Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Obáváte se vícenákladů při projektování rodinného domu v souvislosti s novou energetickou směrnicí EU?

Počínaje rokem 2020 musí být všechny rodinné domy projektovány a stavěny jako energeticky téměř nulové, což upravuje směrnice EU. Pokud chcete již nyní koncipovat váš dům tak, aby vyhověl novým požadavkům a nechcete platit vícenáklady v řádech statisíců, obraťte se na společnost Biosuntec CZ. Vzhledem ke státní dotaci 485 tisíc Kč, kterou vám obstará, nezaplatíte ani o korunu navíc.

BIOSUNTEC HOME – Realizace Královohradecký kraj
BIOSUNTEC HOME – Realizace Královohradecký kraj

Vyhláška č. 78/2013 Sb., zpřísňující podmínky týkající se energetické náročnosti budov přináší mezi investory, kteří v brzké době plánují stavbu rodinného domu jistou nervozitu. Investoři se obávají skokového navýšení počáteční investice při projektování i následném výběru technologií zejména vytápění a nuceného větrání. Zajímají se o to, jak správně dům i technologie v něm navrhnout a tuto otázku následně kladou svým projektantům.

Firma Biosuntec CZ se problematikou energií v rodinných i bytových domech zabývá již více než pět let a navrhuje technologie do domů tak, že splňují podmínky výše uvedené energetické vyhlášky již dnes. Firma zpracovává na nově stavěné domy energetické studie a spolupracuje s celou řadou projekčních kanceláří a stavebních firem v rámci celé České republiky, se kterými domy odladí tak, aby investor měl možnost získat dotaci.

Jste ve fázi, kdy máte zakoupený pozemek, držíte v ruce studii vašeho budoucího domu, případně máte zhotovený projekt, nebo už jste už dokonce začali stavět? Firma Biosuntec vám poradí, jak postupovat, abyste v souvislosti s novou energetickou vyhláškou neplatili žádné vícenáklady. Navrhne vám konkrétní řešení a v případě vašeho zájmu doporučí spolupracující projekční kanceláře v oblasti, kde chystáte výstavbu. Pokud již svého projektanta máte, a ten prozatím se společnosti Biosuntec nespolupracuje, firma s ním v případě zájmu naváže spolupráci. Projektantovi následně poskytne potřebné informace, podklady a součinnost. Na základě výstupů od projekční kanceláře společnost Biosuntec vyřídí klientovi dotaci.

BIOSUNTEC HOME – Realizace Borek
BIOSUNTEC HOME – Realizace Borek
BIOSUNTEC HOME – Realizace Moravskoslezský kraj
BIOSUNTEC HOME – Realizace Moravskoslezský kraj
BIOSUNTEC HOME – Realizace Pardubický kraj
BIOSUNTEC HOME – Realizace Pardubický kraj

Biosuntec zpracovává energetické studie tak, že hodnotí dům jako celek, tedy konstrukčně i technologicky a neřeší pouze jeho jednotlivosti. Proto je ve studiích vždy zohledněna nejen oblast energetická, ale také část stavební a část týkající se komplexní technologie BIOSUNTEC HOME. V neposlední řadě je dům posouzen z hlediska možnosti čerpání státní dotace. Výstupy ze všech výše jmenovaných částí studie jsou pro každého investora individuální, protože záleží na čase, (resp. na fázi stavby či projektu), ve kterém si klient energetickou studii objednává. Energetická studie se zpracovává na všechny typy staveb. Nezáleží na tom, zda se jedná o zděnou konstrukci nebo dřevostavbu, ani na skutečnosti, zda je stavba difuzně otevřená, či uzavřená.

Jestliže již máte na dům vyhotovenu projektovou dokumentaci, výstupem z energetického posouzení budou konkrétní doporučení v podobě drobných změn ve stavební části. Jedná se například o úpravy konstrukcí obvodových stěn, podlah či stropů, parametry oken i dveří a v neposlední řadě klient obdrží seznam kritických míst na obálce budovy, kde mohou vznikat tepelné mosty. Dodržení těchto navržených úprav a následné správné provedení prací u kritických stavebních detailů klientovi přináší garanci čerpání státní dotace a jistotu, že stavba bude provedena bez zbytečných chyb. Součástí výstupů energetického posouzení je také porovnání budoucích provozních nákladů na energie, při různě zvolených typech vytápění (dle priorit klienta) a doporučený návrh optimálního energetického řešení pro dům. V případě, že se klient s navrženými opatřeními v energetické studii ztotožní, f. Biosuntec kontaktuje investorova projektanta, kterému v případě zájmu může poskytnout vypracované stavební detaily, které má firma ve své databázi. Společnými silami obou stran je následně přizpůsobena obálka domu k navrženému energetickému systému a f. Biosuntec klientovi obstará dotaci. V oblasti novostaveb rodinných domů se obvykle jedná o částku 485 tis. Kč.

