Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Pasivní dřevostavba RD založená nad terénem s izolací z celulózových vláken

Dům se nachází v malé vesnici nedaleko Prahy v nově zastavovaném území, je věcně praktický, se zachováním forem místně předepsané sedlové střechy, s nejmenším možným místně přijatelným sklonem, navenek v úsporném a přísnějším architektonickém stylu.

V interiéru dvoupodlažní dřevostavby jsou v kontrastu měkké linie příček vstupního prostoru a centrálně umístěného točitého schodiště s přiznanými technickými detaily schodiště a jeho industriálním řešením. Vnitřní uspořádání domu je otevřeně propojené – z nevytápěného závětří se vchází přímo do hlavního obytného prostoru propojeného s prostorem kuchyně. Z hlavního prostoru se vstupuje také do ložnice s koupelnou, technické místnosti, komory a toalety. Dále se odtud vychází do patra, kde jsou soukromá území všech členů rodiny (4 dospělí lidé) a druhá koupelna. Prostor přízemí umožňuje i pohodlné bezbariérové bydlení ve vyšším věku.

Konstrukce domu byla vyrobena přesnou technologií na podkladě počítačově připraveného modelu. Poprvé se zde využilo možnosti minimalizovat kovové spojovací prvky a místo nich využít čepování a samosvorných rybinových spojů. Jde sice o postup finančně nákladnější, ale stavba byla díky použité metodě méně pracná a také nebývale těsná. Výsledek testu těsnosti 0,21 h-1 patří k těm nejlepším dosažitelným výsledkům staveb s dřevěnou konstrukcí a s OSB plynotěsnou vrstvou. V té době to byl u dřevěných konstrukcí rekord. Skelet postavený na pilotech nad terénem doplňují na straně interiéru hliněné omítky a izolace domu je z foukané celulózy s dřevovláknitými deskami na vnější straně. Vnitřní příčky jsou z plných cihel, které opět v kombinaci s vrstvou betonu v podlaze a hliněnými omítkami fungují jako tepelný setrvačník. Nevytápěná, doplňková část stavby a parkovací stání jsou zastřešeny zelenou střechou.

Jedná se tedy o pasivní dvoupodlažní dřevostavbu založenou nad terénem s izolací z celulózových vláken s menším nevytápěným zázemím u domu a s přístřešky nad vchodem a nad stáním pro dvě osobní auta. Obytná část se skládá z dřevěného fošinkového skeletu schovaného v izolaci, OSB desky plní funkci parobrzdy, která byla posílena latexovým nátěrem. Vnitřní příčky z plných cihel a hliněné omítky v interiéru představují funkci tepelného setrvačníku (stejně jako tlustá betonová vrstva ve skladbě podlah). Difúzně otevřená skladba pláště s tenkovrstvou certifikovanou omítkou na vápenné bázi byla poprvé použitá přímo na dřevovláknité desce. Hlavním izolačním materiálem je foukaná celulózová vlákna z recyklovaného papíru. Doplňkový izolační materiál je dřevovláknitá fasádní deska. Nosné obvodové stěny jsou fošinkový skelet z profilů 120x60 mm + OSB desky s vnitřní jílovou omítkou. Co se týče technického vybavení, najdeme tady teplovzdušné vytápění s řízeným větráním a rekuperací tepla, zemní registr pro předehřev nebo předchlazení větracího vzduchu a solární kolektory na ohřev TUV propojené s vytápěním. Nechybí ani integrovaný zásobník tepla (IZT se stratifikací) s elektrospirálami na nouzový dohřev a krbová kamínka se spalováním biomasy Golemek 9/5 kW s ohřevem TUV.

 • Období realizace: 2007–2010
 • Místo: Praha-západ, 345 m n. m.
 • Obyvatelé: čtyři dospělí
 • Konstrukce: patrová dřevostavba založená nad terénem
 • Autor návrhu: Aleš Brotánek, Jan Praisler – AB Ateliér
 • Spoluautor: Jan Márton, Jiří Čech


 • Zastavěná plocha vytápěné části: 109 m2
 • Užitná plocha dle PHPP: 161,4 m2
 • Blower-door test: B = 0,21 h-1, A = 0,40 h-1
 • Faktor A/V: 0,67
 • Měrná potřeba tepla na vytápění:
  • dle TNI 730329: 17 kWh/(m2·a)
  • dle PHPP: 19 kWh/(m2·a)


Základní skladby vytápěné části (popis z interiéru do exteriéru)

Stěna – U = 0,107 W/(m2·K)
 • 50 mm hliněná omítka na latích + instalační rovina
 • 20 mm instalační mezera
 • 12 mm deska OSB3 / plynotěsná vrstva + latexový nátěr
 • 350 mm foukaná celulóza / sloupky
 • 30 mm fasádní dřevovláknitá deska
 • tenkovrstvá omítka
Střecha – U = 0,117 W/(m2·K)
 • 13 mm sádrokarton
 • 30 mm instalační mezera
 • 12 mm deska OSB
 • 360 mm foukaná celulóza / nosníky
 • 15 mm tuhá DVD deska
 • latě/kontralatě – provětrávaná mezera
 • tašková krytina
Podlaha nad terénem – U = 0,102 W/(m2·K)
 • 20 mm nášlapná vrstva prkna/dlažba
 • 50 mm betonová mazanina
 • 20 mm kročejová minerální izolace
 • 50 mm EPS 100
 • 18 mm deska OSB
 • 350 mm foukaná celulóza / nosníky
 • 30 mm tuhá DVD deska
Okna:
 • Internorm Edition, rám – dřevohliník, Uf = 0,89 W/(m2·K), trojsklo, Ug = 0,7 W/(m2·K), g = 50 %
Větrání:
 • teplovzdušné vytápění s řízeným větráním a rekuperací tepla jednotkou Atrea
Zdroj:
 • solární termické kolektory
 • interiérová teplovodní krbová kamna Romotop/SORBAS bez externího přívodu vzduchu o výkonu 10 kW, výkon teplovodního výměníku je 6 kW
 • zemní registr pro zimní předehřev nebo letní předchlazení větracího vzduchu
 • integrovaný zásobník tepla (IZT se stratifikací) s elektrospirálami na nouzový dohřev

Literatura: Klára Brotánková, Aleš Brotánek: Jak se žije v pasivních domech; Grada 2012

 
 
Reklama