Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vinařství Obelisk čerpá z tradic a regionálních vzorů

Návrh Vinařství Obelisk čerpá z tradic a vzorů, jakými se inspirovali tvůrci romantických objektů zvaných salety, unikátů zasazených do zdejší krajiny. Inspirace antickým chrámkem je transformovaná do abstraktní podoby pavilonu, desky podepřené třemi řadami sloupů na masívním soklu v řádcích vinic.

Galileo Galilei: „Víno je „světlo spojené kapalinou“.

Pohled JV – Vinařství Obelisk
Pohled JV – Vinařství Obelisk

A co Obora Obelisk

Pokud se někdo takto zeptá, bude otázka zcela na místě. Stejný název, blízká lokalita, hlavně stejný majitel. Je jím František Fabičovic. U obou „Obelisků“ stála velká zarputilost něco dokázat, vrátit věcem původní historickou a životní logiku. Hlavně dát věcem řád a smysl. Ten nachází pan Fabičovic v návaznosti na práci a snahy původních majitelů, tedy rodu Lichtenštejnů. Platí to stejně tak u Obory Obelisk jako u tradic vinařství za dob Lichtenštejnů, tedy i u Vinařství Obelisk. Inspirací byla majiteli zároveň filosofie a kulturní rozkvět období antiky. Povídání o Oboře Obelisk naleznete na našich stránkách včetně historických souvislostí. Regionálně se nalézáme „co by kamenem dohodil“, tedy nedaleko. Jak jinak nazvat blízkost Obory Obelisk, vedle Lednického parku, a Vinařství Obelisk, s výhledem na Valtice. Jednoduchá stavba začleněna do okolních vinic na rakousko-českých hranicích, je odrazem klasických forem viděných dnešníma očima.

Zdobnost, rustikálnost, ale stejná inspirace v díle Jože Plečnika na jeho realizacích v Lublani – Vinařství Obelisk
Zdobnost, rustikálnost, ale stejná inspirace v díle Jože Plečnika na jeho realizacích v Lublani – Vinařství Obelisk
Zdobnost, rustikálnost, ale stejná inspirace v díle Jože Plečnika na jeho realizacích v Lublani – Vinařství Obelisk

Zdobnost, rustikálnost, ale stejná inspirace v díle Jože Plečnika na jeho realizacích v Lublani – Vinařství Obelisk

Zde mě napadají dvě souvislosti, každá z jiné doby. Jednou jsou stavba světoznámého Slovince, architekta a urbanisty Jože Plečnika, který pracoval takřka výhradně s klasickými vyjadřovacími prvky architektury (ty byly průvodním projevem i zmíněné antiky) a vytvořil s tímto nazíráním úžasné stavby. I když v jiné době, se zdobností a rustikálností, nacházím tam určité nepřehlédnutelné souvislosti. Druhou souvislost shledávám ve stavbě, která je vytvořena za stejným účelem a funkcí, v obdobné lokalitě vinic, v obdobném čase. Je to nádherné Vinařství Lahofer u Dobšic nedaleko Znojma. Organický tvar „betonové vlny“ byl vytvořený v brněnském studiu Ondřeje Chybíka a Michala Krištofa.

Vlna, přesahy střech, bohaté prosklení, přiznané podpory jsou doménou Vinařství Lahofer – Vinařství Obelisk
Vlna, přesahy střech, bohaté prosklení, přiznané podpory jsou doménou Vinařství Lahofer – Vinařství Obelisk
Vlna, přesahy střech, bohaté prosklení, přiznané podpory jsou doménou Vinařství Lahofer – Vinařství Obelisk

Vlna, přesahy střech, bohaté prosklení, přiznané podpory jsou doménou Vinařství Lahofer – Vinařství Obelisk

Při bližším pohledu na řešení stavby s přesahujícími střechami, bohatě prosklenými průhledy do vinic, řazení podpor naleznete také určitou podobnost. Ta svědčí o obdobné prozíravosti a práci s klasickými formami dotaženými na úroveň dané doby Jože Plečnika či autorů těchto soudobých, krásných, esteticky zdařilých a moderních vinařství. O vinařství Lahofer i Jože Plečnikovi jsme si zde již taky vykládali. Dnes to bude ale o Vinařství Obelisk.