Pokud je výstavba domu teprve v oblasti záměru, tedy před začátkem zpracování projektové dokumentace a klient již má představu o svém budoucím domě, je ideální neprodleně zahájit spolupráci firmy Biosuntec a klientova projektanta. Investor tímto krokem ušetří svému projektantovi hodně práce a sobě vícenáklady, které by s pozdější změnou projektu souvisely. Ve vzájemné součinnosti pak obě strany dům vyprojektují tak, aby investor dosáhl na konkrétní dotační titul. V současné podobě je možno žádat o dotaci až do konce roku 2021, přičemž peníze můžete mít investor alokovány již před vlastním započetím stavby.

Rodinný dům se systémem BIOSUNTEC HOME u Prahy
Rodinný dům se systémem BIOSUNTEC HOME u Prahy
Rodinný dům se systémem BIOSUNTEC HOME u Prahy

Rodinný dům se systémem BIOSUNTEC HOME u Prahy

Pokud bychom celou záležitost pro získání dotačních titulů Nové zelené úsporám na novostavbu RD zjednodušili, měl by rodinný dům splňovat následující kritéria:

  • správně zvolený materiál obálky budovy (obvodové stěny, podlaha, strop)
  • stavební výplně (okna, dveře, půdní výlezy) musí mít předepsané hodnoty
  • stavebních detaily jsou zpracovány tak, aby teplo neunikalo z míst, kde jsou tepelné mosty
  • technologie vytápění splňuje požadavky na primární neobnovitelnou energii (do technologie je nutno zahrnout zdroje typu: tepelné čerpadlo, fotovoltaické panely apod.)
  • v domě musí být instalace systému řízení nuceného větrání (rekuperace)

Jaký typ vytápění je pro rodinné domy vhodný?

Doporučujeme se blíže seznámit se systémovým řešením BIOSUNTEC HOME. Tento energetický systém dokáže dům za minimálních provozních nákladů nejen vytopit, ale i plnohodnotně vychladit, a to za téměř nulových provozních nákladů. Systém dále dům větrá, rekuperuje v něm teplo i vlhkost a prostřednictvím fotovoltaické elektrárny vyrábí elektrickou energii. Elektrárna ve většině případů pokrývá spotřebu elektrické energie v domě a přebytky ukládá do teplé užitkové vody. Společnost Biosuntec na přání klientů instaluje také bateriová úložiště, vč. žádaných „ostrovních systémů“. Velkou výhodou je, že klient si může teploty v jednotlivých místnostech regulovat samostatně. Veškeré ovládání systému probíhá pomocí aplikace v mobilním telefonu, nebo počítači. Systém Home je připraven i na budoucnost a je kdykoliv rozšiřitelný, takže přes něj můžete v budoucnu realizovat např. dobíjení elektromobilu. Jako příklad o budoucích provozních nákladech na vytápění společnost Biosuntec uvádí bungalov, o podlahové ploše 160 m2, s tepelnou ztrátou 3,7 kW, který vytopíte za neuvěřitelných 265 Kč měsíčně.

Níže najdete ekonomické zhodnocení domu klienta, které si u f. Biosuntec nechal zpracovat energetickou analýzu, vč. ekonomického zhodnocení. V domě bylo navrženo tepelné čerpadlo vzduch-voda, nebyla v něm plánována rekuperace, fotovoltaická elektrárna ani chlazení. Investor dostal následující výstup:

POŘIZOVACÍ NÁKLADY
Původní řešení Navrhované řešení
Vícenáklady na dodatečné úpravy a systém Home
Navrhované technologie tepelné čerpadlo vzduch-voda Biosuntec Home
Odhadované náklady na plánovanou otopnou soustavu/systém Home 360 000 Kč 640 000 Kč
Vícenáklady na doteplení a dodatečné úpravy 0 Kč 121 000 Kč
Celkem náklady 360 000 Kč 761 000 Kč
Dotace a projekce
Výše dotace na výstavbu 0 Kč 450 000 Kč
Výše dotace na projekt 0 Kč 35 000 Kč
Cena za vyřízení dotace a projekci systému 0 Kč 70 000 Kč
Celková dotace minus cena za její vyřízení a projekci 0 Kč 415 000 Kč
Cenové porovnání navrhovaných řešení
Původní otopná soustava / Biosuntec Home vč. doteplení a úprav 360 000 Kč 346 000 Kč
Vícenáklady celkem
CELKOVÉ PŘEDPOKLÁDANÉ NAVÝŠENÍ INVESTIC 0 Kč -14 000 Kč
PŘEDPOKLÁDANÉ PROVOZNÍ NÁKLADY A ÚSPORA
Původní řešení Navrhované řešení
Odhadovaná měsíční splátka z navýšené hypotéky 0 Kč -63 Kč
Měsíční náklady na provoz + navýšení hypotéky 2 600 Kč 1 437 Kč
Celková měsíční úspora 0 Kč 1 163 Kč
CELKOVÁ ROČNÍ ÚSPORA 0 Kč 13 956 Kč
KOMFORT BYDLENÍ
Původní řešení Navrhované řešení
Vytápění ano ano
Příprava a ohřev teplé vody ano ano
Větrání ne ano
Výroba elektřiny ne ano
Chlazení ne ano

