Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Úpravna vody Plav spotřebovala při rekonstrukci dvě tuny spárovací hmoty

Jihočeská úpravna vody Plav se po 35 letech provozu dočkala modernizace. Nádrže s pískovými filtry jsou nově obloženy keramickými obklady, vyměnila se i technologie.

Zcela nově přibyl třetí stupeň čištění, a to filtrace aktivním uhlím. Během rekonstrukce se uplatnily odolné dlaždice Taurus Granit a epoxidová spárovací hmota RAKO SYSTEM, které společnost Lasselsberger dodala na stavbu dokonce 2 tuny! V ÚV Plav přitom mohla být využita jen hmota, která vyhověla testování v TZÚS Praha a disponuje certifikátem pro styk s pitnou vodou.

Surová voda přitékající na úpravnu z nádrže Římov nejprve prochází usazovacími nádržemi, kde se zbaví hrubých nečistot. Poté přibližně půl hodiny protéká pískovými rychlofiltry, kterých je v úpravně celkem 14. Posledním stupněm je od konce roku 2015 čištění pomocí tzv. GAU filtrů naplněných aktivním uhlím. Obklady RAKO se při modernizaci uplatnily hned na dvou místech, a to při opravě van pískových rychlofiltrů, a dále v hale s technologií třetího stupně čištění vody. V obou případech bylo nutné, aby parametry materiálů vyhověly náročným požadavkům na odolnost.

Rekonstrukce pískových filtrů

„Každý z pískových rychlofiltrů je naplněn křemičitým pískem se zrnitostí 0,8–1,2 mm do výšky 135 cm,“ vysvětluje vedoucí provozu ÚV Plav Ladislav Chyňava a dodává: „Rekonstrukcí zahrnující sanaci betonů a dlažeb vnitřních van prošlo 10 z celkem 14 filtrů. Původní obklady van bylo nutné odsekat, stejně jako degradovaný beton.“ Zásadní bylo při opravách srovnání přelivových hran všech pískových filtrů na jednu kótu s tolerancí pouhého jednoho milimetru. Jen tak mohl být zabezpečen rovnoměrný průtok vody filtry. Po opravách byly stěny nádrží nově obloženy keramickými dlaždicemi. Vyměnit bylo nutné také filtrační trysky v mezidně pískových filtrů. Polovina písku ve filtrech byla nahrazena novým, ostrohranným pískem zrnitosti 0,8–1,2 mm. Celkem bylo vyměněno 1000 tun písku. Zásadní novinka v technologii praní pískových filtrů, nová prací čerpadla, zajistí vyšší intenzifikaci praní písku. Pískové filtry se perou podle míry znečištění po 48–72 hodin provozu.
Materiály RAKO mají certifikát na styk s pitnou vodou


Při realizaci nového obložení van bylo nutné zvolit materiály, které jsou vysoce odolné, a zároveň do vody neuvolňují žádné toxické látky. Tomu zcela vyhověla epoxidová spárovací hmota RAKO GE EASY v kombinaci s keramickými dlaždicemi RAKO OBJECT ze série Taurus Granit.

Spárování obkladů nádrží s pitnou vodou (vodárny, vodojemy, úpravny, zásobníky) lze provádět jen s materiály, které disponují certifikátem pro styk s pitnou vodou. Spárovací hmotu RAKO GE EASY typu RG z nabídky RAKO SYSTEM lze použít i pro vodotěsné spárování obkladů a dlaždic v chemicky agresivním prostředí. Epoxidový materiál je vhodný také pro bazény, wellnes, sklady, garáže, provozy v chemickém a potravinářském průmyslu, kde se používají agresivní čistidla, ale také laboratoře apod. RAKO GE EASY nabízí snadnou aplikaci s vynikající omyvatelností, standardně je k dispozici v 7 odstínech.

