Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Hodnocení vnitřního teplotního faktoru podle ČSN 73 0540-2 pro termokamery testo

Při termografii ve stavebnictví je obecně problém v tom, že není možné přesně stanovit jednotlivé hraniční hodnoty povrchové teploty. Povrchové teploty jsou vždy závislé na okolním počasí, které nemůžeme v době měření ovlivnit.

Termogram domu
Termogram domu

Například je velmi pracné porovnávat vliv zateplení. Měření je prováděno při jiných okolních podmínkách před a po provedení zateplení. Proto je přínos velmi těžko zjistitelný.

Nový vyhodnocovací SW ThermoFactor pro termokamery testo umožňuje vypočítání kritického teplotního faktoru při měření z interiéru budovy. Teplotní faktor je vypočten pro každý bod měření a jeho hodnota je nezávislá na podmínkách měření. Vyhodnocovací SW ThermoFactor zohledňuje celou řadu parametrů jako je teplota vzduchu uvnitř a vně budovy. Navrhovanou teplotu uvnitř a vně budovy, navrhovanou relativní vlhkost uvnitř budovy a další parametry.

ThermoFactor
ThermoFactor

Po otevření termografického snímku pořízeného termokamerou testo a nastavení potřebných parametrů jsou okamžitě zvýrazněny body na termogramu, které nesplňují normou daný tepelný faktor. Teplotní faktor je podrobně definován v normě ČSN 73 0540-2.

Pro správné určení kritických míst na termogramu je jako vždy důležité mít dostatečný teplotní rozdíl mezi vnitřní a vnější stranou budovy. Je doporučeno, aby byl teplotní rozdíl alespoň 15 °C po dobu minimálně 24 hodin před měřením. Před měřením by mělo být stabilní počasí bez slunečního záření a silného větru.

Více informací na www.testo.cz nebo www.termokamera.com.


TESTO, s. r. o.
logo TESTO, s. r. o.

Digitální měřicí přístroje: teploměry, vlhkoměry, měřiče proudění; přístroje pro zaregulování vzduchotechniky; systémy pro validaci čistých prostorů, měření turbulencí, kvality ovzduší, hlukoměry, luxmetry, analyzátory kouřových plynů; detektory, ...