Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Výstava Udržitelná Praha 2021

Výstava Udržitelná Praha od 10. 6. do 30. 6. ve výstavní síni Mánes v Praze 1 je ukazuje problematiku i řešení udržitelného rozvoje hlavního města ČR.

Praha,  ilutrační foto redakce
Praha, ilutrační foto redakce

Architektura sehrává a bude sehrávat klíčovou roli dotýkající se každého aspektu života ve městě

Podstatou moderních metropolí je neustálý rozvoj, jehož součástí je růst průmyslu a obchodu a  jejich změny, pohyb obyvatel i zaměstnanců, vývoj odpovídající infrastruktury. Čím rychlejší rychlejší rozvoj a změny, tím větší zásah do životních podmínek pro stálé i přechodné obyvatele metropole.
Restrukturalizace průmyslu a služeb může život ve městě zlepšit. Dnešní udržitelnost má kvalitativní hodnotu, je třeba k  procesu přistoupit s respektem k  tomu, že lidé hovoří o navrátu zpět k přírodě, přitom se ale nechtějí vzdávat svých městských vymožeností, na které jsou po generace zvyklí či za kterými se do metropolí přistěhovali. Skutečním přáním tedy není zpět, ale jinak než dosud vpřed. Diskuse je tedy o tom, jak město rozvíjet s respektováním potřeb a možností.

Základem je poměrně jednoduchá myšlenka – vnést více přírody do života Prahy

Znamená to zaměření na veškeré projekty vnášející do Prahy více zelených ploch, více zelené architektury a více inspirativní invence pomáhající rozvoji přírody a zachování přírodních zdrojů v hlavním městě.


Expozice bude realizována v úzké spolupráci s hlavním městem Praha a jednotlivými městskými částmi. Přirozenou součástí této expozice budou i různé architektonické projekty. Expozice není o fabulaci teorii a dílčích restrikcích, ale o konkrétních a systémových opatřeních, které prokazatelně pomohou vyrovnat se v životním prostředí jiným vyspělým metropolím. Které umožní Pražanům lépe dýchat a lépe se cítit každý den.

Základem je poměrně jednoduchá myšlenka – vnést více přírody do života našeho hlavního města. Pořadatelé se zaměřují na veškeré projekty vnášející do Prahy více zelených ploch, více zelené architektury a více inspirativní invence pomáhající rozvoji přírody a zachování přírodních zdrojů v hlavním městě. Reprezentují je ukázky reálných řešení, která se stanou součástí života Pražanů.

Přečtěte si také Zdravá architektura Více k tématu

Cesta máku – Pražské vodovody a kanalizace se aktivně zúčastní výstavy Udržitelná Praha

V rámci expozice představíme udržitelné projekty, jako je například využití čistírenských kalů pro zemědělské účely,“ informoval tiskový mluvčí společnosti Tomáš Mrázek.
Pro návštěvníky budou připraveny kartičky s QR kódy, kde naleznou odkazy na „cestu máku“ a na nabídkové listy PVK. Mák a také kompost budou na stánku volně k dispozici. Návštěvníky u vchodu osvěží dvě mlžící zařízení z produkce PVK.

Kal z Ústřední čistírny odpadních vod v Praze projde anaerobní stabilizací ve vyhnívací nádrži. Dále je odebírán kompostárnou v Neškaredicích, kde je přimícháván do čerstvého kompostu. Po minimálně dvou měsících zrání je používán zemědělci jako přírodní hnojivo.

Jedním z odběratelů je i zemědělská firma Ekoprogres z Třebovle, která na takto pohnojeném poli pěstuje mák. Mák je rostlinou velmi citlivou na kvalitu půdy a „nasaje“ do sebe vše dobré i špatné. Proto může fungovat jako „lakmusový papírek“ kvality a čistoty prostředí i způsobů hnojení – a jen tak se čistý pražský kal může, přeneseně řečeno, dostat do českých buchet.

 
 
Reklama