Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Lokalita Branické nádraží – výstava studentských projektů

V parku před Branickým pivovarem v Praze právě probíhá výstava studentských prací. Studenti navrhovali podobu nové bytové výstavby a parkové výstavby v lokalitě. Vedoucí ateliéru Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D. odpovídá na otázky redakce TZB-info.

Výstava studentských prací - bytová výstavba a parkové výstavby, Praha, Branický pivovar, foro redakce
Výstava studentských prací - bytová výstavba a parkové výstavby, Praha, Branický pivovar, foro redakce

TZB-info: U Masarykova nádraží je nyní "okno", kterým mohou sledovat Pražané a návštěvníci staveniště revitalizace lokality a jehož autorem je Ing. arch. Petr Brzobohatý, v době návrhu student Fakulty stavební ČVUT, programu Architektura a stavitelství. Vaši studenti nyní dostali zadání Bytová výstavba a parkové úpravy v lokalitě Branické nádraží. Jde o to dát studentům reálné zadání, nebo má některý z návrhů nakročeno k tomu alespoň nějak se vtisknout do budoucí reality?

Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D., odborný asistent, Katedra architektury, Stavební fakulta ČVUT: "Vždy se snažíme hledat reálné zadání, které by propojilo školní výuku s běžnou praxí, nastavit stavební program tak, aby co nejvíce odpovídal realitě a potřebám konkrétního investora. V tomto případě byla výhodou vazba na majitele převážné části lokality, v jiných úlohách je to např. spolupráce s obcemi, městy, městskými částmi apod.
Hlavním důvodem spolupráce je především zajistit studentům prostor pro prezentaci svých myšlenek a možnost případně obhájit své názory. To je, myslím, pro budoucí praxi nejdůležitější."

TZB-info: Jak vnímáte vy a studenti možnost práce vystavit v dané lokalitě? Existuje třeba nějaká možnost, že by místní napsali komentář?

Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D.: "Hodně místních se zúčastnilo vernisáže výstavy, kde byl prostor k diskuzi, spoluorganizátor výstavy připravuje web, kde by měla diskuze k území pokračovat. Výstava je vlastně takovou první vlaštovkou."

V parku před Branickým pivovarem v Praze právě probíhá výstava studetských prací, foto redakce
V parku před Branickým pivovarem v Praze právě probíhá výstava studetských prací, foto redakce
V parku před Branickým pivovarem v Praze právě probíhá výstava studetských prací, foto redakce

V parku před Branickým pivovarem v Praze právě probíhá výstava studetských prací, foto redakce

TZB-info: Je běžná praxe, že mají studenti možnost pracovat s konkrétním reálným zadáním? Oceňují to? Jdou se tam například předem podívat? Co genius loci jako soubor mimořádných vlastností a významů charakteristických pro určitou sídelní lokalitu, propojující neopakovatelným způsobem určité lidské dílo s určitým přírodním prostředím. Vnímají již souvislosti, nebo je ještě brzy a podobné vnímaní přijde až později s praxí?

Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D.: "Na fakultě stavební se o praktická zadání snažíme dlouhodobě, a myslím, že u studentů mají úspěch, rovněž případná možnost vystavení prací. V rámci výuky se snažíme zařídit i exkurze na obdobné stavby, již hotové, nebo ve fázích realizace.
Co se týče návštěvy lokality, myslím, že ji studenti berou jako samozřejmost. Pochopení místa v širším kontextu je podmínkou pro vznik kvalitního architektonického díla. Značná část semestru je věnována právě analýze území a zachycení relevantních vztahů, které určují výsledný návrh."

Studenti zpracovali své představy, návrhy jsou vystaveny přímo v lokalitě

Bytová výstavba

Zajímavý parter, který propojuje jednotlivé objekty, autor návrhu Ondřej Andronik
Zajímavý parter, který propojuje jednotlivé objekty, autor návrhu Ondřej Andronik
Netradiční kompozice zástavby, autor návrhu Leoš Drmola
Netradiční kompozice zástavby, autor návrhu Leoš Drmola
Svislé stínící prvky pro ozelenění fasády, autorka návrhu Eliška Kopačková
Svislé stínící prvky pro ozelenění fasády, autorka návrhu Eliška Kopačková

Kombinace materiálů a využití vzhledu tradičního zdiva, autorka návrhu Michaela Šimečková
Kombinace materiálů a využití vzhledu tradičního zdiva, autorka návrhu Michaela Šimečková
Prvek vody v přímé návaznosti na hmotu objektu v návrhu Hui Huang
Prvek vody v přímé návaznosti na hmotu objektu v návrhu Hui Huang
I samotné zpracování návrhu má autor Filip Rajman netradiční
I samotné zpracování návrhu má autor Filip Rajman netradiční

Parkové úpravy

Návrh Jana Žahoura umožňuje návštěvníkům parku nadhled
Návrh Jana Žahoura umožňuje návštěvníkům parku nadhled
Valerie Nechiporenko Rozbudova naopak zvolila pro návštěvníky parku stín dřevěného altánu
Valerie Nechiporenko Rozbudova naopak zvolila pro návštěvníky parku stín dřevěného altánu

V parku před Branickým pivovarem v Praze právě probíhá výstava studetských prací, vedoucí ateliéru Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D., foto redakce
V parku před Branickým pivovarem v Praze právě probíhá výstava studetských prací, vedoucí ateliéru Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D., foto redakce

A nakonec - vloudily se i roztomilé chybičky


Ať žijí duchové. Snímek, kde stíny jsou jiní než lidé, by se hodil spíše do nějakého časopisu o tajemnu než na TZB-info.

Masivní výskyt řas a plísní na českých zateplených fasádách je velké téma. Zde ovšem jen špatné rozlišení u zvoleného betonu, ten snad plesnivět nebude.

 
 
Reklama