Spárování pomocí epoxidových materiálů si v poslední době nachází cestu i do soukromých interiérů, a to díky velice snadné údržbě, ale také jistotě, že vlivem zatížení spára nezmění barvu ani po důkladném generálním úklidu agresivními čisticími prostředky. Plnivem RAKO GE EASY jsou drobné skleněné kuličky zajišťující snadné zpracování hmoty a elegantní povrchový vzhled. Při modernizaci ÚV Plav se během 9 měsíců uplatnily až 2 tuny této spárovací hmoty v šedém odstínu. Odolná epoxidová hmota je na vanách pískovým filtrů ideálně zkombinována s dlaždicemi stejného výrobce, a to Taurus Granit (RAKO OBJECT) ve formátu 30 × 30 cm a odstínu č. 73 (Nevada).

Filtrace aktivním uhlím

Pět železobetonových GAU filtrů, každý o ploše 69 m2, je vybaveno nerezovými přítokovými a odtokovými žlaby. Filtrační vrstva uhlí činí v každém filtru 205 cm. Filtry se skrývají v prostoru, který je shora částečně zastřešen a částečně kryt podlahou haly nad filtry.

V této hale byla nově položena podlaha z dlaždic Taurus Granit značky RAKO OBJECT ve formátu 30 × 30 cm v odstínech 73 (Nevada) a 76 (Nordic). Neglazované vysoce slinuté dlaždice Taurus disponují velmi nízkou nasákavostí (menší 0,5 %), jsou vyráběné podle EN 14411:2012 BIa UGL, příloha G. Tento typ dlaždic se uplatňuje při obkladech podlah, které jsou vystaveny vysokému až extrémnímu mechanickému namáhání a znečištění. Dlaždice jsou vhodné např. pro podlahy v potravinářských a chemických provozech a pro venkovní vodorovné plochy. Odolnost vůči obrusu je dána barevností v celé tloušťce střepu.

Více o materiálech RAKO na www.rako.cz.

O ÚV Plav


Plavská úpravna je srdcem Vodárenské soustavy jižní Čechy, která pitnou vodou zásobuje asi 360 000 lidí. Zpracovává surovou vodu z vodní nádrže Římov, která sem přitéká samospádem přivaděčem dlouhým cca 8 km. Kapacita úpravny je 1450 l/s, přičemž průměrný aktuální výkon je asi 500 l/s. Z ÚV Plav je voda čerpána potrubím o délce 535 km do 158 obcí Jihočeského kraje. Největší počet kilometrů urazí „plavská“ voda na cestě k odběratelům v Milevsku, Blatné a Miroticích.

Zkušební provoz úpravny byl zahájen v listopadu 1981. Voda se zde čistila dvoustupňově, tj. nejprve v usazovacích nádržích, a poté prostřednictvím pískových filtrů, až do roku 2015. O třetí stupeň byla rozšířena po 35 letech provozu, kdy byla provedena rozsáhlá rekonstrukce a modernizace. Zkušební provoz byl zahájen v prosinci 2015.

Technologie úpravy vody

Voda přitéká z údolní nádrže nejprve do 15 usazovacích nádrží. Tady se z ní po přidání síranu železitého vysrážejí organické látky. Tento proces nazývaný číření trvá asi 6 hodin. Během něj se voda zbaví hrubých nečistot.

Druhý stupeň čištění vody představuje filtrace odsazené vody na pískových filtrech, přes které proteče asi za půl hodiny. Voda do nádrží přitéká ze shora a pokračuje skrz pískové filtry. Poté prochází filtračními mikrotryskami (cca 0,5 mm), které propustí vodu, ale písek zadrží. Pravidelné praní pískové náplně filtrů probíhá přibližně 1× za dva dny. Mechanismus je jednoduchý – zespodu je do pískového filtru vháněn vzduch, který zajistí probublávání písku a tak uvolnění zrníček kalů. Přitékající voda vyplaví kal do bočních žlabů, odkud odtéká na kalové hospodářství úpravny.

Zlepšení kvality vyráběné pitné vody zajišťuje od konce roku 2015 třetí stupeň čištění vody. Tzv. GAU filtry obsahují celkem 360 tun granulovaného aktivního uhlí (700 m3), kterým proteče veškerá upravovaná voda, než opustí úpravnu k cestě za odběrateli. Doplnění pěti filtrů s náplní GAU má velmi pozitivní vliv na kvalitu upravené pitné vody. Úpravna je tak schopna upravit i surovou vodu se zhoršenou kvalitou, například povodních nebo dlouhodobém suchu.
 
 
Reklama