Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Screenové rolety mají své místo na trhu

Firma Maron se věnuje stínění již 30 let. Za tu dobu jsme nasbírali cenné zkušenosti z této oblasti, sledujeme nové trendy a zdokonalujeme svoje služby. Screenové rolety doporučujeme jako efektivní a moderní způsob ochrany vnitřního prostředí před jeho přehříváním.

Screenové rolety a střešní systém v Nových Hradech
Screenové rolety a střešní systém v Nových Hradech

V posledních zhruba 10 letech sledujeme nárust poptávky po venkovním stínění. Zčásti je to způsobeno vývojem architektury, kdy malá okna nahradily velké portály a zčásti je to také stále častěji se opakujícími se vlnami veder. V neposlední řadě je to i úspora energie při chlazení prostoru klimatizací. Odborníci stále častěji už ve fázi projektu počítají s venkovním stíněním, které ochrání vnitřní prostory před jejich přehříváním.

Dnes velmi běžným a moderním řešením stínění jsou venkovní žaluzie. Jejich výhodou je možnost jejich naklápění, tedy pohodlná regulace světla v interiéru. Nevýhodou může být jejich menší odolnost ve větru. Také předokenní hliníkové rolety jsou oblíbeným stínicím prvkem. U nich je odolnost ve větru velká, jenže hůře se reguluje prostup světla do interiéru.

Jenže, aby venkovní žaluzie nebo rolety 100% plnily funkci tepelného štítu, pak musí být v uzavřeném stavu. A to znamená, že v interiéru je v obou případech tma, nebo u žaluzií téměř tma.

Tento problém ovšem nemají screenové rolety. I do nich samozřejmě můžeme dát tkaninu, která je zatemňující, ale to je spíš výjimkou v místnostech, kde je to žádoucí. Jinak je pro screenovou roletu typické, že při vysokém účinku odstínění nežádoucího slunečního záření, zůstává zachován vizuální kontakt s vnějším prostředím a možnost využití denního světla.

Dalšími kritérii pro zrakovou pohodu kromě vizuálního kontaktu s okolím je ochrana před oslněním, neprůhlednost směrem do interiéru a podání barev.

Sluneční záření a protisluneční ochrana

Energie dodávaná sluncem je tepelným a světelným zářením o vlnové délce v rozmezí mezi 250–2 500 nm, přičemž pouze asi 42 % tohoto záření tvoří jeho viditelnou složku. Dalších 55 % reprezentuje neviditelné záření a 3 % ultrafialové záření. Energie slunečního záření je překážkami v různé míře pohlcena a následně zpětně vyzařována, odražena, nebo skrz překážku projde v závislosti na vlastnostech povrchu a struktuře materiálu překážky, v našem případě screenové tkaniny na roletě.

Tepelný komfort

Pokud máme hodnotit tepelný komfort, pak tady máme důležité činitele:

As = absorbce, neboli pohlcení sluneční energie
Rs = reflexe, neboli odrazivost sluneční energie
Ts = transmise, činitel prostupu sluneční energie

Všechny tyto parametry nám dohromady definují hodnotu Gtot. Čím je hodnota Gtot nižší, tím je stínění efektivnější.

V následující tabulce se můžeme podívat na porovnání venkovních žaluzií, hliníkových rolet a screenových rolet. Vše je hodnoceno pro tmavé barvy lamel, tkaniny a v uzavřeném stavu.

Nezanedbatelný je zde i vliv barvy. Tmavé screenové tkaniny mají o něco lepší parametry, propustí méně tepelné energie než ty světlé. Světlé tkaniny zase propustí více světla, což je další parametr, ke kterému je nutné přihlížet. Činitel prostupu světla = Tv udává, kolik světla screenová roleta propustí do interiéru, aby měl zákazník v interiéru nejen tepelnou, ale i světelnou pohodu.

Firma Maron se pravidelně seznamuje s novinkami i v tomto směru a její obchodníci dokáží kvalifikovaně doporučit a zvolit screenové rolety s tou nejvhodnější tkaninou přesně na míru podle potřeb konkrétního zákazníka.

Dovolte mi v krátkosti shrnout výhody screenových rolet, které má firmy Maron v nabídce.

  • Ochrana před přehříváním interiérů;
  • volný průhled ven i při zatažené roletě;
  • ochrana před oslněním;
  • malé rozměry kazety i při velkých rozměrech rolet;
  • výrazný designový prvek fasády;
  • možnost použití screenových rolet na okna, ale i do pergol, zimních zahrad apod.

Zkušenosti z praxe i výpočty ukazují, že vliv stínění screenovými roletami na energetickou bilanci budov je zásadní, zejména pokud jde o letní měsíce, kdy podle provedených měření je možné snížit teplotu uvnitř místnosti o 3–7 °C. Přitom snížení teploty vzduchu o 1 °C je třikrát dražší než jeho ohřátí.

Ukázku stínění screenovými roletami se zipovým bočním vedením vidíte na fotografiích z realizace v Nových Hradech. Maron zde montoval zastínění výzkumného centra Jihočeské univerzity. Stejná screenová tkanina jako na roletách je použita i na střešních systémech.

Stínění výzkumnéno centra v Nových Hradech
Stínění výzkumnéno centra v Nových Hradech

Maron CZ s.r.o.
logo Maron CZ s.r.o.

Maron nabízí stínění. Pro stínění oken zvenku: venkovní žaluzie, předokenní hliníkové rolety, screenové rolety. Pergoly a markýzy pro stínění venkovních prostor - zahrad, teras, balkonů a zastínění zimních zahrad. Do interiéru nabízíme např. látkové ...