Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Praha projedná změny územního plánu

Největší stavbou, kterou projednávané změny ovlivní, je projekt firmy Penta u Masarykova nádraží. Veřejnost může sledovat přípravné práce a za čas i vlastní stavbu ve vyhlídkovém okně. Projekt revitalizace Masarykova nádraží navrhl architektonický ateliér Zaha Hadid Architects.

Projekt firmy Penta u Masarykova nádraží mezi Negrelliho viaduktem a autobusovým nádražím na Florenci, foto redakce z prezentace na místě
Projekt firmy Penta u Masarykova nádraží mezi Negrelliho viaduktem a autobusovým nádražím na Florenci, foto redakce z prezentace na místě

Náměstkyně primátorky Petra Kolínská (SZ/Trojkoalice) upozornila, že ve více než 10 případech změny neodpovídají urbanistickým zásadám Prahy a upozornila na jejich problematičnost. Na druhou stranu dodala, že většina ze zhruba osmi desítek změn územního plánu je přínosná, nemění funkčnost území, ale jeho kapacitu.1)

Největší stavbou, kterou projednávané změny ovlivní, je projekt firmy Penta u Masarykova nádraží mezi Negrelliho viaduktem a autobusovým nádražím na Florenci. Jedná se o velké a významné území v památkové chráněné rezervaci. Nejsme proti tomu, chápeme úpravu toho místa, bylo to na dobré cestě. V tomto případě původních asi 10 tisíc m2 hrubých podlažních ploch bude možné navýšit o dalších asi 22 tisíc metrů.

Místo pro projekt firmy Penta u Masarykova nádraží mezi Negrelliho viaduktem a autobusovým nádražím na Florenci. Plocha, kde probíhal architektonický výzkum, foto D.Kopačková
Místo pro projekt firmy Penta u Masarykova nádraží mezi Negrelliho viaduktem a autobusovým nádražím na Florenci. Plocha, kde probíhal architektonický výzkum, foto D.Kopačková

Místo pro projekt firmy Penta u Masarykova nádraží mezi Negrelliho viaduktem a autobusovým nádražím na Florenci. Plocha, kde probíhal architektonický výzkum, foto D.Kopačková

Projekt firmy Penta u Masarykova nádraží mezi Negrelliho viaduktem a autobusovým nádražím na Florenci. Sousední budovy areálu historického Masarykova nádraží, foto D.Kopačková

Projekt firmy Penta u Masarykova nádraží mezi Negrelliho viaduktem a autobusovým nádražím na Florenci. Sousední budovy areálu historického Masarykova nádraží, foto D.Kopačková

Zajímavá vyhlídka na lokalitu

Ve spolupráci PENTA a Stavební fakulty ČVUT vznikl zajímavý projekt vyhlídky na lokalitu pro veřejnost. Návrh vznikl v rámci studentské architektonické soutěže, autor Ing. arch. Petr Brzobohatý, absolvent Fakulty stavební ČVUT, programu Architektura a stavitelství.

„Soutěž na návrh vyhlídkového okna pro nás byla velice cenná, protože umožnila studentům si na netradičním projektu, který nabízel i vlastní realizaci, vyzkoušet svoji kreativitu. Do soutěže bylo přihlášeno 195 návrhů, z nichž ty nejlepší vybírala nezávislá odborná porota. Mnohé opravdu příjemně překvapily svojí výtvarnou úrovní a kvalitou,“ zhodnotil spolupráci vedoucí katedry architektury na Fakultě stavební ČVUT prof. Mikuláš Hulec. 2)

Návrh vyhlídky pro veřejnost vznikl v rámci studentské architektonické soutěže, autor Ing. arch. Petr Brzobohatý, absolvent Fakulty stavební ČVUT, programu Architektura a stavitelství
Návrh vyhlídky pro veřejnost vznikl v rámci studentské architektonické soutěže, autor Ing. arch. Petr Brzobohatý, absolvent Fakulty stavební ČVUT, programu Architektura a stavitelství

Návrh vyhlídky pro veřejnost vznikl v rámci studentské architektonické soutěže, autor Ing. arch. Petr Brzobohatý, absolvent Fakulty stavební ČVUT, programu Architektura a stavitelství
Návrh vyhlídky pro veřejnost vznikl v rámci studentské architektonické soutěže, autor Ing. arch. Petr Brzobohatý, absolvent Fakulty stavební ČVUT, programu Architektura a stavitelství

"Nejdůležitější součást obrazu? Rám! Ten vyřízne objekt z reality, určí, na co máte soustředit pozornost. V obří jámě u Masarykova nádraží se během několika měsíců začne stavět první budova podle návrhu architektky Zahy Hadid. Veřejnost bude moci sledovat přípravné práce a za čas i vlastní stavbu ve vyhlídkovém okně," uvádí PENTA.

