Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Připravuje se aktualizace ČSN 74 4505 Podlahy. Přispějte svými připomínkami

V současné době se připravuje aktualizace ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení. Autoři proto vyzývají širokou odbornou veřejnost, aby přispěla svými názory, připomínkami a návrhy k optimalizaci obsahu této normy.

Specifika ČSN 74 4505

Česká norma je svým způsobem unikátní, protože shrnuje požadavky na projektování, provádění a výsledné parametry jak podlah v bytové, respektive občanské výstavbě, tak i v oblasti průmyslových podlah. V Německu, Rakousku i v anglosaské oblasti takové komplexní normy nejsou k dispozici a pracuje se kromě obecných norem s technickými směrnicemi, vydávanými nejrůznějšími profesními svazy.

Titulní list normy
Titulní list normy

Členění české normy

Česká norma je kromě obvyklých úvodních kapitol (předmět normy, citované dokumenty, termíny a definice) členěna do čtyř podstatných částí, a to

  • kapitoly 4 Technické požadavky,
  • kapitoly 5 Podlahy v bytové a občanské výstavbě,
  • kapitoly 6 Průmyslové podlahy a
  • kapitoly 7 Zkoušení.

Důvody novelizace normy

Novodobá verze normy vznikla v roce 2008 a nahradila překonanou normu z 80., respektive 90. let minulého století. Její první novelizace proběhla v roce 2012. Po dalších 10 letech došlo v jednotlivých oblastech k významnému vývoji, na který je třeba reagovat. Proto se autoři normy rozhodli zpracovat opět novelizaci, která by zachytila jak jejich vlastní zkušenosti z oboru, tak i zkušenosti a požadavky nejširšího spektra pracovníků z praxe i projektových firem.

Hlavní oblasti novelizace

Kromě dílčích upřesnění případných drobných doplňků se autoři chtějí v novelizaci zaměřit na:

  • Problematiku miskovité deformace (tzv. curlingu), která deformuje s ohledem na objemové změny rovinnost podlah, a to jak v bytové a občanské výstavbě, tak i u podlah průmyslových.
  • Doplněno by mělo být měření vlhkosti, jehož reprodukovatelnost je velkou slabinou zejména v praktických podmínkách. Tato část by měla vycházet z grantového projektu, který financuje firma Metrostav TBG a který se zaměřuje na porovnání metod měření vlhkosti elektrickými/elektronickými metodami, tzv. karbidovou metodou a metodou gravimetrickou. Nově bude doplněna i metoda, vycházející z měření odparu vlhkosti s povrchových vrstev, která je široce používána v USA.
  • Doplněny by měly být i požadavky na mechanickou odolnost povrchových vrstev, popisovanou nejen tzv. obrusem, případně tvrdostí povrchové vrstvy, ale i její odolností vůči vrypu. Všechny tyto tři kategorie mechanického zatížení povrchu nášlapné vrstvy jsou obtížně srovnatelné a jejich často intuitivní interpretace vyvolává řadu nedorozumění.
  • Specifickým aspektem je vizuální hodnocení povrchu nášlapné vrstvy, a to zejména ve vztahu k výskytu případných trhlin.

Výzva pro odbornou veřejnost

Uvedená témata jsou pouze ilustrací možných úprav či doplnění normy. Vzhledem k tomu, že ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení je často citována a používána v rámci nejrůznějších sporů, je na místě, aby její formulace, respektive požadavky byly přiměřeně náročné, ale zároveň realistické.

Autoři proto vyzývají širokou odbornou veřejnost, aby přispěla svými názory, připomínkami a návrhy k optimalizaci obsahu této normy.

 
 
Reklama