Systém Biosuntec Home je složen z tepelného čerpadla, které zajišťuje topení a chlazení, fotovoltaické elektrárny, která dotuje veškeré elektrické spotřebiče a dohřívá vodu (případně nabíjí bateriové úložiště), vzduchotechnických rozvodů, které po domě rozvádí teplo, chlad a čerstvý vzduch, rekuperační jednotky, která v domě zajišťuje výměnu vzduchu. Inteligentní ovládání všechny části systému koordinuje a řídí. Můžete se přijít na vlastní oči přesvědčit o tom, jak systém funguje. Firma Biosuntec několikrát měsíčně pořádá komentované prohlídky v domech klientů, kteří si nechali zpracovat energetickou studii a následně jim byl do domu nainstalován systém Home. Bližší informace o systému, poskytovaných službách vč. referencí najdete na Facebooku Biosuntec, nebo na webu www.biosuntec.cz

Výrazným benefitem pro investora je, že celý systém Home instaluje jeden dodavatel, který navíc dům zná již od fáze projekce. Klientovi již dříve zpracoval energetickou studii, průkaz energetické náročnosti budovy, zpracoval výpočty lineárních vazeb, zhotovil projekt vytápění a vzduchotechniky i projekt fotovoltaické elektrárny a zároveň mu vyřizuje dotaci, v jejímž získání má firma Biosuntec 100 % úspěšnost.

Mnohé klienty, kteří celé toto kolo všemožných úkonů s f. Biosuntec absolvovali překvapuje, že přestože plánovali tzv. „normální dům“ na konci tohoto „kola“ bydlí v domě, který má parametry pasivního bydlení, a přitom se jeho vzhled navenek vůbec nezměnil.

Oproti běžnému pasivnímu domu, který je stavěn dle přísných německých norem si uživatelé domů s instalovaným systémem Home mohou užívat komfortu chlazení, které je v dnešních měnících se klimatických podmínkách téměř nezbytné. Dle norem by teplota v žádném pasivním domě, (týká se to i domů se systémem Biosuntec Home) neměla nikdy překročit 27 °C. Dodržení této hodnoty může uživatele domu v klasickém pasivním domě bez chlazení (zejména při déle trvajících extrémních teplotních podmínkách), částečně omezovat. Jedná se například o stažené žaluzie, nebo zavřené dveře na terasu v době, kdy to uživateli není příjemné. Pocit opravdového komfortu při dlouhotrvajících letních teplotách nad 30 °C budete mít jedině tehdy, pokud máte možnost dům vychladit. Vítaným bonusem je, že provoz chlazení je prakticky zdarma a nevzniká s ním ani žádný pořizovací vícenáklad. Chlazení zajišťuje stejné tepelné čerpadlo, pomocí kterého uživatel v zimě naopak topí. Čerpadlo dotuje fotovoltaická elektrárna a díky funkci patentovaného řízení systému se dům přednostně chladí tehdy, pokud je k dispozici energie ze slunce. Filosofií f. Biosuntec je, že dům by se za jakýchkoliv podmínek měl chovat přátelsky i funkčně a má svému uživateli sloužit tak, aby se za žádných okolností nestával jeho zajatcem.

Všem stavitelům rodinných domů, kteří se na f. Biosuntec obrátí, je prvotní energetická studie vypracována zdarma. Zpřesněná analýza, která klientovi poskytne informaci o konečné výši dotace stojí 6 tis. Kč. Do konce listopadu 2019 je energetická analýza poskytována za zvýhodněnou cenu 3 tis. Kč všem klientům, kteří se zúčastní některé z komentovaných prohlídek.

Přílohy:
Optimalizace stavby RD Praha 1.pdf
Optimalizace stavby RD Praha 2.pdf


Biosuntec CZ s.r.o.
logo Biosuntec CZ s.r.o.

Firma zpracovává energetické studie a analýzy pro rodinné a bytové domy, vč. PENB, projektuje vzduchotechniku a fotovoltaiku a dodává patentovaný energetický systém Biosuntec Home, na který obstarává státní dotace. Firma zákazníkům poskytuje komplexní ...