Pohled JZ – Vinařství Obelisk
Pohled JZ – Vinařství Obelisk
Pohled do interiéru ke schodišti
Pohled do interiéru ke schodišti
Vnitřní schodiště – Vinařství Obelisk
Vnitřní schodiště – Vinařství Obelisk

Mimochodem do oka mi padlo skvělé materiálové řešení fasád s využitím betonů doplněných cortenem. Ten naleznete kupříkladu v povídání o skvělé rekonstrukci hradu Helfštýna. Ještě bych rád lehce doplnil strohého Galilea, že víno je světlo spojené kapalinou. Já to vidím ještě na sluneční třpyt a následnou jiskru, uchovanou v láhvi s nádherným pohlazením symfonie chuťových vjemů a zemitou moudrostí předků. Pochopitelně užitých s mírou. V opačném případě symfonie i moudrost předků bere za své. Tuším, že za nedlouho vznikne na našem serveru rubrika vinařství, protože v tomto segmentu je opravdu hodně skvělých realizací, a tudíž hodně co k dívání a povídání.

Tak a nyní to Vinařství Obelisk.

Situace
Situace
Půdorys 1. NP – Vinařství Obelisk
Půdorys 1. NP – Vinařství Obelisk
Půdorys 2. PP
Půdorys 2. PP
Půdorys 1. PP
Půdorys 1. PP

Vinařství Obelisk

Základní popis

Na zeleném horizontu s jedinečným výhledem na Valtice a Pálavu, na místě bývalé roty pohraniční stráže, vyrostlo vinařství Obelisk. Obranu státní hranice nahradila péče o vinohrady a o krajinu.

Pohled do interiéru
Pohled do interiéru
Průhled z 1. PP do výroby
Průhled z 1. PP do výroby
Pohled JV – Vinařství Obelisk
Pohled JV – Vinařství Obelisk

Studio AiD team a.s.
Autor Ing. arch. Pavel Bainar, architekt
Ing. arch. Hana Bainarová, architekt
Ing. Martin Klásek, architekt
Ing. Pavlína Klubalová, architekt
Jitka Nováková, architekt
 
Kontaktní e-mail info@aid.as
Web www.aid.as
Adresa studia Netroufalky 7, 625 00 Brno, Česká republika
 
Umístění projektu Celňák 1212, Valtice
Země projektu Česká republika
 
Rok projektu 2015–2016
Rok dokončení 2017
Zastavěná plocha 2 100 m2
Užitná plocha 3 490 m2
 
Klient Vinařství Obelisk s.r.o.
E-mail klienta a.ehrenbergerova@vinarstviobelisk.cz
Web klienta www.vinarstviobelisk.cz
Fotografie BoysPlayNice, info@boysplaynice.com, www.boysplaynice.com
Spolupráce Interiér: Ing. arch. Hana Bainarová, www.basarch.cz
Výtvarné dílo v interiéru: Natalie Perkof, www.natalieperkof.cz
Dodavatel stavby: Kalab spol.s.r.o.
Dodavatelé interiéru: Dřevomonta s.r.o., Dýha Max s.r.o., F&T stolařství v.o.s., DaK INTERIÉRY
Pohled JV – Vinařství Obelisk
Pohled JV – Vinařství Obelisk
Podélný řez – Vinařství Obelisk
Podélný řez – Vinařství Obelisk

Pohled SZ – Vinařství Obelisk
Pohled SZ – Vinařství Obelisk
Pohled SV – Vinařství Obelisk
Pohled SV – Vinařství Obelisk

Autorská zpráva

Návrh vinařství čerpá ze stejných tradic a vzorů, jakými se inspirovali tvůrci romantických objektů zasazených ve volné krajině Lednicko-valtického areálu. V našem případě je to inspirace antickým chrámkem transformovaná do téměř abstraktní podoby desky podepřené třemi řadami sloupů – takto vytvořený pavilon stojící na pevném soklu jemně doplňuje zelený horizont s vinicemi.

Objekt je rozčleněn na dvě základní zóny – zpracovatelský provoz vinařství v suterénních podlažích a reprezentační a společenské prostory v horním podlaží s prodejnou, sálem a degustací.

