Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Regenerace bytového fondu a veřejných budov v Hradci Králové již potřinácté

Tradiční celostátní odborná konference Regenerace bytového fondu a veřejných budov přinese ve dnech 21.- 22.11. více než 30 přednášek z oblasti výstavby a rekonstrukcí bytových a veřejných budov.

Zvýrazněnými tématy letošního roku se staly požární bezpečnost zateplovaných staveb, zajištění dostatečného větrání budov (bytových domů a veřejných budov a škol) a vývoj v oblasti zateplovacích systémů.

Konference je pořádána společností Centrum stavebního inženýrství a. s. ve spolupráci se Svazem podnikatelů ve stavebnictví, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků a dalšími významnými institucemi.
Odborná stavební veřejnost se této konference může zúčastnit zdarma, podmínkou je včasná registrace do 16.11.2017 prostřednictvím registračního formuláře v elektronické verzi nebo přihlášky.

ng. Petr Kučera, CSc., odborný garant konference
ng. Petr Kučera, CSc., odborný garant konference

Důležité informace, program konference i instrukce pro přihlášení

"Přední odborníci a znalci z oboru garantujících správné řešení regenerace přinesou aktuální informace jak z oblasti projektové přípravy a následného provádění stavebních prací, tak z oblasti příprav žádostí o dotace a následné kontroly již realizovaných opatření, " říká ke konferenci Ing. Petr Kučera, CSc., odborný garant konference a pokračuje: "Součástí výstavních prostor konference bude i prezentace firem dodávajících vhodné materiály a systémy k danému účelu. Pro vlastníky objektů a investory bude opět zřízeno poradenské středisko, kde budou moci konzultovat své dotazy, záměry a řešení s příslušnými specialisty."


 
 
Reklama