Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Bytový komplex pro obyvatele Vídně v rukou generálního projektanta DELTA

Vídeň už dlouhodobě obsazuje přední příčky ve světovém žebříčku hodnocení nejlepšího města pro život. Tuto pozici jí potvrzuje i úspěšná tradice na poli sociálního bydlení. Nejnovějším příkladem může být právě projekt Seestadt Wien-Aspern. Bydlení, které patří k největším stavebním projektům pro rozvoj měst v Evropě. Při návštěvě je zřejmé, že se jedná o obytný areál téměř bez aut, soustředěný navíc na vícegenerační bydlení. Na první pohled působí tato čtvrť jako harmonický celek, který se zdá v centru hektické střední Evropy k neuvěření.

Seestadt Wien patří k největším projektům pro rozvoj měst v Evropě

Moderní architektura, kvalitně zrealizované byty, prostorné společné prostory a podpora pro společné aktivity jsou jen některé z předností. Na tento fakt může být pyšná firma DELTA, která jako generální projektant a architekt, spolu s AllesWirdGut v Seestadt Wien – Aspern vytvořila tuto téměř celou novou čtvrť na stavební parcele D9 se 170 byty a 7 obchody. Poptávka po bytech ve Vídni je velmi velká. A jak potvrzují studie a ankety, je uspokojivé a pěkné bydlení v Rakousku vysoko hodnocené. To dokazují také dotazníky k 170 bytům, které na jaře 2015 byly oficiálně odevzdané nájemcům. „Jsme hrdí na to, že jsme mohli zřídit bytový komplex, který představuje z ekonomického, ekologického, tak jako i sociálního pohledu trvale udržitelnou a do budoucna konkurenceschopnou nemovitost pro Vídeň,“ řekl Erik Štefanovič, jednatel české firmy DELTA Projektconsult ČR.

Koncentrace na to, co je skutečně důležité

„Malý rozpočet je zároveň šance koncentrovat se na to, co je skutečně důležité,“ říká s přesvědčením Erik Štefanovič. Tým firmy DELTA – generální projektant a také tým, který byl v tomto projektu zodpovědný za architekturu ve spolupráci s AllesWirdGut vytvořil moderní byty v nízko-nákladovém standardu, s balkóny a terasami, prostornými a světlými venkovními plochami i početnými společenskými prostory. Celý projekt byl vyhotovený jako „přizpůsobivá bytová výstavba.“ Prozíravá projekce a vyhnutí se zbytečným stavebním bariérám jsou základem pro dobrý přístup do bytu. Díky tomu mohou i lidé, kteří jsou věkem, nehodou anebo nemocí odkázáni na invalidní vozík, neomezeně užívat byty. Citlivé přizpůsobení umožnilo zvyknout si na nové prostředí. Přestože nebyly použité drahé materiály, vykazují byty vysoký standard a kvalitu bydlení.

Bytový komplex v nízko-energetickém standardu

Spotřeba tepla v bytovém komplexu představuje přibližně 21 kWh/m²a. Byla naprojektovaná centrálně monitorovaná spotřeba energie všech uživatelských jednotek, přičemž jsou sumarizovány všechny hodnoty spotřeby v budově a jednotlivých její částí, až po samotné byty a jejich spotřebu proudu, tepla a vody vzhledem na klimatické podmínky.

„Tento projekt nízko-energetického, navíc vícegeneračního bydlení je hmatatelným důkazem toho, že to nejpřirozenější řešení je také ekonomicky i lidsky nejsmysluplnější,“ říká s přesvědčením Erik Štefanovič
„Tento projekt nízko-energetického, navíc vícegeneračního bydlení je hmatatelným důkazem toho, že to nejpřirozenější řešení je také ekonomicky i lidsky nejsmysluplnější,“ říká s přesvědčením Erik Štefanovič

„Tento projekt nízko-energetického, navíc vícegeneračního bydlení je hmatatelným důkazem toho, že to nejpřirozenější řešení je také ekonomicky i lidsky nejsmysluplnější,“ říká s přesvědčením Erik Štefanovič

Byty s TOP umístěním v certifikaci budov budov TQB od ÖGNB

Budovy byly certifikované v souladu se zadáním soutěže podle směrnic rakouské společnosti pro udržitelnou výstavbu, odpovídající TQB (hodnocení Total Quality). Certifikát Total Quality dokumentuje kvalitu budovy od projektu přes výstavbu až po uživatelský komfort. Certifikát je výsledným produktem integrovaného procesu plánování a hodnocení Total Quality. Certifikace budovy zviditelňuje kvalitu budovy, dělá ji využitelnější a porovnatelnější, a přináší tak jistotu a výhody pro uplatnění na trhu s nemovitostmi. Kategorie hodnocení jsou rozdělené do následujících 5 skupin: lokalita a vybavení, úspornost a technická kvalita, energie a zásobování, zdraví a komfort a efektivita nakládání se zdroji. Tato budova skutečně splňuje kritéria v takové míře, která převyšuje zadání v soutěži a odpovídá sumě přibližně 80 % z maximálních hodnot.

Sociální koncept bydlení: vícegenerační model bydlení

V rámci bytového komplexu byl zrealizován také více-generační model bydlení od tzv. Care Living Circle pod vedením firmy Dasta s názvem „Živý dům – Haus im Leben“. Tento koncept představuje formu společného bydlení, kde je více generací zcela záměrně v těsném sousedství a profesionálně koučované. Jedná se tu o společenství přibližně 100 osob různého věku. DELTA jako spoluzakladatel tohoto sdružení Care Living Circle je aktivním členem a podporovatelem spolku, který se skládá z různých specialistů v oblastech zabývající se inovativním řešením pro nejlepší formu života a bydlení s ohledem na věk.

Bydlení v jezerním městě Wien-Aspern

Minulý rok se již nastěhovali první nájemci do bytových jednotek města největší výstavby v Rakousku. Od roku 2013 je jezerní město napojeno na metro. Jezerní město Seestadt disponuje velkým jezerem na ploše 50 000 m² a nákupní ulicí. Do konce letošního roku 2016 bude zcela dokončena první etapa s přibližně 2 600 byty. Do roku 2028 bude postaveno na ploše asi 340 fotbalových hřišť cirka 10 000 bytů.


DELTA Projektconsult s.r.o.
logo DELTA Projektconsult s.r.o.

Se společností DELTA získáváte partnera, který Vás bude osobně provázet celým stavebním projektem zejména v těch citlivých oblastech jako je architektura, generální projektování, stavební management a řízení projektu, stavební dozor investora atd. ...