Pohled JZ
Pohled JZ
Ubytování
Ubytování
Schodiště
Schodiště
Vinařství Obelisk
Vinařství Obelisk

Výrobní provoz je založen na gravitačním zpracování hroznů, proto je umístěn ve dvou patrech, kterým vévodí tanková hala obklopená ležáckými sklepy. Vína jsou komplexní, minerální, osobitá, a především odráží terroir viničních tratí, ze kterých hrozny pocházejí. Nejlepší šarže vyzrávají v dřevěných sudech, které dopomohou k mohutnosti a komplexnosti těchto vín.

Reprezentační, degustační a společenské prostory jsou vizitkou a ztělesněním idejí celého vinařství. Chápeme je jako pavilon či budoár – prostor se svým specifickým výrazem i atmosférou. Narozdíl od valtického zámku zde nejsou vystaveny lovecké trofeje, ale trofeje vinařského umu Vinařství Obelisk. Barokní a novorenesanční zámecké stropy byly inspirací pro soudobé výtvarné dílo – stropní a nástěnnou intarzii reflektující vlivy okolní poetické krajiny s vinicemi a majitelovy obory Obelisk.

Zasedací místnost 1. NP a vzorkovna
Zasedací místnost 1. NP a vzorkovna
Zasedací místnost 1. NP a vzorkovna
Pohled od schodiště
Pohled od schodiště
Výroba 2. PP – Vinařství Obelisk
Výroba 2. PP – Vinařství Obelisk

Otevřené loubí obtáčí cortenový pavilon s velkoplošným prosklením. Vizuálně i mentálně je objekt vinařství napojen na Valtice, Kolonádu (Reistnu) a na panorama Pálavy a Mikulova. Přírodní materiály v podobě kamene, betonu a dubového dřeva jsou doplněny sklem, ocelí a cortenem. Tyto tradiční materiály jsou zvoleny jednak z technologického hlediska, ale i pro své další přednosti, kdy beton, kámen i corten v exteriéru přirozeně stárnou a postupně srůstají s okolní krajinou.

Jelikož nás obklopuje rozsáhlý krajinářský komplex formovaný v 17.–20. století na panství rodu Lichtenštejnů, chceme tento výraz a působení zachovat a podpořit. Větší část vinařství je proto ukrytá pod zemí, viditelná část při dálkových pohledech od Valtic nepatrně vystupuje z vinohradů. V areálu byla zachována většina vzrostlých stromů a příjezdová cesta k vinařství bude lemována nově vysazeným vinohradem. Rozptylový prostor před vstupem se sedacím mobiliářem je řešen jako zelené nádvoří – piazzeta, které čeká na své umělecké dílo.

Pohled SZ
Pohled SZ
Pohled z interiéru 1. NP
Pohled z interiéru 1. NP
Zastínění ochozu – Vinařství Obelisk
Zastínění ochozu – Vinařství Obelisk

Hlavním principem při návrhu vinařství byl respekt k okolí, k celému Lednicko-valtickému areálu, k vinicím, k práci těch, kteří už tady nejsou, ale jejichž um obdivujeme dodnes. Na tuto kvalitu se snažíme navázat a snad v ní i pokračovat.

Značky

Opláštění/Corten/exteriérové stěny
Exteriérová okna a dveře, výkladce/Schüco/ fasádní výplně
Tlačítka Night Light/AlcaPLAST/ sociální zázemí
Štěrbinový nerezový žlab APR2/ AlcaPLAST/ tanková hala
Židle Merano /TON/degustace

Ubytování
Ubytování
Obvodový ochoz
Obvodový ochoz
Pohled do výrobních hal
Pohled do výrobních hal
Pohled do výrobních hal
Pohled JZ – Vinařství Obelisk
Pohled JZ – Vinařství Obelisk

Skromná navštívenka architektonického studia

AiD team a.s.

Brněnský architektonický ateliér, který nabízí kompletní a profesionální služby v oblastech: architektura, urbanismus, interiér, kompletní dodávka staveb, development, projektový management, investorské služby, bankovní a finanční poradenství, inženýrská činnost, technický dozor investora.

Použité podklady:

  • Citáty – http://www.citaty.net
  • Fotografie, část textů a tisková zpráva – STUDIO AiD team a.s. a Vendula Tůmová, LINKA NEWS s.r.o.
 
 
Reklama