přes podporovou část příhradového nosníku. U tohoto systému je připojení stěny k příhradovému nosníku výrazně účinnější s výsledkem lepšího přenosu zatížení včetně lepší odolnosti vůči příčným namáháním, jako je vítr nebo seismické zatížení.

Zlepšený výsledek HERS

(Home Energy Rating = energetické hodnocení domu)

Jenou z hlavních výhod příhradových nosníků zvýšených v podpoře je nižší index HERS (energetického hodnocení) pro dům, což znamená menší užitkový účet pro zákazníka a snadnější shodu s předpisy.

Příznivější interiér

1 Kontinuální plášť z desek na bázi dřeva napříč pozednic eliminuje potřebu vyztužení a minimalizuje infiltraci vzduchu.
2 Přesahování podporové oblasti příhradového nosníku kontinuální překližovanou deskou nebo deskou OSB vytváří pevnější obal budovy zesílením spojení mezi stěnou a střechou.
3 Kontinuální plášť redukuje přesun vzduchu okraji podkrovní izolace, takže účinnost izolace není zeslabena.
4 Energetický předpis dovoluje redukovanou izolaci stropu, protože její účinnost není zmenšena stlačením nad pozednicí.
5 Pláště musí být konstrukční/nosné desky vyrobené podle mezinárodní bytové normy (IRC – International Residential Code 2015, PS 1 nebo PS 2, odst. R602.1.8).
6 Příhradové nosníky zvýšené v podpoře výšky 23,5 až 38,7 cm.
7 Budova navržena v souladu s IRC (mezinárodní bytová norma).
8 Pro proudění vzduchu je potřebný ventilační okapový plech.
 1. Kontinuální plášť z desek na bázi dřeva napříč pozednic eliminuje potřebu vyztužení a minimalizuje infiltraci vzduchu.
 2. Přesahování podporové oblasti příhradového nosníku kontinuální překližovanou deskou nebo deskou OSB vytváří pevnější obal budovy zesílením spojení mezi stěnou a střechou.
 3. Kontinuální plášť redukuje přesun vzduchu okraji podkrovní izolace, takže účinnost izolace není zeslabena.
 4. Energetický předpis dovoluje redukovanou izolaci stropu, protože její účinnost není zmenšena stlačením nad pozednicí.
 5. Pláště musí být konstrukční/nosné desky vyrobené podle mezinárodní bytové normy (IRC – International Residential Code 2015, PS 1 nebo PS 2, odst. R602.1.8)
 6. Příhradové nosníky zvýšené v podpoře výšky 23,5 až 38,7 cm.
 7. Budova navržena v souladu s IRC (mezinárodní bytová norma).
 8. Pro proudění vzduchu je potřebný ventilační okapový plech.

Vedle cenové úspory jev dům s příhradovými nosníky zvýšenými v podpoře lépe obyvatelný. Zlepšená izolace stropu eliminuje studená místa na horním okraji vnějších stěn, která se vytváří u běžných příhradových nosníků. Výsledkem je stálejší teplota a příjemnější obytné prostředí.

Použití systémového přístupu

Příhradové nosníky nadvýšené v podpoře jsou nejefektivnější, když jsou použity jako část systému nosné konstrukce, která také zahrnuje kontinuální plášť z desek na bázi dřeva na všech vnějších stěnách domu. Montáží stěnového pláště z překližovaných desek nebo desek OSB, který přesahuje přes podpory příhradových nosníků, výrobce šetří čas a prostředky a vytváří pevnější a odolný obal budovy.

Schéma připojení kontinuálního pláště z desek na bázi dřeva k zvýšené podpoře příhradových nosníků
Schéma připojení kontinuálního pláště z desek na bázi dřeva k zvýšené podpoře příhradových nosníků
 

Literatura

Raised-Heel Truss Construction Guide.
APA – The Engineered Wood Association, USA, April 2016.

English Synopsis
Raised Heel-Trusses

One of the best techniques that builders can implement to boost energy performance in a home is raised-heel truss. Also known as energy-heel trusses, raised-heel trusses deliver cost-effective energy performance, especially when combined with continuous plywood or OSB sheating.

 
 
Reklama