Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Státnímu fondu pro rozvoj bydlení se daří půjčovat peníze z evropských zdrojů

Program JESSICA je otevřen od konce ledna 2014 a již nyní jsou uzavřeny smlouvy za téměř 70 mil. Kč, žádosti v objemu přes 70 mil. Kč jsou ve fázi posuzování a od vlastníků jsou avizovány další přípravované projekty na více než 160 mil. Kč.

Počet zájemců o čerpání výhodných programů stále stoupá, 80 % žádostí se týká energetických úspor.

Podle aktuálních údajů získávají evropské prostředky poskytované Holdingovým fondem SFRB v podobě zvýhodněných úvěrů u českých měst a vlastníků bytových domů stále větší důvěru. Dokladem toho je rostoucí zájem o finanční nástroj JESSICA, který nabízí prostředky na rekonstrukce bytových domů v deprivovaných zónách.

Program JESSICA je otevřen od konce ledna 2014 a během prvních třech měsíců již má z vyčleněných 600 mil. Kč předběžně rezervovánu polovinu: „Již nyní jsou uzavřeny smlouvy za téměř 70 mil. Kč. Další žádosti v objemu přes 70 mil. Kč jsou ve fázi posuzování a na více než 160 mil. Kč máme avizováno od vlastníků v přípravách projektů,“ upozorňuje ředitelka SFRB, Eva Helclová.
Jako konkrétní příklad uvádí město Bohumín, které za úrokovou sazbou 0,58 % zmodernizuje 525 bytů ve své IPRM zóně s úvěrem ve výši 50 mil. Kč.

Program JESICCA charakterizuje nejnižší úroková sazba od 0,58 %, stabilní fixace po celou dobu splácení, kterou je možné navíc nastavit až na 30 let. Využití programu však přináší další nezanedbatelné finanční úspory pro všechny žadatele: poskytnutí úvěru, správa, mimořádné splátky či předčasné splacení, je zcela zdarma. Samozřejmostí je také bezplatná odborná pomoc a poradenství jak ze strany HF/SFRB, tak Správce FRM, tedy Komerční banky, a.s. Podle údajů, které má SFRB k dispozici, mají žadatelé nejvíce zájem o využití prostředků na zateplení či modernizaci svých bytových domů, což jim v budoucnu přinese významné úspory ve výdajích za bydlení.

Objem, který je pro pilotní ověření finančního nástroje v českém prostředí ve výši 600 mil. Kč, tak má nejlepší předpoklady k úspěšnému využití.
Zdárné rozdělení této částky je také předpokladem pro to, aby resort místního rozvoje získal násobně vyšší objemy na financování potřebných revitalizací bytového fondu: „Česká města velmi rychle a správně pochopila výhody programu JESSICA, proto i díky nim se jistě podaří zajistit evropské zdroje na snižování energetické náročnosti bytového fondu, kde lze získat prostředky v řádech miliard korun v nadcházejícím programovém období“, připomíná náměstek ministryně pro bytovou politiku, Petr Smrček.
SFRB plánuje evropské zdroje kombinovat s národními prostředky na obnovu bytového fondu: „Chceme podporovat nejen samotné energetické úspory, ale komplexní modernizace, včetně nezbytného odstranění konstrukčních vad, modernizace společných prostor, zvyšování bezpečnosti prostřednictvím modernizace výtahů, vchodových dveří atp. Jedině tak může docházet ke zvyšování standardu bydlení a prodlužování životnosti bytového fondu.“, doplňuje Eva Helclová.

Z revolvingové podpory má zisk stát i příjemci.

Skutečnost, že se revolvingové podpory ujmou i v českém prostředí, dosud výrazně dotačně orientovaném, komentuje také ekonom a člen Investiční rady HF SFRB, Petr Zahradník: “Lidé začínají chápat a vnímat, že jsou pro ně úvěry skutečně výhodnější. Navíc, pokud pro ně nepředstavují další náklady na různé poplatky, mohou si selským rozumem spočítat, že předchozí dotace byly takříkajíc limitující, nemohlo se logicky dostat na všechny. Já revolvingovým nástrojům věřím, jsou pro ekonomiku i stavebnictví, stejně jako pro další odvětví přínosem“.
Zisk z nich má stát i příjemci. Jejich hlavní devizou je, že je lze použít opakovaně. Vedle toho přinášejí multiplikační efekt, státu se totiž vracejí na daních zaplacených v souvislosti s realizovanou investicí, dále přináší úspory na dávkách v nezaměstnanosti, neboť díky těmto investicím vznikají nová pracovní místa.

Porovnat výhody Programu JESSICA lze na první pohled:


Veškeré informace pro přípravu žádosti o úvěr naleznete na webových stránkách Komerční banky nebo je získáte na jednotlivých pobočkách KB, kde Vám s vaším záměrem rádi pomohou a poradí.
Informace a podporu také poskytuje HF SFRB a www.programjessica.cz

Holdingový fond
Samostatná účetní jednotka zřízená podle požadavků EU k administraci finančních nástrojů, především k zajištění čerpání, poskytování a správě evropských zdrojů. HF SFRB byl zřízen v roce 2012. Součástí jeho činností je financování a kontrola Fondu rozvoje měst. Zároveň vyhledává další investiční příležitosti, připravuje podklady pro jejich realizaci.

Správce Fondu rozvoje měst
Dle požadované struktury EU k čerpání evropských zdrojů jsou prostředky konečným zájemcům poskytnuty prostřednictvím správce fondu rozvoje měst, který je vybrán na základě veřejné zakázky podle zákona o veřejných zakázkách. Pro Program JESSICA – pilotní ověření, byla na základě veřejné zakázky dne 31. 10. 2013 vybrána Komerční banka, a.s., která od ledna 2014 poskytuje zvýhodněné úvěry konečným příjemcům.

Investiční rada
Skupina odborných poradců jak z oblastí ekonomických, tak věcně odpovídajících odvětví. Tvoří ji přední experti vně SFBR, vč. zástupců Svazu měst a obcí ČR a Asociace krajů, Jejím posláním je schvalování investičních příležitostí, doporučení a dohled nad realizací Investiční strategie. Investiční rada HF SFRB byla ustavena 2. 10. 2012.

 
 
Reklama