Prezentace archeologického výzkumu a cíle

Archeologický výzkum probíhal od září 2017 do května 2018. Během výzkumu bylo získáno více než 200 000 nálezů, a to především z období od 2.pol. 14.stol. do 17.stol. Byly odkryty středověké a raně novověké kamenné konstrukce, sklepy domů, studny, záchodové jímky a novější konstrukce.

Archeologický výzkum u Masarykova nádraží, v místě projektu Penty Real Estate
Praha, Masarykovo nádraží, projekt Penty Real Estate
Archeologický výzkum u Masarykova nádraží, v místě projektu Penty Real Estate

Archeologický výzkum u Masarykova nádraží, v místě projektu Penty Real Estate
Archeologický výzkum u Masarykova nádraží, v místě projektu Penty Real Estate
Praha, Masarykovo nádraží, projektu Penty Real Estate

Archeologický výzkum u Masarykova nádraží, v místě projektu Penty Real Estate

Revitalizace území Masarykova nádraží proběhne v několika etapách, kdy vzniknou nové kancelářské plochy, obchody, restaurace, kavárny a veřejné zelené plochy. Oblast současného brownfieldu se otevře veřejnosti, do opomíjeného území se postupně vrátí život.

Projekt výstavby a revitalizace území

Projekt revitalizace Masarykova nádraží navrhl architektonický ateliér Zaha Hadid Architects. Pod vedením jedné z nejlepších architektek současné doby ateliér vytvořil mimořádné dílo, které ve všech ohledech plně respektuje historii území, stávající zástavbu a urbanismus v okolí Masarykova nádraží.

V nedávné době nás bohužel zasáhla zpráva o úmrtí paní Zahy Hadid, uznávané architektky a výjimečné osobnosti. Central Business District je jeden z jejích posledních projektů, na kterém se osobně podílela. Česká metropole tak dostane příležitost se pyšnit dílem architektky, která se zapsala do dějin světové architektury.

“Projekt světoznámé architektky budí emoce, je dobře, že k němu nejsou lidé lhostejní. Zvláště pro mladou generaci může být symbolem progresivní změny v rozvoji Prahy, do které se tak dostane světová architektura. Jsem rád, že nás napadlo studenty Fakulty stavební ČVUT oslovit“, řekl ředitel Penty Real Estate Pavel Streblov a dodal: „Na podzim otevřeme infocentrum, kde budeme shromažďovat podněty k projektu od široké veřejnosti.“2)

Praha, Masarykovo nádraží, projekt Penty Real Estate
Praha, Masarykovo nádraží, projekt Penty Real Estate
Praha, Masarykovo nádraží, projekt Penty Real Estate

Praha, Masarykovo nádraží, projekt Penty Real Estate

„Vypsali jsme soutěž, kam se přihlásila skutečná esa. Projekt Zahy byl jasně nejlepší, přesto jsme na něm skoro další tři roky společně pracovali. Přistupovali jsme k němu s velkou pokorou, šance změnit velkou část centra Prahy bývá naprosto výjimečná i po dlouhých desetiletích. Dneska věřím, že odborná i laická veřejnost se shodnou na tom, že Zaha Hadid přinesla do Prahy světovou architekturu.“ Marek Dospiva, partner Penty

Nepřehlédnutelný rám vyhlídkového okna na staveniště je poblíž vchodu do Masarykova nádraží z ulice Na Florenci.

Jeho slavnostního otevření se dnes zúčastnil spolumajitel Penty Marek Dospiva, ředitel IPR Praha, Ondřej Boháč , rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček, děkan Fakulty stavební ČVUT prof. Jiří Máca, vedoucí katedry architektury Fakulty stavební ČVUT prof. Mikuláš Hulec i autor vítězného návrhu vyhlídkového okna, tehdejší student, nyní již absolvent fakulty Petr Brzobohatý. Archeology ze společnosti Archaia, kteří více než půl roku dokumentovali historii místa, zastoupil Vojtěch Kašpar.2)


Zdroj:
1) prazsky.denik.cz
2) Tisková zpráva PENTA