Regulace otopných soustav

Ústřední vytápění bytových domů představuje unikátní systém, který se výrazně liší od vytápění rodinných domů nebo tzv. etážového vytápění, jejichž společným rysem je, že bytová jednotka má buďto svůj vlastní tepelný zdroj nebo je na společný rozvod napojena v jednom jediném místě, a je tak na svém okolí více či méně nezávislá. Bytové jednotky v domě s ústředním vytápěním jsou na sobě jednoznačně závislé, a to nejen kvůli přestupu tepla přes vnitřní dělící konstrukce, ale rovněž z důvodu využívání jednotné otopné soustavy. Aby byla pro všechny byty v domě zajištěna projektovaná úroveň vnitřního prostředí a zároveň otopná soustava pracovala maximálně efektivně, je třeba výkon soustavy regulovat v závislosti na změnách okrajových podmínek, ke kterým během otopné sezóny neustále dochází. Využíváme k tomu tzv. kombinovanou automatickou regulaci, která sestává ze dvou složek:

  • Kvalitativní regulace – upravuje parametry topné vody v závislosti na aktuální venkovní teplotě. Tato závislost je pro každý objekt popsána otopovou křivkou. Zjednodušeně řečeno, klesá-li venkovní teplota, roste teplota topné vody, a naopak. Díky kvalitativní regulaci se tak do otopných těles dostává právě takové množství tepla, které odpovídá tepelným ztrátám objektu při výpočtové vnitřní teplotě a aktuální venkovní teplotě.

  • Kvantitativní regulace – řídí průtok topné vody tělesem, čímž mění výkon tělesa v závislosti na aktuální potřebě. Její výše je dána rozdílem tepelných ztrát a tepelných zisků. Cílem je plně zapojit tepelné zisky do tepelné bilance a z otopné soustavy odebírat pouze tolik tepla, které schází k dosažení projektovaného vnitřního komfortu. Ten je reprezentován teplotou vnitřního vzduchu, na kterou jsou nastaveny hlavice termostatických ventilů na otopných tělesech. Pokud vnitřní teplota stoupá, což je projev působení tepelných zisků, hlavice postupně uzavírají průtok topného média do těles a obrazně řečeno odpojují vytápěné prostory od zdroje drahého tepla. Začne-li poté vnitřní teplota vlivem snížení objemu tepelných zisků klesat, hlavice zareagují otevřením průtoku, čímž umožní dorovnání teploty na danou úroveň prostřednictvím tepla z otopné soustavy. Celý proces probíhá automaticky bez nutnosti jakékoliv součinnosti ze strany nájemníků.

Kombinovaná automatická regulace má zásadní vliv na energetickou účinnost vytápění, ale pouze tehdy, jsou-li její jednotlivé prvky nastaveny a provozována v souladu s projektem, a nájemníci je svými laickými zásahy neruší.

Články k tématu
Modelování funkce dynamických soustav - vliv nastavení hlavice
Vytápění dynamickou soustavou podle předpokladů a podle fyziky
Úspory tepla se musejí řešit projektováním, klasické metody selhaly
Projekt vytápění - výkonová regulace nově
Projekt vytápění - přenosová schopnost sítí
Vyregulování soustavy - vliv seřízení armatur
Seřízení otopné soustavy po zateplení objektu
Dynamické chování otopných těles s ohledem na regulační zásah
Nesouběžné vytápění v hromadné bytové výstavbě - výstupy studie 2013
Panelové domy 1 - ekonomika vytápění budov
Panelové domy 2 - nízkoenergetický standard
Panelové domy 3 - Využívejme tepelné zisky automatickou regulací
Panelové domy 4 - Průměrné tepelné zisky a ekonomika vytápění
Panelové domy 5 - klamání uživatelů?
Vyregulování otopných soustav 2
Vyregulování otopných soustav - úspory tepla a diagnostika
Nová řada tlakově nezávislých regulačních ventilů
Měřiče tepla a chladu

Počet kotlů a vysoký stupeň kondenzace

Při výběrovém řízení se bohužel někdy nezkoumá, jakou životnost kotel v praxi zaručí, jaká bude spotřeba energií a finanční náročnost údržby. Není stejné, když se potřebný výkon sestaví z 6 kotlů malých výkonů primárně vyráběných pro rodinné domy, nebo když se použijí 3 kotle odpovídajících vyšších výkonů. Logika předchozích generací topenářů má stále smysl i v době nových technologií.

Kondenzační kotle a praxe

Kondenzační kotel maximalizuje využití energie obsažené v zemním plynu a tím snižuje náklady na vytápění a přípravu teplé vody. Na trhu jsou dostupné kondenzační kotle různých konstrukcí. Skutečně úsporný provoz lze ale očekávat jen od kotle, který je správně vybrán. Podobně jako se liší životnost a užitné vlastnosti osobního auta pro občasné hobby a technicky nejodolnější kategorie pro provoz v distribuční firmě. Zatímco v prvním případě je dožití auta 250 000 km, u profi je to limit pro první zásadní servis. Stejně tak odlišné jsou i plynové kondenzační kotle. V praxi je přehlížení tohoto faktu časté. Výsledkem je zbytečně drahý provoz.
 

Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk 

 
 

Aktuální články na ESTAV.czStát chce půjčit mladým rodinám na bydlení až dva miliony korunDo 3. ročníku České ceny za architekturu se přihlásilo 145 realizacíDveře bez rušivých detailů pro dokonalý interiérSpolečnost HELUZ byla oceněna na veletrhu Coneco