Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Energetiku domu výrazně ovlivní zasklení oken

Rostou nároky na energetickou soběstačnost rodinných domů, nesou s sebou ale logicky zvýšení nákladů na stavbu samotnou. Efektivním návrhem a volbou zasklení můžeme vícenáklady významně snížit.

Energetiku domu výrazně ovlivní zasklení oken, foto Heluz IZOS
Modelový dům, foto Heluz IZOS

Okna mohou významně zlepšit celkovou energetickou bilanci budovy

Současné stavebnictví je významně ovlivněno naplňováním legislativy související s energetickou náročností budov. Od loňského roku došlo k jejímu výraznému zpřísnění reprezentovaném výrazným snížením hodnoty primární energie tzv. referenční budovy podle tvaru obálky. Od letošního roku pak navíc dochází ke zpřesnění výpočtu při užití fotovoltaických systémů.

„Dnes posuzujeme námi navrženou stavbu s tak zvanou budovou referenční splňující požadavky dané normou,“ vysvětluje Ing. Martin Najman, technický a projektový manažer společnosti HELUZ IZOS, jednoho z největších dodavatelů okenního zasklení u nás.
Co to pro stavebníka znamená v praxi? Každý dům potřebuje určité množství energie na své vytápění. Její ekologický dopad zohledňuje faktor neobnovitelné primární energie, který neobnovitelné zdroje významně znevýhodňuje. Mohlo by se zdát, že bez využití obnovitelných zdrojů, jako je například tepelné čerpadlo nebo fotovoltaické systémy, se při návrhu neobejdeme. To je v mnoha případech pravda. Zároveň je ale nutné dodat, že se návrh domu stává daleko komplexnějším. Posuzování totiž úzce souvisí i se zmíněnou obálkou budovy, respektive s pasivními solárními zisky zasklením. Okna tedy představují velmi zajímavý aspekt návrhu, který může významně zlepšit celkovou energetickou bilanci budovy.

„Pro okna referenční budovy platí, že musí splňovat požadavek solárního faktoru minimálně 0,5, tedy prostup tepelné energie minimálně 50 %, a hodnotu součinitele prostupu tepla celého okna Uw = 1,05 W/m2K. Navrhovat ale s takovými hodnotami není cesta, protože okna nabízejí dnes daleko lepší vlastnosti, takže velmi pozitivně vstupují do celkové energetické bilance budovy,“ vysvětluje Ing. Najman.


Velmi dobrým příkladem je zasklení IZOS ENERGY+

Díky unikátnímu typu pokovení využívá tepelných zisků ze sluneční energie a tím pomáhá vyhřívat interiér. Trojsklo IZOS ENERGY+ nejlépe splňuje základní parametry, které od izolačních skel očekáváme – propouští světlo a teplo z exteriéru (solární faktor dosahuje hodnoty 64 %), a přitom si zachovává velmi nízkou hodnotu prostupu tepla zasklení Ug až 0,5 W/m2K.
Je vhodné jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce a přináší největší energetické úspory.
„Při určité ploše zasklení a vhodné orientaci domu se díky solárním ziskům dostáváme do významného energetického plusu, který dokáže potřebu použití zdrojů tepla z obnovitelných zdrojů významně snížit,“ popisuje Ing. Najman.