Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Zajímavé detaily a stavební řešení vápenopískových domů

Každý pasivní dům se sestává zejména z detailů, které pak tvoří dohromady ten správný celek. V následujícím článku Vám firma Kalksandstein CZ s.r.o. přináší celou řadu detailů a postřehů, které můžete na svých stavbách využít.

1. Solární zisky

Princip pasivního domu je založen na pokrytí ztrát pomocí solárních zisků, vnitřních zisků a vytápěním max. 15 kWh/m2a. Každá z těchto složek činí cca 1/3 ztrát. Z grafu je zřejmé, že jakmile nedosahujeme potřebného solárního zisku, např. z důvodu stínění, pasivního domu nemůže být dosaženo.

Porovnání ztrát a zisků u klasického pasivního rodinného domu
Porovnání ztrát a zisků u klasického pasivního rodinného domu
Kalksandstein Zapf Deigfuss vápenopískové pasivní domy
Solární zisky v interiéru pasivního domu
Kalksandstein Zapf Deigfuss vápenopískové pasivní domy
Orientace pasivního domu na sluníčko
Kalksandstein Zapf Deigfuss vápenopískové pasivní domy
Masivní vápenopísková konstrukce akumuluje v zimě sluneční záření

2. Pasivní domy a územní plán v návaznosti na solární zisky

Pasivní dům není možné postavit všude. Území je nutné rozčlenit tak, aby každý dům měl právo na „svoje“ sluníčko a energii. Příklad sídliště pasivních domů z Erlangenu ukazuje satelitní foto. Jednotlivé domy mají předepsaný sklon střechy 17° tak, aby si vzájemně z jihu nestínily. Domy jsou při tom velmi blízko u sebe.

Kalksandstein Zapf Deigfuss vápenopískové pasivní domy
Satelitní pohled na sídliště vápenopískových pasivních domů
Kalksandstein Zapf Deigfuss vápenopískové pasivní domy
Sklon střechy v sídlišti předepsán tak, aby každý měl své solární zisky z jihu
Kalksandstein Zapf Deigfuss vápenopískové pasivní domy
Sklon střechy v sídlišti předepsán tak, aby každý měl své solární zisky z jihu
Kalksandstein Zapf Deigfuss vápenopískové pasivní domy
Sklon střechy v sídlišti předepsán tak, aby každý měl své solární zisky z jihu

3. Stínění stavbami v návaznosti na solární zisky

Stínění překážkami je nutné velmi pečlivě dimenzovat a počítat solární zisky pomocí PHPP. Na příkladu vidíme foto nejhoršího zastínění z doby slunovratu, vždy min. 3 okna zůstávají osluněná. (Vápenopískový pasivní dům Horažďovice)

Kalksandstein Zapf Deigfuss vápenopískové pasivní domy
Nejhorší zastínění v zimním slunovratu sousedním domem
Kalksandstein Zapf Deigfuss vápenopískové pasivní domy
Sousední domy mohou být velmi blízko

4. Stínění ostěním a solární zisky (sešikmená ostění)

Pro maximalizaci solárních zisků je možné ostění také zešikmit. Zde se jedná o nulový dům v Erlangenu, kde je optimalizován naprosto každý detail.

Nulový dům v Erlangenu, Kalksandstein Zapf Deigfuss vápenopískové pasivní domy
Nulový dům v Erlangenu
Kalksandstein Zapf Deigfuss vápenopískové pasivní domy
Detail ostění, který výrazně pomáhá solárním ziskům
Kalksandstein Zapf Deigfuss vápenopískové pasivní domy
Rozdíl mezi kolmým a ukoseným ostěním pro výpočet PHPP
Kalksandstein Zapf Deigfuss vápenopískové pasivní domy
Rozdíl mezi kolmým a ukoseným ostěním pro výpočet PHPP

5. Orientace pasivního domu na pozemku

Pasivní dům na pozemku je nutné orientovat hlavní fasádou na jižní stranu s ohledem na solární zisky. Možný odklon od jižního směru je cca 20°na V i Z, větší odklon od jižní orientace již s vysokou pravděpodobností zabrání dosažení pasivního domu. Nezbytně nutné je orientace vůči geografické mapě. Katastrální mapy nejsou orientované na S! Nutné je započítat meridiánovou konvergenci Křovákova zobrazení! Příklad řešení nepříznivé geografické orientace kvalitním architektonickým návrhem.

Kalksandstein Zapf Deigfuss vápenopískové pasivní domy
Špatná orientace pozemku řešená otočením části hmoty pasivního domu
Kalksandstein Zapf Deigfuss vápenopískové pasivní domy
Špatná orientace pozemku řešená skosením části domu
Křovákovo zobrazení, Kalksandstein Zapf Deigfuss vápenopískové pasivní domy
Křovákovo zobrazení

V seriálu článků s detaily řešení pasivních domů z vápenopísku budeme brzy pokračovat dalšími díly.


Kalksandstein CZ s.r.o., vápenopískové cihly Zapf Daigfuss
logo Kalksandstein CZ s.r.o., vápenopískové cihly Zapf Daigfuss

Kalksandstein CZ s.r.o. - výroba a prodej vápenopískových cihel. Jejím hlavním cílem je poskytovat odborné poradenství v oblasti stavebních hmot a technologií pro nejstaršího výrobce vápenopískových cihel Zapf Daigfuss. Naši odborníci Vám poradí se všemi ...